Nazwisko i imię:
Kółko Domowe.
Tytuł:
Pismo poświęcone polskim rodzinom (od zeszytu 1 z 1 I 1865 podtytuł: Dwutygodnik poświęcony polskim rodzinom; na kartach tytułowych roczników zachowany podtytuł: Pismo poświęcone polskim rodzinom). (Miesięcznik; od zesz. 1 z 1 I 1865: dwutygodnik).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktorzy i wydawcy: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska i Aleksandra z Chomętowskich Borkowska (od połowy r. 1866: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska), druk. Jana Jaworskiego (od zesz. 8 z listopada 1863: druk. Józefa Ungra, od zesz. 1 z 1 I 1867: druk. Spółki C.D.N., od zesz.l z 1 I 1868: druk. Czerwinskiego i Spółki), rok I: 1861 (zesz. 1 z kwietnia) — rok VIII: 1868 (zesz. 24 z 15 XII),
Opis/komentarz:
w 4ce, pojedynczy zeszyt liczy str. 32 oraz tablice (od zesz. 1 z 1 I 1865: str. 16 oraz tablice), paginacja ciągła w obrębie rocznika; prenumerata kwartalna z przesyłką pocztową: rsr. 1 kop. 56, bez przesyłki: rsr. 1 kop. 25, pojedynczy zeszyt w r. 1866: kop. 22 1/4 . Kontynuację Kółka Domowego stanowi Tygodnik Romansów i Powieści (obacz). Od 1865 r. przy każdym zeszycie wychodzi Dodatek (niekiedy dwa dodatki do jednego zeszytu), w 8ce, liczący przeciętnie str. IV, paginacja odrębna dla każdego Dodatku; od 1868 r. pismo może być prenumerowane bez Dodatku. Zawartośc Dodatku została włączona do poniższego opisu. Pisali tu (m. in.): Julian Bartoszewicz; Adolf Bogucki; Aleksandra z Chomętowskich Borkowska; Adam Chodyński; Stanisław Chomętowski (też jako St. Ch.); Władysław Chomętowski; Henryk Cieszkowski; Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska; Zygmunt Dobieszewski; Seweryna Duchińska (Pruszakowa); Stanisław Gargulski; Adam Goltz; Sabina z Gostkowskich Grzegorzewska; Franciszek Gumowski; Maria Ilnicka; Julia Janiszewska; Witold Jaroszyński; Jakub Jurkiewicz (jako B. Dołęga); Aleksander Koch; Antoni Kolankowski (jako Ant. K………i); Wincenty Korotyński; Aleksander Kraushar; Józef Kremer; Leon Kunicki; Teofil Lenartowicz; Katarzyna Lewocka; Józef Łepkowski; Jadwiga Łuszczewska; Mikołaj Malinowski; F. Matejko; Wincenta z Kleczkowskich Nehrlich (Nerlich); J. F. Nowakowski; A. E. Odyniec; Gustaw Olizarowski; Wincenty Pol; J. Poznański; Stanisław Przyłęcki; Gabriela Puzynina; S. M. Rzętkowski (jako Florian); Władysław Sabowski; Lucjan Siemieński; Edward Siewko; Barnaba Starowiejski; A. K. Stelmasiewicz; Wiktor F. Szokalski; Kazimierz Szulc; Anna Terlecka; Adam Wiślicki; K. Wł. Wójcicki; Walerian Wróblewski (Koronowicz); M. J. z Korzeniowskich Zaleska; Eleonora Ziemięcka. Nadto drukowani byli (m. in.): Michał Grabowski; Stanisław Lubomirski; Feliks R. Łojko; Fr. Morawski; Daniel Naborowski; A. Raszyński; Jakub Sobieski. W r. 1865 opublikowano: Dziennik pogromu Tatarów przez Jana Sobieskiego ... w roku 1672; w r. 1866: Djariusz ceremoniału czynionego z okazji przyjazdu Sejd Numam Bej ... posła ekstraordynaryjnego od prześwietnej Porty Ottomańskiej ... do Stanisława Augusta ... w roku 1777, w miesiącu Sierpniu. Tłumaczeni byli (m. in.): Justin Améro; Jacques Babinet; Albert Emil Brachvogel (tł. Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska); Mary Elizabeth Braddon; Cesare Cantu (tł. Kazimierz Kaszewski); František Ladislav Čelakovsky (tł. Aleksander Szukiewicz); Paul du Chaillu; Prokop Chocholoušek (tł. A. z Chomętowskich Borkowska); Edward Dutton Cook; Dinah Maria Craik; Karol Dickens (tł. M. S. i Wład. Chomętowski); Camille Flammarion (tł. St. Chomętowski); Franck (tł. J. ze Śmigielskich Dobieszewska); A. J. A. Gratry (tł. J. Janiszewska); Julius Gundling; Bruno Hasert (tł. K. R.); Nathaniel Hawthorne; Heinrich Heine (tł. Maria Ilnicka); Jamin (tł. J. ze Śmigielskich Dobieszewska); L. Kalisch (tł. Maria Sar.....); Julia Kavanagh; Édouard de Laboulaye; Desiré Laverdant (tł. J. Janiszewska); Michaił Lermontow (tł. J. Opęchowski); Charles Lory; Luise Mühlbach (tł. K. R...); Jan Neruda; A. Serré (tł. A. R.); Jules Simon (tł. J. ze Śmigielskich Dobieszewska); Harriett E. Beecher Stowe (tł. Wład. Chomętowski); Vaclav Svatopluk Štulc; Karolina Světla (tł. anonimowo Bronisław Grabowski); J. D. H. Temme; Alfred Tennyson (tł. Wład. Chomętowski); Joseph Alexis Walsh (tł. J. Janiszewska); Francis Wyndham (tł. J. Janiszewska). Pismo ilustrowali (m. in.); Napoleon Dębicki; Wojciech Gerson; Franciszek Kostrzewski; Franciszek Tegazzo. Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Kółko Domowe.
Pismo poświęcone polskim rodzinom (od zeszytu 1 z 1 I 1865 podtytuł: Dwutygodnik poświęcony polskim rodzinom; na kartach tytułowych roczników zachowany podtytuł: Pismo poświęcone polskim rodzinom). (Miesięcznik; od zesz. 1 z 1 I 1865: dwutygodnik).
Warszawa, redaktorzy i wydawcy: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska i Aleksandra z Chomętowskich Borkowska (od połowy r. 1866: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska), druk. Jana Jaworskiego (od zesz. 8 z listopada 1863: druk. Józefa Ungra, od zesz. 1 z 1 I 1867: druk. Spółki C.D.N., od zesz.l z 1 I 1868: druk. Czerwinskiego i Spółki), rok I: 1861 (zesz. 1 z kwietnia) — rok VIII: 1868 (zesz. 24 z 15 XII),
w 4ce, pojedynczy zeszyt liczy str. 32 oraz tablice (od zesz. 1 z 1 I 1865: str. 16 oraz tablice), paginacja ciągła w obrębie rocznika; prenumerata kwartalna z przesyłką pocztową: rsr. 1 kop. 56, bez przesyłki: rsr. 1 kop. 25, pojedynczy zeszyt w r. 1866: kop. 22 1/4 .
Kontynuację Kółka Domowego stanowi Tygodnik Romansów i Powieści (obacz).
Od 1865 r. przy każdym zeszycie wychodzi Dodatek (niekiedy dwa dodatki do jednego zeszytu), w 8ce, liczący przeciętnie str. IV, paginacja odrębna dla każdego Dodatku; od 1868 r. pismo może być prenumerowane bez Dodatku. Zawartośc Dodatku została włączona do poniższego opisu.
