Nazwisko i imię:
Krajewski Fr.
Opis/komentarz:
ob. Krajewski Franciszek.
Całość:
Krajewski Fr.
ob. Krajewski Franciszek.