Nazwisko i imię:
Jahresbericht.
Tytuł:
Zwanzigster Jahresbericht der Städtischen Realschulen zu Posen, womit zu der öffentlichen Prüfung, welche Freitag den 4. April 1873, von 8 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags an, stattfinden wird, ehrerbietigst einladet der Stellvertreter des Directors Professor Dr. M. Motty. Inhalt: 1) Rede des Prof. Motty bei Gelegenheit der für den verstorbenen Dir. Brennecke in der Aula der Realschule am 23. Mai 1872 abgehaltenen Trauerfeier. 2) Schulnachrichten. (Tytuł polski:) Dwudzieste sprawozdanie coroczne Szkoły realnej miejskiej w Poznaniu, którem na popis publiczny, mający się odbyć w Piątek dnia 4 Kwietnia 1873, od godziny 8 przed południem i od godziny trzeciej po południu, uniżenie zaprasza zastępca dyrektora Prof. Dr. M. Motty. Zawiera: 1) Mowę Prof. Mottego mianą na uroczystości żałobnej, która odbyła się dnia 23 Maja 1872 w auli szkoły realnej z powodu śmierci Dyr. Brenneckego.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Posen, gedruckt bei Louis Merzbach], 1873,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 32. Pozn.Un.
Całość:
Jahresbericht.
Zwanzigster Jahresbericht der Städtischen Realschulen zu Posen, womit zu der öffentlichen Prüfung, welche Freitag den 4. April 1873, von 8 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags an, stattfinden wird, ehrerbietigst einladet der Stellvertreter des Directors Professor Dr. M. Motty. Inhalt: 1) Rede des Prof. Motty bei Gelegenheit der für den verstorbenen Dir. Brennecke in der Aula der Realschule am 23. Mai 1872 abgehaltenen Trauerfeier. 2) Schulnachrichten. (Tytuł polski:) Dwudzieste sprawozdanie coroczne Szkoły realnej miejskiej w Poznaniu, którem na popis publiczny, mający się odbyć w Piątek dnia 4 Kwietnia 1873, od godziny 8 przed południem i od godziny trzeciej po południu, uniżenie zaprasza zastępca dyrektora Prof. Dr. M. Motty. Zawiera: 1) Mowę Prof. Mottego mianą na uroczystości żałobnej, która odbyła się dnia 23 Maja 1872 w auli szkoły realnej z powodu śmierci Dyr. Brenneckego.
Tamże [Posen, gedruckt bei Louis Merzbach], 1873,
w 4ce, str. 2 nl., 32.
Pozn.Un.