Nazwisko i imię:
Krajewski Franciszek.
Tytuł:
Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny przez Fr. Krajewskiego. Ozdobiony czterema rycinami.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1860,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 8 nl., 84, LXXVI (lista prenumeratorów), tabl. 4. Na tablicach: Rys. B. Pusch. Odbito w Lit. M. Fajansa. Na s. 5 nl. dedykacja: Pracę moją opiewającą zasługę obrońcy Częstochowy mam zaszczyt ofiarować Jaśnie Wielmożnemu JMci Xiędzu Michałowi Marszewskiemu biskupowi kujawsko-kaliskiemu kawalerowi orderu ś. Włodzimierza kl. III i ś. Anny kl. II z koroną cesarską w hołdzie najgłębszej czci, uszanowania i wdzięczności Autor. Na s. 7-8 nl.: Do czytelnika. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autor został zidentyfikowany jako urzędnik policji. - Tamże zamieszczono uwagę: Rozsprzedana edycya od razu, drogą narzucania urzędnikom prenumeraty. Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Pozn.Un. - Warsz.Un. - Toż. Ozdobiony sześcioma rycinami. Wydanie drugie. Tamże, 1860, w 8ce, str. 94, tabl. 6. Na tablicach: Rys. B. Pusch. Odbito w Lit. M. Fajansa. Na s. 5 dedykacja: Pracę moją opiewającą zasługę obrońcy Częstochowy mam zaszczyt ofiarować Jaśnie Wielmożnemu JMci Xiędzu Michałowi Marszewskiemu biskupowi kujawsko-kaliskiemu kawalerowi orderu ś. Włodzimierza kl. III. i ś. Anny kl. II. z koroną cesarską w hołdzie najgłębszej czci, usanowania i wdzięczności Autor. (s. 5). Na s. 7-8: Do czytelnika. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, zamieszczono uwagę: opuszczono listę prenumeratorów. Ak. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Śl. - Tor.Un. - Toż. Ozdobiony czterema rycinami. Warszawa, druk. Lepperta i S-ki, skład główny w drukarni Lepperta i S-ki, b. r. (1897), w 8ce, str. 64, tabl. 4; kop. 30. Jag. (?) - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.
Całość:
Krajewski Franciszek.
Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny przez Fr. Krajewskiego. Ozdobiony czterema rycinami.
Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1860,
w 4ce, str. 8 nl., 84, LXXVI (lista prenumeratorów), tabl. 4.
Na tablicach: Rys. B. Pusch. Odbito w Lit. M. Fajansa.
Na s. 5 nl. dedykacja: Pracę moją opiewającą zasługę obrońcy Częstochowy mam zaszczyt ofiarować Jaśnie Wielmożnemu JMci Xiędzu Michałowi Marszewskiemu biskupowi kujawsko-kaliskiemu kawalerowi orderu ś. Włodzimierza kl. III i ś. Anny kl. II z koroną cesarską w hołdzie najgłębszej czci, uszanowania i wdzięczności Autor.
Na s. 7-8 nl.: Do czytelnika.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autor został zidentyfikowany jako urzędnik policji. - Tamże zamieszczono uwagę: Rozsprzedana edycya od razu, drogą narzucania urzędnikom prenumeraty.
Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop.
- Ossol. - Pozn.Un. - Warsz.Un.
- Toż. Ozdobiony sześcioma rycinami. Wydanie drugie. Tamże, 1860, w 8ce, str. 94, tabl. 6.
Na tablicach: Rys. B. Pusch. Odbito w Lit. M. Fajansa.
Na s. 5 dedykacja: Pracę moją opiewającą zasługę obrońcy Częstochowy mam zaszczyt ofiarować Jaśnie Wielmożnemu JMci Xiędzu Michałowi Marszewskiemu biskupowi kujawsko-kaliskiemu kawalerowi orderu ś. Włodzimierza kl. III. i ś. Anny kl. II. z koroną cesarską w hołdzie najgłębszej czci, usanowania i wdzięczności Autor. (s. 5).
Na s. 7-8: Do czytelnika.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, zamieszczono uwagę: opuszczono listę prenumeratorów.
Ak. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Śl. - Tor.Un.
- Toż. Ozdobiony czterema rycinami. Warszawa, druk. Lepperta i S-ki, skład główny w drukarni Lepperta i S-ki, b. r. (1897), w 8ce, str. 64, tabl. 4; kop. 30.
Jag. (?) - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.