Nazwisko i imię:
Krajewski Feliks ks., proboszcz w Barcinie (1865-1917).
Opis/komentarz:
obacz Dziennik Poznański (1896); Gazeta Polska w Chicago (1895); Gazeta Toruńska (1895); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1895, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. IX, s. 93, mylnie jako Fr. Krajewski); Kronika Tygodniowa do Przyjaciela Rodzinnego (Mikołów 1895).
Całość:
Krajewski Feliks ks., proboszcz w Barcinie (1865-1917).
obacz Dziennik Poznański (1896); Gazeta Polska w Chicago (1895); Gazeta Toruńska (1895); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1895, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. IX, s. 93, mylnie jako Fr. Krajewski); Kronika Tygodniowa do Przyjaciela Rodzinnego (Mikołów 1895).