Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Starościna Bełzka Gertruda z hr. Komorowskich hr. Potocka. Opowiadanie historyczne 1770-1774, przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 101).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1876,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. XII, (13)-147. Na s. V dedykacja: Michałowi Pruss-Wiszniewskiemu Autorowi Historji Literatury Polskiej do Genui przesyła z tą książką pozdrowienie Autor, z datą: D. 25. października 1856 r. z Żytomierza. Na s. VII wstęp bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 1875. J. I. Kraszewski. Na s. IX-XII: Wstęp (autora, niepodpisany), z datą: D. 19. grudnia 1856. Żytomierz. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 409, podano rok wydania: 1875. Ak. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Tom II. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 102). Tamże, 1876, w 8ce mniejszej, str. 183. Na s. 144-182: Przypisy. Na s. 183: Dodatek. Na s. 183 pod tekstem: Dnia 8. Lutego 1857 roku. Żytomierz. Ak. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Starościna Bełzka Gertruda z hr. Komorowskich hr. Potocka. Opowiadanie historyczne 1770-1774, przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 101).
Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1876,
w 8ce mniejszej, str. XII, (13)-147.
Na s. V dedykacja: Michałowi Pruss-Wiszniewskiemu Autorowi Historji Literatury Polskiej do Genui przesyła z tą książką pozdrowienie Autor, z datą: D. 25. października 1856 r. z Żytomierza.
Na s. VII wstęp bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 1875. J. I. Kraszewski.
Na s. IX-XII: Wstęp (autora, niepodpisany), z datą: D. 19. grudnia 1856. Żytomierz.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 409, podano rok wydania: 1875.
Ak. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Tom II. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 102). Tamże, 1876, w 8ce mniejszej, str. 183.
Na s. 144-182: Przypisy.
Na s. 183: Dodatek.
Na s. 183 pod tekstem: Dnia 8. Lutego 1857 roku. Żytomierz.
Ak. - Jag. - Kórnik - Książnica Cieszyńska - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.