Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Wieczór na cześć Kraszewskiego. (Inc.: Dnia 16. maja obywatele miasta Lwowa uczcili bytność znakomitego gościa w murach grodu naszego wieczerza (!) wydaną w salach strzeleckich...). (Dodatek do Dziennika Polskiego 1867).
Miejsce i rok wydania:
B. m. i r. (Lwów, 1867),
Opis/komentarz:
folio, str. 2 nl. Tytuł nagłówkowy. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 413, mylnie podano łączny opis dwóch niezależnych druków: Uczta i wieczór na cześć Kraszewskiego. B. m. dr. i r. (Lwów, 1867), w 4ce wielkiej, k. n. 2. - Ob. wyżej: Uczta na cześć Kraszewskiego (1867). Egzemplarz Biblioteki Jagiellońskiej oprawny przy czasopiśmie (1867, nr 28). Jag.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Wieczór na cześć Kraszewskiego. (Inc.: Dnia 16. maja obywatele miasta Lwowa uczcili bytność znakomitego gościa w murach grodu naszego wieczerza (!) wydaną w salach strzeleckich...). (Dodatek do Dziennika Polskiego 1867).
B. m. i r. (Lwów, 1867),
folio, str. 2 nl.
Tytuł nagłówkowy.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 413, mylnie podano łączny opis dwóch niezależnych druków: Uczta i wieczór na cześć Kraszewskiego. B. m. dr. i r. (Lwów, 1867), w 4ce wielkiej, k. n. 2. - Ob. wyżej: Uczta na cześć Kraszewskiego (1867).
Egzemplarz Biblioteki Jagiellońskiej oprawny przy czasopiśmie (1867, nr 28).
Jag.