Nazwisko i imię:
Kraj Zapadnyj.
Opis/komentarz:
ob. Kraj Zachodni (Zapadnyj Kraj).
Całość:
Kraj Zapadnyj.
ob. Kraj Zachodni (Zapadnyj Kraj).