Nazwisko i imię:
Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander.
Tytuł:
(Elementarz polski poznański z aniołkiem. Nowe wydanie).
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. Druk. Narodowej, A. Cybulski, 1890;
Opis/komentarz:
fen. 30. Zapewne anonimowo, dokładne brzmienie tytułu niepewne. Według Wiktora Frąckowiaka, Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920, Gdańsk 1977, s. 106, "elementarz poznański z aniołkiem" to potoczne określenie elementarza F. Krajewicza i A. Modrzyńskiego. W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. XVI, Kraków 1991, s. 259, skrócony opis wydania zamieszczono pod nazwiskiem nakładcy, Stanisława Knapowskiego (właściciela Drukarni Narodowej w Poznaniu). Por. też Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Kraków 1867, s. 110; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 422. Pozn.TPN (?)
Całość:
Krajewicz Franciszek Salezy, pseud. Antoni Poleszek z Majdan (1831-1900), Modrzyński Aleksander.
(Elementarz polski poznański z aniołkiem. Nowe wydanie).
Poznań, nakł. Druk. Narodowej, A. Cybulski, 1890;
fen. 30.
Zapewne anonimowo, dokładne brzmienie tytułu niepewne.
Według Wiktora Frąckowiaka, Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920, Gdańsk 1977, s. 106, "elementarz poznański z aniołkiem" to potoczne określenie elementarza F. Krajewicza i A. Modrzyńskiego.
W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. XVI, Kraków 1991, s. 259, skrócony opis wydania zamieszczono pod nazwiskiem nakładcy, Stanisława Knapowskiego (właściciela Drukarni Narodowej w Poznaniu).
Por. też Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Kraków 1867, s. 110; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 422.
Pozn.TPN (?)