Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Strzemieńczyk. Czasy Władysława Warneńczyka. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVIII, t. 47).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 200. Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Ks.Kop. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom II. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVIII, t. 48). Tamże, 1890, w 8ce mniejszej, str. 197. Na s. 197 pod tekstem: Drezno 1882. Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Ks.Kop. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Strzemieńczyk. Czasy Władysława Warneńczyka. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVIII, t. 47).
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
w 8ce mniejszej, str. 200.
Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Ks.Kop. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom II. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVIII, t. 48). Tamże, 1890, w 8ce mniejszej, str. 197.
Na s. 197 pod tekstem: Drezno 1882.
Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Ks.Kop. - Śl. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.