Nazwisko i imię:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty.
Tytuł:
Elementarz dla chłopców wiejskich. Wydanie siódme.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 1874,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 92; kop. 5. - Toż. Wydanie ósme. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. F. Krokoszyńskiej, 1876, w 16ce, str. 92; kop. 5. Anonimowo. Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un. (?) - Toż. Wydanie dziewiąte powiększone. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. F. Krokoszyńskiej, 1879, w 16ce, str. 100; kop. 6. Anonimowo. Jag. - Pozn.Un. - Warsz.Un. - Toż. Wydanie jedenaste. Tamże, 1883, w 16ce, str. 100; kop. 6. Anonimowo. Pozn.Un. - Warsz.Un. - Toż. Wydanie dwunaste. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Niemiery, 1885, w 16ce, str. 100; kop. 6. Anonimowo. Warsz.Un. - Toż. Wydanie czternaste. Tamże, 1889, w 16ce, str. 100. Anonimowo. Warsz.Un. - Toż. Wydanie piętnaste. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1892, w 16ce, str. 92; kop. 6. Anonimowo. W zbiorach Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu zachowany wariant wydawniczy: na stronie tytułowej pominięto datę wydania. Poza tym egz. identyczny z zachowanym w Warsz.Un. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. I, Kraków 1906, s. 361, pod hasłem Elementarz podano opis wydania piętnastego z datą 1890. Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un. - Toż. Wydanie nowe. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Niemiery, b. r. (1895), w16ce, str. 92. Anonimowo. Warsz.Un.
Całość:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty.
Elementarz dla chłopców wiejskich. Wydanie siódme.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 1874,
w 12ce, str. 92; kop. 5.
- Toż. Wydanie ósme. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. F. Krokoszyńskiej, 1876, w 16ce, str. 92; kop. 5.
Anonimowo.
Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un. (?)
- Toż. Wydanie dziewiąte powiększone. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. F. Krokoszyńskiej, 1879, w 16ce, str. 100; kop. 6.
Anonimowo.
Jag. - Pozn.Un. - Warsz.Un.
- Toż. Wydanie jedenaste. Tamże, 1883, w 16ce, str. 100; kop. 6.
Anonimowo.
Pozn.Un. - Warsz.Un.
- Toż. Wydanie dwunaste. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Niemiery, 1885, w 16ce, str. 100; kop. 6.
Anonimowo.
Warsz.Un.
- Toż. Wydanie czternaste. Tamże, 1889, w 16ce, str. 100.
Anonimowo.
Warsz.Un.
- Toż. Wydanie piętnaste. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1892, w 16ce, str. 92; kop. 6.
Anonimowo.
W zbiorach Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu zachowany wariant wydawniczy: na stronie tytułowej pominięto datę wydania. Poza tym egz. identyczny z zachowanym w Warsz.Un.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. I, Kraków 1906, s. 361, pod hasłem Elementarz podano opis wydania piętnastego z datą 1890.
Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un.
- Toż. Wydanie nowe. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Niemiery, b. r. (1895), w16ce, str. 92.
Anonimowo.
Warsz.Un.