Nazwisko i imię:
Kraj Zachodni (Zapadnyj Kraj).
Opis/komentarz:
obacz Abramowicz K. (O kriesťjanskich sjerwitutach 1895); Akty otnosiaszczijesia k istorii jużnoj i zapadnoj Rossii (Petersb. 1863-1892); Akty otnosiaszczijesia k istorii zapadnoj Rossii (Petersb. 1846-1853); Akty izdawajemyje Kommissijeju wysoczajsze uczrieżdiennoju dla razbora driewnich aktów w Wilnie (Wilno 1865-1900); Archiw jugo-zapadnoj Rossii (Kijów 1856-1900); Bagieński Czesław (Ukazatiel 1900); Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz; Bobrowskij Pawieł Osipowicz (Możno li odno wieroispowiedanije 1864); G. N. (Zapiska o jewriejach 1878); Giltiebrandt Piotr Andriejewicz (Sbornik pamiatnikow narodnago tworczestwa 1866); Gromaczewskij S. G. (Organiczitielnyje zakony 1892); Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz; Kojałowicz Michaił Osipowicz (Cztienija 1884, Dokumienty 1865, Istoriczeskoje izsledowanije 1865, Lekcii po istorii 1864, O razsielenii plemien 1863, Prieżnija wozzrienija polskago pisatiela Kraszewskago 1883); Korniłow Iwan Piotrowicz (Stoit li wwodiť russkij jazyk 1897, Po woprosu ob izdanii narodnago żurnała 1868, Wospominanija 1900); Kraczkowskij Julian Fomicz (Byt zapadno-russkago sielanina 1874); Kraszewski Józef Ignacy (Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy 1840 i n.); Nowickij Iwan Pietrowicz (Sierwituty 1881); Pamiatniki izdannyje wriemien-noju Kommissijeju dla razbora driewnich aktów (Kijów 1845-1862); Rembowski Aleksander (Historya prawa wieczysto-czynszowego 1886, Istorija i znaczenije czynszewskago władienija 1886); Sbornik (Archieograficzeskij) dokumientow otnosiaszczichsia k istorii siewiero-zapadnoj Rusi (Wilno 1867-1900); Siewiergin Wasilij Michajłowicz (Zapiski putieszestwija 1803, Prodołżenije zapisok putieszestwija 1804); Stołpianskij Nikolaj Pietrowicz (Diewiať gubiernij Zapadno-Russkago Kraja 1866); Trudy etnograficzesko-statisticzeskoj ekspiedicyi w Zapadno-Russkij Kraj (Petersb. 1872-1878). Ob. też hasła poświęcone poszczególnym miastom, guberniom oraz krainom historycznym i geograficznym.
Całość:
Kraj Zachodni (Zapadnyj Kraj).
obacz Abramowicz K. (O kriesťjanskich sjerwitutach 1895); Akty otnosiaszczijesia k istorii jużnoj i zapadnoj Rossii (Petersb. 1863-1892); Akty otnosiaszczijesia k istorii zapadnoj Rossii (Petersb. 1846-1853); Akty izdawajemyje Kommissijeju wysoczajsze uczrieżdiennoju dla razbora driewnich aktów w Wilnie (Wilno 1865-1900); Archiw jugo-zapadnoj Rossii (Kijów 1856-1900); Bagieński Czesław (Ukazatiel 1900); Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz; Bobrowskij Pawieł Osipowicz (Możno li odno wieroispowiedanije 1864); G. N. (Zapiska o jewriejach 1878); Giltiebrandt Piotr Andriejewicz (Sbornik pamiatnikow narodnago tworczestwa 1866); Gromaczewskij S. G. (Organiczitielnyje zakony 1892); Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz; Kojałowicz Michaił Osipowicz (Cztienija 1884, Dokumienty 1865, Istoriczeskoje izsledowanije 1865, Lekcii po istorii 1864, O razsielenii plemien 1863, Prieżnija wozzrienija polskago pisatiela Kraszewskago 1883); Korniłow Iwan Piotrowicz (Stoit li wwodiť russkij jazyk 1897, Po woprosu ob izdanii narodnago żurnała 1868, Wospominanija 1900); Kraczkowskij Julian Fomicz (Byt zapadno-russkago sielanina 1874); Kraszewski Józef Ignacy (Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy 1840 i n.); Nowickij Iwan Pietrowicz (Sierwituty 1881); Pamiatniki izdannyje wriemien-noju Kommissijeju dla razbora driewnich aktów (Kijów 1845-1862); Rembowski Aleksander (Historya prawa wieczysto-czynszowego 1886, Istorija i znaczenije czynszewskago władienija 1886); Sbornik (Archieograficzeskij) dokumientow otnosiaszczichsia k istorii siewiero-zapadnoj Rusi (Wilno 1867-1900); Siewiergin Wasilij Michajłowicz (Zapiski putieszestwija 1803, Prodołżenije zapisok putieszestwija 1804); Stołpianskij Nikolaj Pietrowicz (Diewiať gubiernij Zapadno-Russkago Kraja 1866); Trudy etnograficzesko-statisticzeskoj ekspiedicyi w Zapadno-Russkij Kraj (Petersb. 1872-1878).
Ob. też hasła poświęcone poszczególnym miastom, guberniom oraz krainom historycznym i geograficznym.