Nazwisko i imię:
Krajewski Marcin Jasieńczyk, kanonik katedralny płocki, kawaler Orderu św. Stanisława, proboszcz zambrowski i nowogrodzki.
Tytuł:
Nabożeństwo parafialne na codzienne, tygodniowe, roczne i przygodne, podzielone y ułozone, przez X. Marcina Kraiewskiego Kanonika Katedralnego Płockiego, Orderu S. Stanisława Kawalera, Proboszcza Zambrowskiego i Nowogrodzkiego. I do druku kosztem jego dla wygody parafiów podane.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Druk. XX. Piarów, 1800,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 348, 6 nl. Na s. 3-8: List autora, z datą i podpisem: Dan w Zambrowie dnia 29. Junii 1800. Roku. Marcin Krajewski Kanonik Katedralny Płocki, Orderu S. Stanisława Kawaler mpp. Na s. 1 nl.: Dodatek. Reconciliatio Pallarum, Corporalium, et Linteaminum Sacrorum, post eorum ablutionem. Na s. 2 nl.: Poprawki. Na s. 3-6 nl.: Reiestr Nabożeństwa w tey Xiążce będącego. Ponadto w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich w Płocku zachowały się str. 6 nl. z dedykacją: Do jaśnie Wielmożney JMci Pani z Narzymskich Anny Zaleskiey Podkomorzyney Drohickiey Pani i Dobrodzieyki, z datą i podpisem: Marcin Kraiewski Kan: Kat: Płocki, w Zambrowie dnia 26. Lipca 1800. - Z treści i datowania dedykacji wynika, że odnosi się ona do wydania Nabożeństwa... z r. 1800, jednak nie zawierają jej znane egzemplarze. Częstochowa, Bibl.Jasnogórska - Płock (dedykacja) - Warszawa, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne - Warsz.Un.
Całość:
Krajewski Marcin Jasieńczyk, kanonik katedralny płocki, kawaler Orderu św. Stanisława, proboszcz zambrowski i nowogrodzki.
Nabożeństwo parafialne na codzienne, tygodniowe, roczne i przygodne, podzielone y ułozone, przez X. Marcina Kraiewskiego Kanonika Katedralnego Płockiego, Orderu S. Stanisława Kawalera, Proboszcza Zambrowskiego i Nowogrodzkiego. I do druku kosztem jego dla wygody parafiów podane.
Warszawa, Druk. XX. Piarów, 1800,
w 8ce, str. 348, 6 nl.
Na s. 3-8: List autora, z datą i podpisem: Dan w Zambrowie dnia 29. Junii 1800. Roku. Marcin Krajewski Kanonik Katedralny Płocki, Orderu S. Stanisława Kawaler mpp.
Na s. 1 nl.: Dodatek. Reconciliatio Pallarum, Corporalium, et Linteaminum Sacrorum, post eorum ablutionem.
Na s. 2 nl.: Poprawki.
Na s. 3-6 nl.: Reiestr Nabożeństwa w tey Xiążce będącego.
Ponadto w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich w Płocku zachowały się str. 6 nl. z dedykacją: Do jaśnie Wielmożney JMci Pani z Narzymskich Anny Zaleskiey Podkomorzyney Drohickiey Pani i Dobrodzieyki, z datą i podpisem: Marcin Kraiewski Kan: Kat: Płocki, w Zambrowie dnia 26. Lipca 1800. - Z treści i datowania dedykacji wynika, że odnosi się ona do wydania Nabożeństwa... z r. 1800, jednak nie zawierają jej znane egzemplarze.
Częstochowa, Bibl.Jasnogórska - Płock (dedykacja) - Warszawa, Wyższe
Metropolitalne Seminarium Duchowne - Warsz.Un.