Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Pochwała Stanisława Konarskiego przez ... Wyd. drugie.
Miejsce i rok wydania:
1809,
Opis/komentarz:
w 8ce. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 461, odnotowano, że egzemplarz znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, a także zamieszczono uwagę: Właściwie edycya z r. 1783. Jag. (?)
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Pochwała Stanisława Konarskiego przez ... Wyd. drugie.
1809,
w 8ce.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 461, odnotowano, że egzemplarz znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, a także zamieszczono uwagę: Właściwie edycya z r. 1783.
Jag. (?)