Nazwisko i imię:
Kraj.
Tytuł:
Tygodnik polityczno-społeczny (od nru 36 z r. 1886: Kraj. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki; od nru 2 z r. 1888: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 27 z r. 1890: Kraj; od nru 4 z r. 1891: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 5 z r. 1895: Kraj. Pismo polityczno-literackie; od nru 40 z r. 1896: Kraj). (Ukazuje się raz w tygodniu, początkowo w niedzielę, następnie w piątek).
Miejsce i rok wydania:
Petersburg, redaktor: Erazm Piltz, wydawca: Erazm Piltz (od 9 XII 1890 r. w imieniu spółki wydawniczej w składzie: Jan Bloch, Władysław Branicki, Edward Herbst, Leonard Jankowski, Józef Potocki, Włodzimierz Spasowicz), druk. Trenke i Fusnot (od nru 2 z r. 1888: Druk. Kraju Trenke i Fusnot), 1882 (nr 1 z 4/16 VII) - 1900 (i dalej do 1909),
Opis/komentarz:
w 8ce (od nru 3 z 1882: folio, od 1891: folio mniejsze, od r. 1896 format ponownie zmniejszony, od r. 1897: w 4ce), pojedynczy numer liczy przeciętnie str. 12 (od r. 1888: przeciętnie str. 32), paginacja odrębna dla każdego numeru; cena pojedynczego numeru w różnych okresach od kop. 20 do kop. 25, prenumerata roczna w Petersburgu rs. 8, półroczna rs. 4, kwartalna rs. 2 (od r. 1885: prenumerata roczna w Petersburgu rs. 10, półroczna rs. 5, kwartalna rs. 2,5). Skład redakcji: Ludomir Grendyszyński (sekretarz redakcji); Czesław Jankowski (kierownik działu literackiego w latach 1891-1901); Adam Mahrburg (dział naukowo-literacki); Leon Płoński (dział polityczno-społeczny); Włodzimierz Spasowicz (artykuły wstępne); Ludwik Straszewicz (członek red.); Józef Szyszło (dział korespondencji prowincjonalnych i polityki zagranicznej); Józef Tokarzewicz (kierownik działu literackiego do 1891 r.); Władysław Żukowski (członek red. i referent działu ekonomicznego, od r. 1887 kierownik). - W Petersburgu stale współpracują: Wilhelm Bogusławski; Aleksander Bronisław Hirszband (Hirschband); Jan Łoś; Józef Poznański; Stanisław Ptaszycki; Feliks Stronczyński; Roman Statkowski; Fr. Szymański; Marian Zdziechowski; poza Petersburgiem dwustu współpracowników. Od nru 1 z r. 1886 osobny dodatek o własnej paginacji rzymskiej: Dział Literacki Kraju (od nru 37 z r. 1886: Przegląd Literacki. Dodatek do Kraju), 1886-1890, folio, pojedynczy numer liczy przeciętnie str. VIII, paginacja osobna dla każdego numeru. W nrze 52 z r. 1890 redakcja zapowiedziała zniesienie dodatku. - Zawartość hybrydowego rocznika 1886 uwzględniona w poniższym opisie zawartości czasopisma. Zawartość za lata 1887-1890 ob. Przegląd Literacki. Dodatek do Kraju. Od nru 1 z r. 1891 do nru 9 z r. 1894 ukazuje się dodatek powieściowy w ramach wydania dla prenumeratorów (tzw. wydania niebieskiego, z niebieską okładką). Dodatek ten nie był dołączany do wydania przeznaczonego do sprzedaży pojedynczej (tzw. wydania czerwonego, z czerwoną okładką). Od nru 1 z r. 1894 dział literacki ponownie wyodrębniony jako dodatek, bez osobnego tytułu, z podwójną paginacją (u góry paginacja numeru Kraju; u dołu kolejno numerowane szpalty dodatku, numeracja szpalt ciągła w obrębie rocznika). - W r. 1895 dział mieści się w paginacji numeru Kraju. - Od nru 1 z r. 1896 przekształcony w osobny dodatek, na papierze satynowym, oddzielnie zbroszurowany: Dział Literacko-Artystyczny, 1896-1898 (nr 39 z 24 IX/ 6 X), folio (od r. 1897: w 4ce), przeciętnie od str. 8 do str. 12, o własnej paginacji, początkowo paginacja osobna dla każdego numeru (od nru 27 z r. 1896 paginacja ciągła w obrębie rocznika). - Od nru 40 z r. 1898 włączony do czasopisma. Od nru 14 z r. 1899 do nru 50 z r. 1900 ukazuje się dodatek Kraj. Dział Ilustrowany, w 4ce, przeciętnie od str. 12 do str. 16, początkowo w paginacji numeru Kraju (nry 22 i 27 z r. 1899 wyjątkowo z własną paginacją osobną dla pojedynczego numeru, od nru 28 z r. 1899 konsekwentnie z własną paginacją ciągłą w obrębie rocznika). W r. 1888 od nru 6 do nru 11 ukazuje się dodatek Ekonomista (obacz). Od nru 52 z r. 1896 r. do egzemplarzy przeznaczonych dla prenumeratorów dołączano karty albumowe (reprodukcje znanych dzieł sztuki), które miały tworzyć dodatek, tzw. Album Kraju. W razie niemożności pomieszczenia materiałów wydawano również sporadycznie dodatki do poszczególnych numerów, o objętości od str. 2 do str. 6. Ukazywały się również dodatki okolicznościowe o różnej objętości. Nadto od r. 1884 wychodzą roczne spisy rzeczy (od r. 1886: półroczne). Zawartość dodatków (z wyjątkiem Ekonomisty i Przeglądu Literackiego za lata 1887-1890) włączona jest do opisu głównego czasopisma. W latach 1882-1890 z pismem współpracowali m.in.: Kajetan Sołtan Abgarowicz (także jako Abgar Sołtan); Juozas Adomaitis-Šernas (jako Budrys); Mikołaj Akielewicz (także jako