Nazwisko i imię:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903).
Opis/komentarz:
obacz Biblioteka Warszawska (1851-1890); Bluszcz (Warsz. 1891-1900); Byron Jerzy Noel Gordon (Wędrówki Childe-Harolda 1896, 1899); Czytelnia niedzielna (Warsz. 1856-1864); Encyklopedja kościelna (Warsz.); Encyklopedya rolnictwa i wiadomości (Warsz.); Goethe (von) Johann Wolfgang (Faust 1883, 1896, Reinekelis 1877); Izwiestija (Warszawskija Uniwiersitietskija; 1870-1880); Kalendarz (Jana Jaworskiego) illustrowany na rok 1876 (Warsz., jako A. A. Kr.); Kalendarz (Nowy) illustrowany na rok zwyczajny 1869 (Warsz., jako Aleksander K.); Lavergne (de) Léonce (Obraz gospodarstwa 1861 ); Łabęcki Hieronim (Słownik górniczy 1863); Pogorzelców (Dla; Warsz. 1885); Przegląd Katolicki (Warsz. 1869); Roczniki Gospodarstwa Krajowego (Warsz.); Ruch Muzyczny (Warsz. 1860); Schiller Friedrich (Wybór poezyj lirycznych 1888); Strażnica (Warsz. 1861-1863); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1861-1870). Według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XV, Kraków 1970, s. 104 oraz Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 124 współpracował w latach 1864-1895 z Gazetą Polską (Warsz.). - Według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XV, Kraków 1970, s. 104 współpracował nadto z Biblioteką Mrówki i Czytelnią Niedzielną. Często podawana informacja, że wraz z Henrykiem Krajewskim, Gustawem Ehrenbergiem i Szymonem Tokarzewskim był współredaktorem nielegalnego czasopisma Sternik (Warsz. 1861-1862) jest mylna. - Por. Wiktoria Śliwowska, Warszawskie lata Gustawa Ehrenberga, Rocznik Warszawski, t. XVII, 1984, s. 64.
Całość:
Krajewski Aleksander Albert (1818-1903).
obacz Biblioteka Warszawska (1851-1890); Bluszcz (Warsz. 1891-1900); Byron Jerzy Noel Gordon (Wędrówki Childe-Harolda 1896, 1899); Czytelnia niedzielna (Warsz. 1856-1864); Encyklopedja kościelna (Warsz.); Encyklopedya rolnictwa i wiadomości (Warsz.); Goethe (von) Johann Wolfgang (Faust 1883, 1896, Reinekelis 1877); Izwiestija (Warszawskija Uniwiersitietskija; 1870-1880); Kalendarz (Jana Jaworskiego) illustrowany na rok 1876 (Warsz., jako A. A. Kr.); Kalendarz (Nowy) illustrowany na rok zwyczajny 1869 (Warsz., jako Aleksander K.); Lavergne (de) Léonce (Obraz gospodarstwa 1861 ); Łabęcki Hieronim (Słownik górniczy 1863); Pogorzelców (Dla; Warsz. 1885); Przegląd Katolicki (Warsz. 1869); Roczniki Gospodarstwa Krajowego (Warsz.); Ruch Muzyczny (Warsz. 1860); Schiller Friedrich (Wybór poezyj lirycznych 1888); Strażnica (Warsz. 1861-1863); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1861-1870).
Według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XV, Kraków 1970, s. 104 oraz Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. VIII, Warszawa 1969, s. 124 współpracował w latach 1864-1895 z Gazetą Polską (Warsz.). - Według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XV, Kraków 1970, s. 104 współpracował nadto z Biblioteką Mrówki i Czytelnią Niedzielną.
Często podawana informacja, że wraz z Henrykiem Krajewskim, Gustawem Ehrenbergiem i Szymonem Tokarzewskim był współredaktorem nielegalnego czasopisma Sternik (Warsz. 1861-1862) jest mylna. - Por. Wiktoria Śliwowska, Warszawskie lata Gustawa Ehrenberga, Rocznik Warszawski, t. XVII, 1984, s. 64.