Nazwisko i imię:
Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897).
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Sądowa Warszawska (1881-1890); Kraj (Petersb. 1888).
Całość:
Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897).
ob. Gazeta Sądowa Warszawska (1881-1890); Kraj (Petersb. 1888).