Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Leszek Biały, książę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego. Romans Ks. Michała Krajewskiego S. P. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria I).
Miejsce i rok wydania:
Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1856,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 328, tabl. 1 (portret). Na tablicy: Leszek Biały Król Polski uro. około ro. 1188 zabity 15 List. 1227 r. Odbito w Litografii A. Dzwonkowskiego i Spół. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Leszek Biały, książę polski, syn Kazimierza Sprawiedliwego. Romans Ks. Michała Krajewskiego S. P. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska, seria I).
Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1856,
w 8ce, str. 328, tabl. 1 (portret).
Na tablicy: Leszek Biały Król Polski uro. około ro. 1188 zabity 15 List. 1227 r. Odbito w Litografii A. Dzwonkowskiego i Spół.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.