Pisali tu (m. in.): Julian Bartoszewicz; Adolf Bogucki; Aleksandra z Chomętowskich Borkowska; Adam Chodyński; Stanisław Chomętowski (też jako St. Ch.); Władysław Chomętowski; Henryk Cieszkowski; Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska; Zygmunt Dobieszewski; Seweryna Duchińska (Pruszakowa); Stanisław Gargulski; Adam Goltz; Sabina z Gostkowskich Grzegorzewska; Franciszek Gumowski; Maria Ilnicka; Julia Janiszewska; Witold Jaroszyński; Jakub Jurkiewicz (jako B. Dołęga); Aleksander Koch; Antoni Kolankowski (jako Ant. K………i); Wincenty Korotyński; Aleksander Kraushar; Józef Kremer; Leon Kunicki; Teofil Lenartowicz; Katarzyna Lewocka; Józef Łepkowski; Jadwiga Łuszczewska; Mikołaj Malinowski; F. Matejko; Wincenta z Kleczkowskich Nehrlich (Nerlich); J. F. Nowakowski; A. E. Odyniec; Gustaw Olizarowski; Wincenty Pol; J. Poznański; Stanisław Przyłęcki; Gabriela Puzynina; S. M. Rzętkowski (jako Florian); Władysław Sabowski; Lucjan Siemieński; Edward Siewko; Barnaba Starowiejski; A. K. Stelmasiewicz; Wiktor F. Szokalski; Kazimierz Szulc; Anna Terlecka; Adam Wiślicki; K. Wł. Wójcicki; Walerian Wróblewski (Koronowicz); M. J. z Korzeniowskich Zaleska; Eleonora Ziemięcka.
Nadto drukowani byli (m. in.): Michał Grabowski; Stanisław Lubomirski; Feliks R. Łojko; Fr. Morawski; Daniel Naborowski; A. Raszyński; Jakub Sobieski.
W r. 1865 opublikowano: Dziennik pogromu Tatarów przez Jana Sobieskiego ... w roku 1672; w r. 1866: Djariusz ceremoniału czynionego z okazji przyjazdu Sejd Numam Bej ... posła ekstraordynaryjnego od prześwietnej Porty Ottomańskiej ... do Stanisława Augusta ... w roku 1777, w miesiącu Sierpniu.
Tłumaczeni byli (m. in.): Justin Améro; Jacques Babinet; Albert Emil Brachvogel (tł. Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska); Mary Elizabeth Braddon; Cesare Cantu (tł. Kazimierz Kaszewski); František Ladislav Čelakovsky (tł. Aleksander Szukiewicz); Paul du Chaillu; Prokop Chocholoušek (tł. A. z Chomętowskich Borkowska); Edward Dutton Cook; Dinah Maria Craik; Karol Dickens (tł. M. S. i Wład. Chomętowski); Camille Flammarion (tł. St. Chomętowski); Franck (tł. J. ze Śmigielskich Dobieszewska); A. J. A. Gratry (tł. J. Janiszewska); Julius Gundling; Bruno Hasert (tł. K. R.); Nathaniel Hawthorne; Heinrich Heine (tł. Maria Ilnicka); Jamin (tł. J. ze Śmigielskich Dobieszewska); L. Kalisch (tł. Maria Sar.....); Julia Kavanagh; Édouard de Laboulaye; Desiré Laverdant (tł. J. Janiszewska); Michaił Lermontow (tł. J. Opęchowski); Charles Lory; Luise Mühlbach (tł. K. R...); Jan Neruda; A. Serré (tł. A. R.); Jules Simon (tł. J. ze Śmigielskich Dobieszewska); Harriett E. Beecher Stowe (tł. Wład. Chomętowski); Vaclav Svatopluk Štulc; Karolina Světla (tł. anonimowo Bronisław Grabowski); J. D. H. Temme; Alfred Tennyson (tł. Wład. Chomętowski); Joseph Alexis Walsh (tł. J. Janiszewska); Francis Wyndham (tł. J. Janiszewska).
Pismo ilustrowali (m. in.); Napoleon Dębicki; Wojciech Gerson; Franciszek Kostrzewski; Franciszek Tegazzo.
Ak. — Jag. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.