Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Historya Stefana Czarnieckiego. Zbawcy Polski. W naycięższych dla niey okolicznościach. Przez X. Kraiewskiego. Edycya trzecia. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV).
Miejsce i rok wydania:
Radom, (F. S. Dmochowski), 1831,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 2 nl., 282; złp. 8. Wydanie tytułowe edycji z 1830 roku. - Ob. niżej: Życie Stefana Czarnieckiego (1830). Na s. 1-2 list dedykacyjny: Do Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego etc. (Z podpisem:) Waszey Królewskiey Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany X. Michał Kraiewski S. P. Jag. - Kórnik - Nar. - Pozn.TPN - Tor.Ks.K. (def.) - Tor.Un. - Warsz.Un. (?)
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Historya Stefana Czarnieckiego. Zbawcy Polski. W naycięższych dla niey okolicznościach. Przez X. Kraiewskiego. Edycya trzecia. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV).
Radom, (F. S. Dmochowski), 1831,
w 12ce, str. 2 nl., 282; złp. 8.
Wydanie tytułowe edycji z 1830 roku. - Ob. niżej: Życie Stefana Czarnieckiego (1830).
Na s. 1-2 list dedykacyjny: Do Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego etc. (Z podpisem:) Waszey Królewskiey Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany X. Michał Kraiewski S. P.
Jag. - Kórnik - Nar. - Pozn.TPN - Tor.Ks.K. (def.) - Tor.Un. - Warsz.Un. (?)