Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Punkta zasadnicze polityki polskiej w dzień jubileuszu J. I. Kraszewskiego (?).
Miejsce i rok wydania:
1879 (?).
Opis/komentarz:
Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 298, oznaczając jako niepewne zarówno tytuł, jak i rok wydania.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Punkta zasadnicze polityki polskiej w dzień jubileuszu J. I. Kraszewskiego (?).
1879 (?).
Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 298, oznaczając jako niepewne zarówno tytuł, jak i rok wydania.