Agricola, Chłop z Mariampolskiego, A. Vytautas); Adam Asnyk (także jako E-ly); Lubomir Babicz (jako Ksawery Szandor-Gjalski); Fabian Baczkowski; Michał Bałucki (także jako M. B.); Marian Aleksander Baraniecki; Artur Bardzki; Kazimierz Bartoszewicz (także jako ABZ, Diabeł, Emeryt, K. B., K. Barx., Kabe, Kb., kb., nkb., Obserwator, Średnik, Świadek?, X. Y. Z.); S. Bartoszewicz; Jan Baudouin de Courtenay (także jako J. B. de C); Romualda Baudouin de Courtenay (także jako R. B. de Courtenay, Świadek); J. Bełcikowski; Stanisław Bełza; Władysław Bełza; Antoni Gustaw Bem (także jako A. G. B.); E. Bendaszewski; Michał Benisławski; Władysław Bentkowski; A. Białobrzeski; Henryk Biegeleisen (także jako B. Żeleziński); Stanisław Biernacki; Michał Bobrzyński; Dominik Bociarski; Józef Boczyński; Edmund Bogdanowicz (także jako Bożydar); Władysław Bogorya (pseud.?); A. Bogucki; Henryk Boguski (jako J. K. Chodkiewicz); Bogusławski; Edward Bogusławski; Wilhelm Bogusławski; Władysław Bogusławski; Franciszek Bohuszewicz (także jako A. D., Dem., Demos, B. Huszicz, Ten, Tamten); K. Bołs; Stanisław Brandowski (jako Longinus); Achilles Breza; Leonard Brokl; Jan Brzeziński (także jako Incognitus); Karol Brzozowski; Włodzimierz Butkiewicz; Józef Leopold Caro; ks. Zygmunt Chełmicki; Wincenty Chełmiński (jako Korwin); Edward Chłopicki; B. Chodakowski; Edmund Chojecki; Antoni Chołoniewski; Adam Chrucki; Z. Cieszkowski; Wiktor Ciuńdziewicki; Józef Czarnowski; Stanisław Jan Czarnowski (jako St. Janczar); Zdzisław Czartoryski; Ig. L. Czechowicz; Gustaw Czernicki; Fr. Czerny; B. Danielewicz; Józef Długosz; Leon Dmochowski; ks. Julian Dobkiewicz; Mieczysław Doboszyński (jako Feliks Starogrodzki); A. Donicz; Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz; Joanna Dubiecka; Jan Dus; Benedykt Dybowski; Henryk Elzenberg; Felicjan Faleński; Michał Faleński; Wilhelm Feldman; Karol Filipowicz; Ludwik Finkel; Iwan Franko (także jako Fr. Iw., M., Miron, Myron, Rusin?, Taras); Fratelicz; Daniel Freudensohn (jako X. X., Zg., Daniel Zgliński); Aleksander Gierymski; Aleksander Gilewicz; Rafał Glikson; Otto Glinka (jako Mikołaj Trzaska); Franciszek Gliński (także jako F. G., Fr. Gl.); Henryk Gliński (także jako Alf, H. G., H. Gl, Zoil); Zygmunt Gloger (także jako Glo..., Hr., N. N., N. Pruski); Aleksander Głowacki (jako Al G., Bolesław Prus); Józef Godlewski (także jako Gozdawa, J. Gozdawa); Mieczysław Goldberg; Waldemar von Golitz; Wiktor Gomulicki (także jako wg.); Bronisław Grabowski (także jako bg., B. G.); Edward Grabowski (także jako E. G., E. Gr.); Ludomir Grendyszyński (także jako L. Gr., L. Gren., Lud. Gren., lg.); Jan Grzegorzewski (także jako J. G.); Grzymała (z Piotrkowskiego); Handrij; Maria Harsdorfowa z Gniewoszów; Otton Hausner (także jako Unus, Verax); Karol Hertz; C. Hildej; Bronisław Hirszband; Stanisław Hłasko (także jako Ignotus); Julian Talko Hryncewicz (jako Jan Iłgowski); M. Hryniewiecki; Tadeusz Huszcza; Zygmunt Iwaszkiewicz; B. Janczar; Nikołaj Janczuk; Czesław Jankowski (także jako cj.; Cz. J., Cześnik, Czesław, Litwin, C. Marwicz, C. M. Marwicz, Skierka); Edmund Jankowski; Józef Jankowski (jako Jota); Kazimierz Janowicz; Kazimierz Jarochowski (także jako J., Ja., Jar., K.); Kazimierz Julian Jasiński (jako R. Swój); Adam Jastrzębski; Kazimierz Jaworowski; Oktawian Jeleński; Edward Jelinek (także jako E. J.); Aleksander Jelski (także jako Al Jel); Ludwik Jenike; St. Jerski; Teodor Józef Fryderyk Jeske-Choiński; A. Jewsiew; Karol Jokisz; Józef Jurewicz (także jako Józef Sosna); Łukasz Kalina; Walerian Kalinka; Henryk Korwin Kałussowski; Jan Maurycy Kamiński; Jan Aleksander Ludwik Karłowicz; Józef Dunin Karwicki; Jan Kasprowicz (także jako Piotr Huta); Kaznow; Adam Honory Kirkor (także jako Jan ze Śliwina); Julian Klaczko (jako Kreska); Aleksander Kłobukowski; Stanisław Kłobukowski; Jan Wacław Komierowski (jako J. Pomian, Wacław Pomian); Medard Kończa; Konicz; Kazimierz Konopacki; Maria Konopnicka; Korczak (pseud.?); Marcin Korczyński (jako Markor B.); Ad. Korzeniowski; Tadeusz Korzon; Wilhelmina Zyndram Kościałkowska (jako W. Z. K.); Józef Kościelski; Stefan Kossuth; M. Kot; Józef Karol Kotarbiński (także jako K., J. K., J. K. K., Karol); Miłosz Kotarbiński (także jako M. Kotarb.); Stanisław Kozicki (jako St. Lubicz); Nikodem Krakowski; Stanisław Kramsztyk; Józef Ignacy Kraszewski; Kajetan Kraszewski; Aleksander Kraushar (także jako A., Alkar, Al. K.); Jan Kryński; Władysław Książek (jako Julian Łętowski); Józef Kuczyński; Bohdan Kutyłowski; Henryk Kwiatkowski; Jan Lam; Jerzy Laskarys (także jako Omega); Antoni Lech (jako Lechita); Aleksander Lednicki; Gustaw Lewandowski; Maksym Lewart; Stanisław Libicki; Zygmunt Librowicz; Loricz; Adolf