Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Pamiątka uroczystego obchodu II. rocznicy śmierci J. I. Kraszewskiego, urządzonego staraniem Towarzystwa Bursy im. Kraszewskiego w Stanisławowie, dnia 19. marca, 1889. r.
Miejsce i rok wydania:
Stanisławów, nakł. Tow. Bursy Kraszewskiego, druk. Stanisława Chowańca, b. r. (1889),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Na s. 3-5: Pamięci J. I Kraszewskiego um. 19. marca, 1887. r. (wiersz, inc.: Największa gwiazda spadła z niebios Polski ...). Na s. 6-7: Pogrzeb Kraszewskiego (wiersz), z podpisem: Parylak Piotr. Na s. 8 zaproszenie na uroczysty wieczór poświęcony pamięci J. I. Kraszewskiego (19 III 1889). Jag.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Pamiątka uroczystego obchodu II. rocznicy śmierci J. I. Kraszewskiego, urządzonego staraniem Towarzystwa Bursy im. Kraszewskiego w Stanisławowie, dnia 19. marca, 1889. r.
Stanisławów, nakł. Tow. Bursy Kraszewskiego, druk. Stanisława Chowańca, b. r. (1889),
w 8ce, str. 8.
Na s. 3-5: Pamięci J. I Kraszewskiego um. 19. marca, 1887. r. (wiersz, inc.: Największa gwiazda spadła z niebios Polski ...).
Na s. 6-7: Pogrzeb Kraszewskiego (wiersz), z podpisem: Parylak Piotr.
Na s. 8 zaproszenie na uroczysty wieczór poświęcony pamięci J. I. Kraszewskiego (19 III 1889).
Jag.