Nazwisko i imię:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty.
Tytuł:
Elementarz dla chłopców wiejskich.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem, druk. Jana Psurskiego, Expedycya i Skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp, 1859,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 92; gr. 10 = kop. 5. Anonimowo. Elementarz opracowany przez A. A. Krajewskiego przy użyciu materiałów przygotowanych przez Jana Kantego Gregorowicza. - Szczegółowe informacje o wkładzie obu autorów podaje wspomnienie pośmiertne pióra Tadeusza Korzona: Aleksander Krajewski. (A. A. K.), Biblioteka Warszawska, 1903,t. I, zb. ogólnego t. CCXLIX, s. 332. W części nakładu odmienne ryciny: na stronie tytułowej wizerunek Chrystusa albo księga w uskrzydlonym wieńcu, na czwartej stronie okładki oracz i woły albo trzy ule. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 81, autorstwo przypisano Janowi Kantemu Gregorowiczowi. - Tamże, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu. Jag. - Kórnik - Nar. - Ossol. - Warsz.Un. - Toż. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. J. Psurskiego, 1860, w16ce, str. 92; gr. 10. Anonimowo. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 81, autorstwo przypisano Janowi Kantemu Gregorowiczowi. - Tamże, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu. Paryż, Bibl.Polska - Elementarz dla chłopców wiejskich, przez J. K. Gregorowicza. Wyd. drugie. Warszawa, 1860, w 16ce, s. 92. Czy nie identyczne z wydaniem opisanym powyżej? Wilno, Bibl.Akad.Nauk (?)
Całość:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty.
Elementarz dla chłopców wiejskich.
Warszawa, nakł. Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem, druk. Jana Psurskiego, Expedycya i Skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp, 1859,
w 16ce, str. 92; gr. 10 = kop. 5.
Anonimowo.
Elementarz opracowany przez A. A. Krajewskiego przy użyciu materiałów przygotowanych przez Jana Kantego Gregorowicza. - Szczegółowe informacje o wkładzie obu autorów podaje wspomnienie pośmiertne pióra Tadeusza Korzona: Aleksander Krajewski. (A. A. K.), Biblioteka Warszawska, 1903,t. I, zb. ogólnego t. CCXLIX, s. 332.
W części nakładu odmienne ryciny: na stronie tytułowej wizerunek Chrystusa albo księga w uskrzydlonym wieńcu, na czwartej stronie okładki oracz i woły albo trzy ule.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 81, autorstwo przypisano Janowi Kantemu Gregorowiczowi.
- Tamże, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu.
Jag. - Kórnik - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.
- Toż. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. J. Psurskiego, 1860, w16ce, str. 92; gr. 10.
Anonimowo.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 81, autorstwo przypisano Janowi Kantemu Gregorowiczowi.
- Tamże, s. 460, autorstwo przypisano Aleksandrowi K. (!) Krajewskiemu.
Paryż, Bibl.Polska
- Elementarz dla chłopców wiejskich, przez J. K. Gregorowicza. Wyd. drugie. Warszawa, 1860, w 16ce, s. 92.
Czy nie identyczne z wydaniem opisanym powyżej?
Wilno, Bibl.Akad.Nauk (?)