Lubicz; Edward Lubowski (także jako Ed. Lub.); Ignacy Ludgewski; J. Lupus; M. Lwowicz; W. K. Lada; Julian Łapicki; Alesander Łaski; Władysław Łebiński (także jako Domarat); Antoni Łopuszański; Jan Łoś; Henryk Łubieński; Edward Łuszcz; Wł. Łuszczkiewicz; Ignacy Łychowski (także jako Ig. Ł., Ign. Ł.); Ferdynand Łuszczyński; Władysław Maciejowski; M. Mackiewicz; Adam Mahrburg (także jako A. Mg., Ad. M-g, Tymon, X.); Lud. Makowiecki; AL Malinowski; Z. Malski; Jan Małecki; Wiktor Mańkowski; Margier; Wł. Mars; Marian Massonius (także jako Mns); L. Max; Cezar Meduniecki; Henryk Merzbach (także jako Agricola); Michał Korowaj Metelicki; A. Lubjewa Michalski; S. Michniewicz; A. J. Miecznik; Wincenty Mienicki; Zygmunt Miłkowski (jako T. T. Jeż); Konstancja Mińkiewiczówna; Antoni Mioduszewski (także jako A. Poręka); W. Światopełk Mirski; Marek Modesta; Ludwik Modzelewski; Fr. Morgulec; S. Mrówka; Edmund Naganowski (także jako Latarnik, Never Mind); Józef Zygmunt Naimski (jako Witimir); Edward Natanson; Władysław Natanson (także jako Wł. N. Wł.); Władysław Nowakowski; Maks. Obrębski (także jako Forward, Hel., Helota, Helota z Grodna, XY); Julian Ochorowicz; L. Odyniec; M. Ogonowska (jako Wilejka); Leon Okręt; K. B. Olendzki; Władysław Olendzki (jako Jacek Soplica); Zygmunt Ołdakowski; Artur Oppman (jako Art); H. Orgelbrandt; Antoni Orłowski; Eliza Orzeszkowa; Aleksander Oskierka; Franciszek Ostrowski; Stanisław Nałęcz Ostrowski (jako Lemiesz); Helena Pajzderska z Boguckich (jako Hajota); Alfons Józef Parczewski; Adolf Pawiński; Ignacy Pawłowski (także jako Ig. P.); Zenon Pietkiewicz (także jako Z. P.); Pijanowski; Erazm Piltz (także jako E. P., Er. P., Liber, Scriptor, Tensam); Wincenty Korwin Piotrowski; W. Plater; Płamenac; Kazimierz Podiernia; Leon Połoński; K. Poraj; J. Porzęcki; Józef Poznański; J. Prawnicki (Kirszrot-); ks. K. Propolanis; Zenon Przesmycki (także jako Miriam); Edward Przewóski (także jako Kapral, E. P., Parisis, Zyzma); Walery Przyborowski; Stanisław Ptaszycki (także jako S-cki); Józef Raczkiewicz; Józef Radwan; J. B. Rahoza; Stanisław Rajłło; Jan Rakowski (jako Rolnik); Wł. Rawicz; Józef Rogosz (także jako Verax); Tadeusz Rogoziński; A. Rok; J. Rola; Antoni Józef Rolle (także jako Dr A. J., Ant. J., dr Antoni J.); Michał Rolle; T. Romanowicz; Aleksander Ronthaler (Rontaler) (jako Leszek Niezabudka); Rosenblatt; A. Rosset; Józef Rostafiński; K. Rosz; Stanisław Roszkowski; Z. Równy; Albin Rudzki; Bolesław Rugiewicz; Władysław Sabowski (także jako Omikron); Przemysław Sawa; Józefa Sawicka (jako Ostoja); P. Schmitt; Artur Schroeder (jako Ars); August Ścisławski; J. Siemiradzki; Henryk Sienkiewicz (także jako Lit.); Lech Skała; M. Skałka; W. K. Skibniewski; Henryk Skirmuntt; L. Słonimski; K. Słuczewski; Tadeusz Smarzewski; Smolar; Stanisław Smolka; Grzegorz Smólski; Stevo Spahić; Włodzimierz Spasowicz (także jako W. S., W. S-cz., W. Sp., W-z S-z); Feliks Staniszewski; W. J. Stankiewicz; Roman Statkowski; Włodzimierz Stebelski; J. Stecki; Strański; Ludwik Straszewicz (także jako L. S.; Lach); Feliks Stronczyński; A. Stulgiński; Fil. Sulimierski; R. Sułowski; Olgierd Świda; St. Szczepanowski; K. Szczerski; Michał Szołkowski (jako Brolis); Józef Szujski; Stefan Szyller; Adam Szymański; Fr. Szymański; Konrad Szymański; Józef Szyszło; A. J. Tchórznicki; Z. Terpiłowski; Józef Tokarzewicz (także jako Eli., eli., H., h., J. T. H., T. H., J. Hodi, J. T. Hodi, T. Hodi, T. T. Hodi, J., Krajowiec, B. N., J. S., St., J. St., J. Stekint, Jan Stekint, T., t., J. T., th., tok., Widz); Stanisław Tomkowicz; Towciwiłł; Mścisław E. Trepka; Józef Tretiak; Tudik; Twardowski; L. Udał; K. Ujazdowski; Lucjan Uziębło (jako Letuwisław, L. U.); A. Vintbor; Aleksander Walicki (także jako Nowogrodzianin); Kazimierz Waliszewski (także jako Nemo, W., Wb.); Melchior Wańkowicz (także jako Mel. Wań.); L. Wasilewski; M. Wątróbski; Kazimierz Wereszczyński; Bronisław Werher; Kazimierz Weydlich; Wiczuk; dr Wierzbicki; Jan Wierzbowski; Roman Wierzchlejski; St. Wilczyński; A. Wiśniewski; Wł. Wiszniewski; J. Witort; Tadeusz Wojciechowski; L. Wojewódzki; J. Wolman; Michał Wołowski (także jako Eol); Artur Wołyński; Włodzimierz Wołyński; E. Woyniłowicz; Zygmunt Woysław; Zygmunt Wróblewski; Wł. Wścieklica; Włodzimierz Wysocki; ks. Henryk Wyszyński; Jan Zachariasiewicz; Tadeusz Zadurowicz (jako Nota); ks. J. Żagiell; Teresa Zakrzewska; Adam Zakrzewski; Julia Zaleska (jako Henryk Wernic?); Tadeusz Zaleski; Ryszard Zamojski; Gabriela Zapolska (jako Gabriela Śnieżko-Zapolska); Tomasz Zawadyński (także jako T. Z., T. Zaw., Tom. Zaw.); W. Zawadzki; Marian Zdziechowski; Michał Żelinda; Żemajtis (?); Jan Zengteller (także jako Jan Zdora); Żibar; Antoni Zieliński; Eugeniusz