Nazwisko i imię:
Kółko literacko-muzyczne w Rzeszowie.
Opis/komentarz:
ob. Regulamin (1884); Sprawozdanie (1885); Statut prowizoryczny (1884).
Całość:
Kółko literacko-muzyczne w Rzeszowie.
ob. Regulamin (1884); Sprawozdanie (1885); Statut prowizoryczny (1884).