Nazwisko i imię:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty.
Tytuł:
Elementarz dla chłopców wiejskich.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. A. Syrkina, skład główny w Księgarni Maurycego Orgelbranda, 1861,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 92; kop. 5. Anonimowo. Edycja nieuwzględniona w numeracji wydań. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 81, autorstwo przypisano Janowi Kantemu Gregorowiczowi. Wilno, Bibl.Akad.Nauk -Wilno, Bibl.Un. - Toż. Wydanie trzecie, powiększone. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i Wolfa, druk. J. Psurskiego, 1862, w 16ce, str. 92; gr. 10. Anonimowo. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu oraz zamieszczono uwagę: Rozszedl się w 130,000 egzemp. Znane są różne warianty okładkowe: w pierwszym wariancie na pierwszej stronie okładki podana cena i informacja o drukarzu, w adresie wydawniczym na okładce zapis:... i R. Wolffa; w drugim wariancie brak ceny, informacja o drukarzu podana na czwartej stronie okładki, w adresie wydawniczym na okładce zapis:... i R. Wolfa (!). Ak. - Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un. - Toż. Wydanie nowe. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. J. Psurskiego, 1862, w 16ce, s. 58, 2 nl. Anonimowo. Edycja nieuwzględniona w numeracji wydań. Pozn.Un. - Toż. Wydanie czwarte. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. J. Psurskiego, 1863, w 16ce, str. 92. Anonimowo. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu. Ak. - Paryż, Bibl.Polska - Toż. Wydanie piąte. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Cotty, 1865, w 12ce, str. 92. Anonimowo. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu. Jag. - Czart. - Kórnik - Nar. - Toż. Wydanie szóste. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Druk. Kuriera Warszawskiego, 1869, w 16ce, str. 92; kop. 5. Anonimowo. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu. Ossol. - Pozn.Un. - Warsz.Un. (def.)
Całość:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty.
Elementarz dla chłopców wiejskich.
Wilno, druk. A. Syrkina, skład główny w Księgarni Maurycego Orgelbranda, 1861,
w 16ce, str. 92; kop. 5.
Anonimowo.
Edycja nieuwzględniona w numeracji wydań.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 81, autorstwo przypisano Janowi Kantemu Gregorowiczowi.
Wilno, Bibl.Akad.Nauk -Wilno, Bibl.Un.
- Toż. Wydanie trzecie, powiększone. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i Wolfa, druk. J. Psurskiego, 1862, w 16ce, str. 92; gr. 10.
Anonimowo.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu oraz zamieszczono uwagę: Rozszedl się w 130,000 egzemp.
Znane są różne warianty okładkowe: w pierwszym wariancie na pierwszej stronie okładki podana cena i informacja o drukarzu, w adresie wydawniczym na okładce zapis:... i R. Wolffa; w drugim wariancie brak ceny, informacja o drukarzu podana na czwartej stronie okładki, w adresie wydawniczym na okładce zapis:... i R. Wolfa (!).
Ak. - Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un.
- Toż. Wydanie nowe. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. J. Psurskiego, 1862, w 16ce, s. 58, 2 nl.
Anonimowo.
Edycja nieuwzględniona w numeracji wydań.
Pozn.Un.
- Toż. Wydanie czwarte. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. J. Psurskiego, 1863, w 16ce, str. 92.
Anonimowo.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu.
Ak. - Paryż, Bibl.Polska
- Toż. Wydanie piąte. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Cotty, 1865, w 12ce, str. 92.
Anonimowo.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu.
Jag. - Czart. - Kórnik - Nar.
- Toż. Wydanie szóste. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Druk. Kuriera Warszawskiego, 1869, w 16ce, str. 92; kop. 5.
Anonimowo.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu.
Ossol. - Pozn.Un. - Warsz.Un. (def.)