Zieliński; Teofil Ziembicki (jako Teofil Ziemba); J. Żmogus; Jan Zmorski; Rudolf Zuber; Władysław Żukowski (także jako W. Ż., Scarabejus); A. L. Żurawa; Ludwik Żychliński (jako Lambda). Ponadto z łamów pisma korzystali (listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne, odezwy itp.) m.in.: H. Altenberg; E. Andrejew; Aleksander Bąkowski; S. Bederski; Antoni Białobrzeski; Józef Bieliński (jako dr Szeliga); Otton Bogdaszewski; Adam Bohdanowicz; Henryk Bohdanowicz; Ignacy Bohdanowicz; Seweryn Bohdanowicz; Aleksander Borowski; W. Branicki; Aleksander Brückner; Brzeski; M. Brzeziński; W. Busz; Fr. Chłapowski; Chrapowicki; Karol Cieszkowski; Andrzej Cinciała; Leopold Cymerski; Jan Czarnecki; Mieczysław Czechowicz; Antoni Czyżewski; I. Dąb; Dachewicz; ks. Dębski; Sylwester Doboszyński; Edmund Dobrzański; Mirosław Dobrzański (także jako M. D.); Ignacy Domejko; Achilles Dückert; Antoni Dybka; Wojciech Dzieduszycki; Ehrlich; Franciszek Eysmont; Władysław Eysmont; Edmund Farenholz; Fejchtner; Kazimierz Filipowicz; Bolesław Frąckiewicz; Feliks Fryze; Ludomir Gadon; Adam Giełgud; Bronisław Godlewski; S. H. Goldschmidt; Gołembiowski; Wojciech Górski; Marian Gorzkowski; Władysław Gosiewski; Bolesław Grabczyk; Gralay; Constantin Haller; Antoni Wyręb Hanyżkiewicz; Zygmunt Heryng; Onufry Honwalt; ks. Józef Horbaczewski; Antoni Hrehorowicz; Józef Hrehorowicz; Wiktor Hrehorowicz; Edmund Jankowski; Halina Korwin Jasieńska; Ignacy Jasiukowicz; B. J. Jazdowski; Erazm Józef Jerzmanowski; Władysław Jerzykiewicz; K. Jurewicz; St. Kaftal; J. Kalka; Teodor Kalkstein; Józef Kallenbach; Czesław Karpiński; L. Karśnicki; Franciszek Ksawery Kasparek; Czesław Kędzierski (także jako Cz. K.); Chrysto Kessiakow; Konstanty Kiermżycki; Tekla Kirkorówna; Józef Kleczyński; Henryk Kotłubaj; Ferdynand Kotula; Eugeniusz Kowalewski; Henryk Krajewski; W. Krażowski; Stanisław Kronenberg; Adam Antoni Kryński; Wł. Kwietniewski; Anna Lachowiczowa; Karol Lanckoroński; Teofil Lenartowicz (także jako Autor Lirenki); Juliusz Leo; Leszczyńska; Edward Letki; Salomon Lewental; Ksawery Liske; Apollo Lubicz; Al. Łętowski; Maculewicz; Józef Mączewski; St. Majerski; Makuszew; Władysław Maleszewski; O. Mazarokowa; Leopold Méyet; L. Michalski; Z. Mierzyński; T. Mikiewicz; Ignacy Karol Korwin Milewski; Józef Minkiewicz; B. S. Mohuczy; ks. Morawicz; Jerzy Moszyński; Edmund Naganowski; Wacław Nałkowski; Henryk Nussbaum; Michał Ordyniec; J. Palmow; A. Paszek; Zdzisław Piasecki; Pluciński; J. L. Popławski; Józef Karol Potocki; Konrad Prószyński; Ryszard Puciata; Kazimierz Pułaski; H. Raczkowski; Bohdan Ratyński; Władysław Rohoziński; A. Rohr; T. Romanowicz; Kazimierz Romański; Jan Rusiecki; Bronisława Rymowicz; Zygmunt Sarnecki; Zofia Sawicka; Marcella Sembrich; Stanisław Skarżyński; W. Skarżyński; Zygmunt Skirmunt; Feliks Sobański; Sokołowski; P. Spasskij; Juliusz Starkel; S. Starynkiewicz; E. Stokalski; A. Świda; Ludwik Świda; Oktawia Świdowa; Eustachy Świeżawski; Szeliga; Zygmunt Szembek; Jakub Szkiłłądź; Szlachtowski; Karol Szlenker; Stefan Szolc-Rogoziński; Szpilmann; Szuman; Stanisław Tarnowski; Aleksander Temler; Maria Tomkiewiczowa; Florian Trawiński; Kazimierz Trepka; Jan Kanty Trzebiński; Ignacy Tukałło; Twarowski; Tyborowski; Maria Tyszkiewicz; Wincenty Walewski; K. Wargunin; ks. Mateusz Weitl; Zygmunt Wielopolski; T. Witkowski; Aleksy Władimirow; Malwina Wojciechowska; ks. Wojciechowski; Wojtkiewicz; Aleksander Wysocki; A. Zaborowski; A. Zakrzewski; ks. Stanisław Załęski; W. Zawadzki; Marceli Zboiński; Władysław Żeleński; Żołnowski; St. Żółtowski; Żurawa; Mikołaj Zyblikiewicz. Poza tym ogłoszono teksty następujących autorów żyjących (m.in.): Abramowicz; Badeni; Oswald Balcer; Ignacy Baranowski; Julian Bartoszewicz; Beckerman; Benedyktowicz; Mikołaj Rodoć Biernacki (jako M. Rodoć); Anna Bilińska; Brandt; K. Brochocki; Józef Brudziński; Karol Brzozowski; Stefan Buszczyński; Piotr Jaxa Bykowski; Bronisław Chlebowski; Piotr Chmielowski (także jako Wieniawa); ks. Chotkowski; F. Czacki; Czajewski; Jan Czaplieński; Karol Czapski; Leon Czarliński; Jerzy Czartoryski; Władysław Czartoryski; Wiktor Czermak; Danielewski; Ludwik Zygmunt Dębicki; S. Dickstein; Eustachy Dobiecki; (Henryk?) Dobrzycki; Antoni Brochwicz Donimirski; Adolf Dygasiński; Wiktor Dzierżanowski; ks. Zygmunt Szczęsny Feliński; Kazimierz Filipowski; Józef Friedlein; Fryling; Józef Gałęzowski; Marian Gawalewicz; Maria Gorecka (jako Maria Mickiewiczowa, Maria Mickiewiczówna); Edward Grégr; Jan Grzegorzewski; Jachowicz; Eryk Jachowicz; Wincenty Jarociński; Władysław Leopold Jaworski (także jako Leopold?); ks. Ludwik Józef Walenty Jażdżewski; Jocher; Łukasz Kal; Maria Elżbieta Kamińska (jako Marya