Nazwisko i imię:
Kraśnicki A. z Czachór.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1852).
Całość:
Kraśnicki A. z Czachór.
ob. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1852).