Nazwisko i imię:
Krajewicz Fr.
Opis/komentarz:
ob. Krajewicz Franciszek Salezy.
Całość:
Krajewicz Fr.
ob. Krajewicz Franciszek Salezy.