Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Dzieje panowania Jana Kazimierza od roku 1656 do jego abdykacyi w roku 1668. przez ks. Michała Krajewskiego. T. I-II.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1846,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8 nl., 338, 3 nl.; 4 nl., 256; złp. 20. Tytuł okładkowy odmienny: Dzieje panowania króla Jana Kazimierza... Na s. 5-7 nl.: Do czytelnika, z podpisem: Wydawca. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., Kraków, 1874, t. II, s. 460 podano informację: Wydane z rękopismu przez Michała Balińskiego. Tomów II. Głównie przerabiał Kochowskiego, nadto Rudawskiego i Grądzkiego. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad. Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Dzieje panowania Jana Kazimierza od roku 1656 do jego abdykacyi w roku 1668. przez ks. Michała Krajewskiego. T. I-II.
Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1846,
w 8ce, str. 8 nl., 338, 3 nl.; 4 nl., 256; złp. 20.
Tytuł okładkowy odmienny: Dzieje panowania króla Jana Kazimierza...
Na s. 5-7 nl.: Do czytelnika, z podpisem: Wydawca.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., Kraków, 1874, t. II, s. 460 podano informację: Wydane z rękopismu przez Michała Balińskiego. Tomów II. Głównie przerabiał
Kochowskiego, nadto Rudawskiego i Grądzkiego.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad. Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.