Elżbieta); Jan Nepomucen Kamiński; Kazimierz Kantak; M. Kantak; Maurycy Karasowski; Józef Marcin Karnicki; Hipolit Kieniewicz; K. Kłodzianowski; Fran. Konarski; Józef Korzeniowski; Juliusz Kossak; Henryk Kowalewski (także jako Akord); Stanisław Gabriel Kozłowski; Henryk Krajewski; Stanisław Kraków; Ludwik Krasiński; Leopold Kronberg; Franciszek Krupiński (także jako F. K.); Ludwik Krzywicki (także jako L. K.); Franciszek Kuźnicki (także jako Fr. K.); Jan Lam; Karol Langie (także jako Długosz); Laski; Władysław Laskowicz; abp Mieczysław Ledóchowski; Leonard Lepszy; Feliks Lewicki; Zygmunt Librowicz (także jako Zyg. Lib., Zyg. Libr.); Jan Lier; Aleksander Lisiewicz; Józef Łoski (także jako J. Ł.); Łuskina; Jadwiga Łuszczewska (jako Deotyma); Ignacy Łyskowski; Ignacy Maciejowski (jako Sewer), Majer; L. Malinowski; Jan Matejko; Antoni Gabriel Mazanowski; A. Mejerson; Józef R. Mickiewicz; Władysław Mickiewicz; Juliusz Mien (jako Smok?); Ludwik Mizerski (jako Igor); Molicki; Zofia Mrozowicka (jako Iza); Narzymski; Władysław Nehring; C. Neyman; Jan Nitowski (także jako Jan z Wołynia); Feliks Ochimowski (jako F. O.); Franciszek Olszewski; M. B. Opusz; Aleksander Oskierka; ks. Ostrowicz; Józef Ostrowski; Papieski; Mieczysław Pawlikowski; Franciszek Pawłowski; Adam Pług; ks. Polkowski; Połujański; Alfred Potocki; Józef Karol Potocki (jako M. Bohusz, Marian Bohusz); Antoni Prochaska; Walery Przyborowski; Ignacy Pstrokoński; ks. St. Puzyna; Ferdynand Radziwiłł; Konstanty Rey; Romańczuk; Romanowicz; Teodor Romer; Adam Sapieha; Sarnecki; Ściborowski; Aleksander Sianożęcki; ks. J. Siemieński; Artur Sienkiewicz; Stanisław Skarżyński; Konstanty Skirmuntt; Eugeniusz Skrodzki (jako Wielisław); Słupski; ks. Stablewski; Włodzimierz Stebelski; Adolf Suligowski; A. Świetlik; Klemens Szaniawski; Szlachtowski; Józef Szubin; Szumski; Wacław Szymanowski; J. Tarnowski; Toner; Adam Towiański; Henryk Ułaszyn; Aureli Urbański; Warschauer; Weigel; Wł. Wierzbiński; ks. Wikidal; Kazimierz Wolner; Włodzimierz Zagórski (także jako Różowe domino); A. Zakrzewski; Ignacy Zakrzewski; Bohdan Zaleski; Dionizy Zaleski; Roman Zaleski; Kazimierz Zalewski; Bronisław Zawadzki; Wł. Zawadzki; Zeddeler; J. K. Zieliński; Albert Zipper; Antoni Złotnicki; Marceli Żółtowski. Pośmiertnie drukowani byli m.in.: August III; Maria Bartusówna; elektor saski Fryderyk Krystian Wettyn (jako królewicz Fryderyk); Aleksander Groza; Henryk Jabłoński; Zygmunt Krasiński; Józef Ignacy Kraszewski; Jan Lam; Karol Libelt; Adam Mickiewicz; Cyprian Norwid; Julian Ursyn Niemcewicz; Henryk Rzewuski; Lucjan Siemieński (jako Jan Dąbrowa); Juliusz Słowacki; Antoni Stanisławski; Józef Szujski; Roman Wierzchlejski; Michał Wiszniewski; Eugeniusz Żukowicz. Tłumaczeni byli m.in.: M. Albow; Aleksander III; Juliusz Andrássy; S. Atawa; Robert Freiherr Lucius von Ballhausen; Bamberger; Otto von Bismarck; Bitter; Oskar Blumenthal; Börne (tł. St. J. R.); Georg Brandes; C. Cartou; Ada Christen; Gawrił A. Chruszczow-Sokolnikow; Svatopluk Čech (jako Światopełk Czech, tł. Z. Przesmycki jako Miriam); Franciszek Copée (tł. Klemens Junosza); Leopoldyna Croy-Sternberg; Mikołaj Cwylew; Alfons Daudet (tł. Maria Siemaszkówna); Friedrich Dernburg; abp Juliusz Dinder; Peter Gustav Lejeune Dirichlet; królowa rumuńska Elżbieta (jako Carmen Sylva); Jurij (Ossyp) Feďkowycz (tł. Adolf Inlender); Franciszek Józef I (tł. Adolf Inlender); Iwan Franko; Fryderyk III; Wsiewołod Michajłowicz Garszyn; Giewlicz; Johann Wolfgang Goethe (tł. T. Stahlberger); A. Goleniszczew-Kutuzow (tł. J. Tokarzewicz jako Tokarzewicz Hodi); Gustaw von Gossler; Graevenitz; Grelot; Guillaume; Albert Haenel; Ludwik Halévy; Haugwitz; August Harambašić; Francis Bret Harte; Čeněk Hevera; Bethman Hollweg; Wiktor Hugo; Mór (Maurycy) Jókai; Kachanow; Anastazja Kairowa (jako N. S.); Kasatkin-Rostowskij; Aleksander Kielland; Hugo von Kleist-Retzow; bp Georg Kopp; Fr. Krauss; F. Kripiakiewicz; Aleksander Kriwcow; Pantelejmon Kulisz (tł. J. Romańczuk); Louis Léger; Ernest Legouvé (tł. Wład. Bogusławski); Leon XIII; Ernest Manuel L'Épine (jako Quatrelles, tł. Hen. B.); Hugues Leroux; Aleksiej Łusznikow; John Henry Mackay; Majdel; W. Maksimow; Guy de Maupassant (tł. L. S. K.); Catulle Mendès; Meyer; de Montessuy; W. R. Morfill; Siemion Nadson (tł. Zdora, czy nie Jan Zengteller?); Iwan Naumowicz; ks. Neugebauer; Nikołaj A. Niekrasow (tł. T. Z.); Georg von Ompteda; Felix Porsch; Gjorgjević Prizrenac; Robert Puttkamer; Rauchhaupt; Ernst Renan; N. Rennenkampf; František Ladislav Rieger, Romańczuk; arcyksiążę Rudolf (tł. Józef Tokarzewicz jako J. Tokarzewicz Hodi); Mikołaj Rybnikow; M. Sałtykow (jako Szczedrin, tł. Ludomir Grendyszyński jako lg.); Saphir; Schorlemer-Alst; William