Nazwisko i imię:
Kraj i Emigracya.
Tytuł:
Zbiór pism politycznych i wojskowych. (Wychodzi nieregularnie).
Miejsce i rok wydania:
Paryż, wydawca Janusz Woronicz (od zesz. 9 z r. 1839: wyd. Ludwik Bystrzonowski), w drukarni i gisserni A. Pinard (od zesz. 6 z r. 1836: w Księgarni Polskiej, w drukarni Bourgogne et Martinet; od zesz. 9 z r. 1839: w drukarni i litografii Maulde i Renou), 1835 (zesz. 1) - 1843 (zesz. 11),
Opis/komentarz:
w 8ce, paginacja ciągła w obrębie zeszytów 1-5, 6-9, odrębna dla zeszytów 10 oraz 11, poszczególne zeszyty różnej objętości, zazwyczaj od 3 do 4 arkuszy druku; cena prenumeraty na kwartał w Paryżu i zagranicą 8 fr., w departamentach 4 fr. W r. 1843 ukazał się reprint zeszytów 1-5 (Paryż, w drukarni i litografii Maulde i Renou). Pismo o charakterze polityczno-militarnym i instruktażowym, skierowane do organizatorów i bojowników przyszłego powstania narodowego pod wodzą księcia Adama Czartoryskiego. Według opracowania Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976, s. 297, pomysłodawcą wydawnictwa był Maurycy Mochnacki; w redagowaniu czasopisma brali udział Karol Boromeusz Hoffman i gen. Wojciech Chrzanowski; z redakcją współpracowali Ksawery Bronikowski, Stanisław Barzykowski, Feliks Wrotnowski. Opublikowano prace następujących autorów (m.in.): Ludwik Bystrzonowski (także jako L. B.); Wojciech Chrzanowski, Michał Czaykowski, Karol Boromeusz Hoffman (jako K. A. H.); Maurycy Mochnacki (prospekt, anonimowo); Roman Sołtyk (?); Antoni Walewski (prospekt, anonimowo), Janusz Woronicz; Antoni Wroniecki. Tłumaczony był gen. Charles Emmanuel de Warnery. Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Tor.Un. - Śl. - Warsz.Un.
Całość:
Kraj i Emigracya.
Zbiór pism politycznych i wojskowych. (Wychodzi nieregularnie).
Paryż, wydawca Janusz Woronicz (od zesz. 9 z r. 1839: wyd. Ludwik Bystrzonowski), w drukarni i gisserni A. Pinard (od zesz. 6 z r. 1836: w Księgarni Polskiej, w drukarni Bourgogne et Martinet; od zesz. 9 z r. 1839: w drukarni i litografii Maulde i Renou), 1835 (zesz. 1) - 1843 (zesz. 11),
w 8ce, paginacja ciągła w obrębie zeszytów 1-5, 6-9, odrębna dla zeszytów 10 oraz 11, poszczególne zeszyty różnej objętości, zazwyczaj od 3 do 4 arkuszy druku; cena prenumeraty na kwartał w Paryżu i zagranicą 8 fr., w departamentach 4 fr.
W r. 1843 ukazał się reprint zeszytów 1-5 (Paryż, w drukarni i litografii Maulde i Renou).
Pismo o charakterze polityczno-militarnym i instruktażowym, skierowane do organizatorów i bojowników przyszłego powstania narodowego pod wodzą księcia Adama Czartoryskiego.
Według opracowania Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976, s. 297, pomysłodawcą wydawnictwa był Maurycy Mochnacki; w redagowaniu czasopisma brali udział Karol Boromeusz Hoffman i gen. Wojciech Chrzanowski; z redakcją współpracowali Ksawery Bronikowski, Stanisław Barzykowski, Feliks Wrotnowski.
Opublikowano prace następujących autorów (m.in.): Ludwik Bystrzonowski (także jako L. B.); Wojciech Chrzanowski, Michał Czaykowski, Karol Boromeusz Hoffman (jako K. A. H.); Maurycy Mochnacki (prospekt, anonimowo); Roman Sołtyk (?); Antoni Walewski (prospekt, anonimowo), Janusz Woronicz; Antoni Wroniecki.
Tłumaczony był gen. Charles Emmanuel de Warnery.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Tor.Un. - Śl. - Warsz.Un.