Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Leszek Biały Xiąże Polski syn Kazimierza Sprawiedliwego w XII. księgach Przez X. Michała Kraiewskiego S. P. Tom I-II.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Tekli Gröblowey, 1806,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 333; 338; złp. 7. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 461, zamieszczono uwagę: Pisany na wzór Telemaka przez Fenelona. Pierwsze wydanie 1789; drugie: Warszawa, 1791. Ak. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. -Nar. - Ossol. - Płock - Śl. - Tor.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Leszek Biały Xiąże Polski syn Kazimierza Sprawiedliwego w XII. księgach Przez X. Michała Kraiewskiego S. P. Tom I-II.
Kraków, druk. Tekli Gröblowey, 1806,
w 8ce, str. 333; 338; złp. 7.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej
XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 461, zamieszczono uwagę: Pisany na wzór Telemaka przez Fenelona.
Pierwsze wydanie 1789; drugie: Warszawa, 1791.
Ak. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. -Nar. - Ossol. - Płock - Śl. - Tor.Un. - Wrocł.Un.