Nazwisko i imię:
Krajewski Lew.
Opis/komentarz:
ob. Turowski Kazimierz Józef (Żal nad zgonem ok. 1830).
Całość:
Krajewski Lew.
ob. Turowski Kazimierz Józef (Żal nad zgonem ok. 1830).