Shakespeare (tł. Adam Mickiewicz); Percy B. Shelley (tł. J. Kasprowicz); Édouard-Étienne-Auguste Simon (jako Édouard Lockroy); Skarda; Josef Václav Sládek (tł. Zenon Przesmycki, także jako Miriam); Władimir Sołowjow (tłum. Czesław Jankowski, także jako Czesław); Udo Stolberg; bp Józef Jerzy Strossmayer; Hippolyte Taine; Nik. Tegin; Aleksander Tichomirow; Wiktor Tissot (tł. Zdora, czy nie Jan Zengteller?); Lew Tołstoj; A. Treskow; Ewa Treu (tł. H. B.); Triboulet; Iwan Turgieniew; Nik. Aleks. Umnow; Virchow; Jaroslav Vrchlicki (tł. Zenon Przesmycki jako Miriam); Wehr; Wessel; Aleksander Wiesiełowskij (przedr. z Wiestnik Jewropy); Wilhelm I; Wilhelm II; Ludwik Windthorst; Winter; Wilhelm Wundt; Juliusz Zeyer (tł. Zenon Przesmycki, także jako Miriam); Emil Zola. W latach 1891-1900 z pismem współpracowali m.in.: Kajetan Sołtan Abgarowicz; Andrzejkowicz; Jan Bo³oz Antoniewicz; Adam Asnyk (tak¿e jako El....y, Stożek); ks. Jan Badeni; Otton Baehr; Józefa Bąkowska (także jako Szczęsna); Michał Bałucki; Juliusz Bandrowski; Marian Aleksander Baraniecki; Artur Bardzki; Józef Bart; Kazimierz Bartoszewicz (także jako B., K. B., K. Bart., Kaz. Bart., K. Barx., K., kb., Kb., Obserwator, Średnik, Świadek?, X., X.Y.Z.); S. Bartoszewicz; Jan Baudouin de Courtenay; Romualda Baudouin de Courtenay (także jako R. B. de C., Rom. B. de C., R. Baud, de C., Daleki, Świadek); S. S. Będzikiewicz; Franciszek Bełcikowski; Stanisław Bełza; Władysław Bełza; Antoni Gustaw Bem; Mieczysława Biegańska; Henryk Biegeleisen; Józef Bieliński (także jako dr Szeliga); Jan Bloch; Leopold Blumental (jako L. B., Leo Belmont); Wacław Stefan Błociszewski (jako Stefan Ostoja); Edmund Bogdanowicz (jako Bożydar); Władysław Bogorya (pseud.?); Edward Bogusławski; Wilhelm Bogusławski; Franciszek Bohuszewicz (także jako Demos, Ten, Tamten); K. Bołs; Bronisław Bouffałł; Jan Brak; Stanisław Brandowski (jako Longinus); Achilles Breza; Szczęsny Bronowski; Bronisław Brzozowski; Tomasz Buczyński; Włodzimierz Butkiewicz; M. Cholewita; Antoni Chołoniewski (jako Ch., A. Ch., Pełka, Sz, Szary); Ignacy Chrzanowski; St. Chrzanowski; Jan Ciągliński; E. Corot; Napoleon Cybulski; Stefan Cybulski (także jako Stefan C., Sigma); Al. Czechowski; Józef Czopowski; B. Danielewicz; Lotar Dargun; Adam Weryha Darowski (także jako Da., W., Weryha); Józef Dębicki; Ludwik Zygmunt Dębicki (także jako L. D.); Bronisław Dembiński; Er. Dłuski; ks. Julian Dobkiewicz (także jako Ks. J. D., Ksiądz J. Dobk.); Michał Doboszyński; H. Dobrzycki; Gustaw Doliński; Tadeusz Dołęga; Antoni Brochwicz Donimirski; Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz; Joanna Dubicka; Adolf Dygasiński; Wojciech Dzieduszycki; Stanisław Dzierzbicki; J. B. Erdziwiłł (pseud.?); K. Estreicher; Felicjan Faleński (jako Felicjan); Michał Federowski (jako Kaszuba); Wilhelm Feldman (także jako F., W. F., Homo); Karol Filipowicz; Ludwik Finkel; Jan Finkelhaus (jako Jan Finot, Iks); Firlej; Maksymilian Flaum (także jako Dr. M. F.); Marian Gawalewicz (także jako G., M. Gaw., Mn. Gcz., n., Q., Quis); Jakub Kazimierz Gieysztor (także jako J. G.); Aleksander Gilewicz; M. Gilewicz; Ludwik Glatman; Otto Glinka (jako Mikołaj Trzaska); Franciszek Gliński (także jako F. G., Fr. G., Fr. Gl.); Henryk Gliński (także jako Alf, hg., Zoil, Ż.?); Zygmunt Gloger; Stanisław Głąbiński; Aleksander Głowacki (jako Bolesław Prus); ks. Jan Gnatowski (jako Jan Łada); Stefan Godlewski (także jako Chorąży); Alfons Goldberg (jako Algo?, Semper, Idem); Wiktor Gomulicki (także jako (f.), G., W. G., W. Gom., Gom., Fantazy, Urbanus, wg.); W. Gorazdowski; Górnicki; Franciszek Górski; Konstanty Marian Górski; Władysław Górski; Bronisław Grabowski (także jako bg., B. G., b. g., Br. Gr.); Władysław Grabowski; Ludomir Grendyszyński (także jako L. Gr., Lud. Gr., L. Grend.); Artur Gruszecki (także jako Prut); J. Gryf; Witold Hanicki; J. Haraburda; Julian Harbaszewski; Maria Harsdorfowa z Gniewoszów (jako Maria Rawicz); Otto Hausner (także jako Verax); Helecki; Jan Herniczek; Karol Hertz; Zygmunt Heryng; Florian Hłasko (także jako Dr. F. H., Dr. F. Hł.); Stanisław Hłasko (także jako H., S. H., Hł., St. Hł., Ignotus); Ferdynand Hösick (także jako F. H., Meloman); Julian Tatko Hryncewicz (jako Jan Iłgowski); J. Hurczyn; Adolf Inlender (jako Adin); Leon Iwanicki; Z. Iwaszkiewicz; Aleksander Jabłonowski; Stefan Jamontt; Nikołaj Janczuk; Czesław Jankowski (także jako C., cj., Cz., Czesław, Cześnik, J., C. J., Litwin, C. M. Marwicz, Przygodny); Józef Jankowski (jako Jota); Kazimierz Julian Jasiński (także jako R. Swoj); Adam Jastrzębski; Oktawian Jeleński; Edward Jelinek (jako E. J.); Aleksander Jelski (także jako Al. J., Al. Jel.); Witold Jełowicki; Teodor Jendl (Jendel); Ludwik Jenike; Teodor Józef Fryderyk Jeske-Choiński; Hipolit Dominik Jewniewicz; Józef Jeziorański; Witold Jodko-Narkiewicz (także jako Dr. W. N. J.); Antoni Jodła; Zygmunt Kaczkowski; Jan Kal; Teodor Kalkstein; Wacław Karczewski (także jako Helveticus, Marian Jasieńczyk); Br. Karny; Józef Dunin Karwicki; Jan Kasprowicz (także jako Piotr Huta); Stanisław Aleksander Kempner; W. Kępiński; ks. K. Kierszis; Aleksander Kłobukowski (także jako A. Kł.); Stanisław Knoll; Adam Koiszewski; Kazimierz Konopacki; Maria Konopnicka (także jako Ursus); Medard Kończa; B. Korab; Bronisław Koraszewski (jako Górnoślązak); Korczak; Władysław Rajnold Korotyński (także jako Wł. K., W.); Ad. Korsak; Okt. Korsak; Tadeusz Korzon; Wincenty Kosiakiewicz (także jako icz, W. K., W. Kos, Łowczy?); Paweł Kośmiński; Jan Kossko; Józef Karol Kotarbiński (także jako J. K. K., Nux); Stanisław Kozicki (jako St. L-cz, Lubicz, Stanisław Lubicz); Władysław Koziebrodzki; Władysław Adolf Kozłowski; Stanisław Koźmian; Alfred Krajewski; J. Krak; Aleksander Kraushar (także jako Alkar); Adam Krechowiecki; Stefan Krukowski; Stanisław Krzeczkowski; Stefan Krzywoszewski (także jako K., S. K., St. K., Kr.?, S. Kr., S. Krz., Stef. Krz., St. Krzyw., Stef. Krzyw.); Władysław Książek (jako Julian Łętowski); Józef Kuczyński; Medard Kupść; Fr. Ks. Kusz; Bohdan Kutyłowski (także jako B., b., bk, K., B. K., Bohdan K.); A. Kwaśnicki; Wł. Ladżiko; Antoni Lange; Kazimierz Laskownicki (jako St. Szczery); Kazimierz Laskowski (jako Amer, Łowczy?); B. Lech; Aleksander Lednicki; Zygmunt Librowicz; Anna Lisicka; Adolf Lubicz; K. Lubicz; Edward Lubowski (także jako E. L., E. Lub.); Ignacy Ludgewski; Bolesław Lutomski (także jako B. L.); Wincenty Lutosławski (także jako Alfari); ks. Franciszek Lutrzykowski; M. Lwowicz; Aleksander Łaski; Władysław Łebiński (także jako Dramat); Antoni Łopuszański; Jan Łoś (także jako Ł., J. Ł.); Henryk Łubieński (także jako Semper idem); Bohdan Łukocz; Jadwiga Łuszczewska (jako Deotyma); Ignacy Łychowski; Antoni Madeyski; Adam Mahrburg; ks. Józef Malcewicz; Piotr Markiewicz; Waleria Marrené Morzkowska; Marian Massonius (także jako mns, Mus); W. Mąkowski; Henryk Merzbach (także jako Agricola, H. M.); Aleksander Meysztowicz; Tadeusz Miączyński; Wincenty Mienicki; Józef Milewski; Zygmunt Miłkowski (jako T. T. Jeż); Ksawery Młot; Henryk Monat; Konstancja Dzierżykraj Morawska (także jako N.); Kazimierz Dzierżykraj Morawski (także jako K. M.); ks. M. Morawski; Mroczkowski; S. Mrówka; Maurycy Mycielski; Jan Mzura (także jako J. Mz.); Edmund Naganowski (także jako Latarnik); Józef Zygmunt Naimski (jako Witimir); A. Napiórkowski; J. S. Nieczułko; Karol Antoni Niedziałkowski (jako ks. Antoni Rawicz); Miecz. Niedźwiedziński; R. Nieławicki; Jan Niesłuchowski; Aleksander Niewiarowski (także jako Aleksander Półkozic); Alfred Nossig (jako Stwosz); Albert Neuwert Nowaczyński; Jan Nykiel; Maksymilian Obrębski (także jako Hel., Helota); Mieczysław Offmański; M. Ogonowska (także jako Wilejka); Jan Oksza; K. B. Olendzki; Władysław Olendzki (Olędzki) (jako Jacek Soplica, S. Wojski); Franciszek Olszewski (jako F. O., Wandalin); Wincenty Olszowski; Artur Oppman (jako Or-Ot); Antoni Orłowski (także jako Jastrzębiec); Eliza Orzeszkowa; Adam Ostaszewski; Franciszek Ostrowski; Stanisław Padlewski; Melania Parczewska; Edward Paszkowski; Adolf Pawiński; Kazimierz Pawlikowski; Ignacy Pawłowski; Włodzimierz Perzyński (także jako P.); Ad. Pietkiewicz; Franciszek Pik (jako Franciszek Mirandola); Władysław Piłat; Antoni Pilecki; Erazm Piltz (także jako Elmo, Mohort, P., E. P., Er. P., Scriptor, Sw., Swojak, Piotr Warta); Antoni Piotrowski; St. Pobóg; August Podczaski (jako Litawor); S. Podgórski; Fr. Pol; Polak; Leon Połoński (także jako L., Lepo, L-ski, L. P.); ks. K. Propolanis; Zenon Przesmycki (jako Miriam); Edward Przewóski (także jako Kapral, Par., Parisis, Zyzma); Walery Przyborowski (także jako Z. L. S., Sigma); Stanisław Pstrokoński; Józef Puzyna (także jako Old Gentleman); Michał Radoszewski; E. Radwan; Kazimierz Rakowski; A. Rembowski; Maria Rodziewiczówna; Józef Rogosz (także jako Verax); Antoni Józef Rolle (jako Adscriptus, Dr Antoni J., D-r Antoni J.); Jarosław Romańczuk; J. Romanowicz; W. Ronisz; Aleksander Edward Ronthaler (jako Leszek Niezabudka); ks. J. Rosołowski; Stanisław Rossowski (także jako St. R.); Gustaw Roszkowski; Stanisław Roszkowski; Władysław Rozdrażewski (jako Władysław Burtykinas); Albin Rudzki; T. Rudzki; Władysław Rupniewski; Jan Rutkowski; B. Sakiel; Zygmunt Sarnecki (jako Radost'); Wł. Sawaniewski; Józefa Sawicka (jako Ostoja); Stanisław Schnür-Pepłowski; Artur Schroeder (jako Ars); Siemion; J. Siemiradzki; Konstanty Siemiradzki; W. Sikorski; Lech