Nazwisko i imię:
Krajewski Michał ks.
Opis/komentarz:
ob. Krajewski Dymitr.
Całość:
Krajewski Michał ks.
ob. Krajewski Dymitr.