Nazwisko i imię:
Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander.
Tytuł:
Elementarz Polski Poznański, ułożony podług mięszanej metody pisania i czytania, opartej na głosowaniu. Wydanie nowe, przez autorów przejrzane i uzupełnione.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. Księgarni A. Cybulskiego, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 80 (z 43 ryc., przeważnie nowymi); opr. fen. 30. Anonimowo. Ob. też: Elementarz Polski Poznański (1892). Berlin, Bibl.Państw. - Ossol. - Pozn.Un. -Toż. Wydanie nowe, przejrzane. Tamże, 1899, w 8ce, str. 80; opr. fen. 30. Anonimowo. Ob. też: Elementarz Polski Poznański (1899). Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Pozn.TPN. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un.
Całość:
Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander.
Elementarz Polski Poznański, ułożony podług mięszanej metody pisania i czytania, opartej na głosowaniu. Wydanie nowe, przez autorów przejrzane i uzupełnione.
Poznań, nakł. Księgarni A. Cybulskiego, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1892,
w 8ce mniejszej, str. 80 (z 43 ryc., przeważnie nowymi); opr. fen. 30.
Anonimowo.
Ob. też: Elementarz Polski Poznański (1892).
Berlin, Bibl.Państw. - Ossol. - Pozn.Un.
-Toż. Wydanie nowe, przejrzane. Tamże, 1899, w 8ce, str. 80; opr. fen. 30. Anonimowo.
Ob. też: Elementarz Polski Poznański (1899).
Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Pozn.TPN. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un.