Nazwisko i imię:
Krajewski Rafał (1834-1864).
Opis/komentarz:
ob. Dziennik Poznański (1882); Encyklopedyja powszechna (1859-1868); Gazeta Codzienna (Warsz. 1860); Gazeta Toruńska (1896); Polska w walce (1875); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1863); Wiadomości Handlowe i Przemysłowe (Warsz. 1856). Nadto według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XV, Kraków 1970, s. 117 był członkiem redakcji Dziennika Politechnicznego (Warsz.) - Tamże podano, że jest autorem listu stanowiącego polemikę z tekstem I. Zbiegniewskiej, opublikowanego pod pseud. Helena ..... w Bibliotece Warszawskiej (1862, t. I, s. 248-283, pt: Odpowiedź na jedno pytanie).
Całość:
Krajewski Rafał (1834-1864).
ob. Dziennik Poznański (1882); Encyklopedyja powszechna (1859-1868); Gazeta Codzienna (Warsz. 1860); Gazeta Toruńska (1896); Polska w walce (1875); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1863); Wiadomości Handlowe i Przemysłowe (Warsz. 1856).
Nadto według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XV, Kraków 1970, s. 117 był członkiem redakcji Dziennika Politechnicznego (Warsz.) - Tamże podano, że jest autorem listu stanowiącego polemikę z tekstem I. Zbiegniewskiej, opublikowanego pod pseud. Helena ..... w Bibliotece Warszawskiej (1862, t. I, s. 248-283, pt: Odpowiedź na jedno pytanie).