Skała; Tadeusz Żuk Skarszewski (także jako T. Ż. S., Ż. S., Sk., Ż., Żet, Żuk); Konstanty Skirmuntt (także jako K. Sk.); Tadeusz Smarzewski (także jako T. S., Sm., T. Sm., Tad. Sm., Tad.); ks. Wincenty Smoczyński; Smolař; Stanisław Šmolka; Grzegorz Smólski (także jako Marius, G. Sm.); Stevo Spahić; Włodzimierz Spasowicz (także jako S., W. S., W. S-cz., W-rz S-cz, Sp., W. Sp., Wł. Sp., Wł. Sp-cz, W-rz Sp-cz, ws.); Kazimierz Stabrowski; Cezary Staniewicz; Artur Stanisławski; Juliusz Starkel (jako Alfa); Bolesław Starża; Włodzimierz Stebelski (także jako Maska, Stb); W. Stodolnicki; M. Stonogi; Dominik Straszewski; Ludwik Straszewicz (także jako L..., Lach, ls, S., L. S., Str., L. Str.; L. Strasz.); G. Suczowski; Felicjan Suryn; A. Świda; Olgierd Świda; Antoni Sygietyński (jako Gama); J. Szadurski; Stanisław Szczepanowski; Ludwik Szczepański; Leon Szepielewicz; Maciej Szukiewicz (także jako Zygmunt Odrowąż, także mylnie jako Wojciech Szukiewicz); Wojciech Szukiewicz; Konrad Szymański; Józef Szyszło; Jan Stanisław Tarnowski; Stanisław Tarnowski (także jako S. T.); Stanisław Tchórzewski; Józef Tchórznicki; Julia Terpiłowska; Kazimierz Przerwa Tetmajer; Józef Tokarzewicz (także jako bn., Józef Grodzicki, H., J. T. H., T. H., Hodi, J. T. Hodi, jh., Krajowiec, B. N., B. Nieb., St., J. St., Jan St., J. Stek., Jan Stek, J. Stekint, Jan Stekint, t., J. H. T., th., to.); Stanisław Tomkowicz; M. E. Trepka; Józef Tretiak (także jako T., t., J. T.); Trocki; K. Ujazdowski; Lucjan Uziębło (jako Letuwisław); Aleksander Walicki; Kazimierz Waliszewski (także jako K., K. W., Kaz. W., Nemo, Paryżanin, W., Wb., Wierz., Wierzb., Wierzbięta); Czesław Wańkowicz; Melchior Wańkowicz; Leon Wasilewski (także jako D., Daleki, L. W., Leon. W); Edmund Wechsler; Bronisław Werner; Wilczyński; Albert Wilczyński; St. Wilczyński; M. Witoroza; J. Witort; Felicjan Wojciechowski; W. Wojciechowski; E. A. Wojcikowski; Wojnicz; J. Wolski; Alfred Wysocki (także jako A. W.); J. Boreysza Wysocki; Józef Zaborski; Honorata Żabrońska; Jan Zachariasiewicz (także jako J. Z.); Tadeusz Zadurowicz (jako Nota); Włodzimierz Zagórski (także jako Chochlik); Władysław Zahorski (jako Zygmunt); Adam Zakrzewski; Tadeusz Zaleski (także jako T. Z.); Jan Zamarajew (także jako Z., J. Z., J. Zam., Ursyn, Vigilax); St. Zaręba; Tomasz Zawadyński (także jako Tomasz Z.); Roman Zawiliński; Zdekauer; Marian Zdziechowski (także jako M. Z.); Żegota (pseud.?); Władysław Żeleński; Żemajtis; S. Zembrzuski; Jan Zengteller (także jako Jan Zdora); Konstanty Zieliński; W. K. Zieliński; Teofil Ziembicki (jako Teofil Ziemba); J. Żmogus; Ignacy Żółtowski; Władysław Żukowski (także jako W., Scarabejus); Kazimierz Żurawski (jako Zet). Ponadto z łamów pisma korzystali (listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne, odezwy itp.) m.in.: ks. J. Ambrożewicz; Dariusz Bagnicki; Tadeusz Balicki; Stanisław Badeni; Ignacy Baranowski; Beaupré; J. Bejnarowicz; Adam Bełcikowski; J. Biały; Leon Bielecki; Mikołaj Biernacki; Zygmunt Biliński; Władysław Boerner; Bohdanowicz; Michał Eustachy Brensztejn (także jako K-S, Wer); Włodzimierz Brodowski; Wilhelm Bruchnalski; Mendl Brujde; K. Bujwidowia; Stefan Cegielski; Konrad Ceysinger; Kazimierz Chłędowski; Witold Chłopicki; Chyliński; Ciechanowski; August Cieszkowski; Enrico Cipriani; Witold Ciundziewicki; E. Czajkowski; Tadeusz Czapelski; J. Czapikowski; Bronisław Czarnik; ks. Witold Czeczott; ks. Marcin Czermiński; ks. Czerniachowicz; Jan Czyżewski; Jan Władysław Dawid; Klemens Dębicki; ks. Włodzimierz Michał Dębicki; Konrad Dobrski; J. Domaszewicz; Aureli Drogoszewski (jako Drogosław); Bolesław Druć; Drzewiecki; Elżbieta Dunajewska z Estreicherów (wraz z mężem Julianem jako Dunajewscy); Julian Dunajewski (także wraz z żoną Elżbietą jako Dunajewscy); Włodzimierz Dworzaczek; Stanisław Dzierzbicki; Mieczysław Dzikowski (jako Mieczysław Dzikowski-Chamski); Karol Estreicher; Stanisław Estreicher; M. Filipski; Edward von Füller; Ludomir Gadon; Wojciech Gawroński; ks. Antoni Giedroyć (Giedrojć, Gedroyć); Gird; Agenor Gołuchowski; Ignacy Górski; Ludwik Górski; Bronisław Grąbczewski; Grott; Erazm Grass; Bronisław Gubrynowicz; Stanisław Gutowski; Korneli Juliusz Heck; Antoni Hild; Aleksander Hirschberg; Stanisław Hlebicki-Józefowicz; Leon Idzikowski; Eugeniusz Jabłoński; Wł. Jakubowski; W. Janczewski; L. Jankowski; Wincenty Janowski; Roman Janta-Połczyński; Wojciech Jarochowski; Aleksander Marian Jasieński; Apolinary Jakub Jaworski; Edward Jelinek; Leon Jelski; Erazm Józef Jerzmanowski; Adam Jędrzejowicz; Edward Jędrzejowicz; Seweryn Jung; Maria Kaczowska z Czarneckich; Bronisław Kader-Kadaras; Teodor Kalkstein; Józef Kallenbach; Adam Karwowski; ks. Jan Każarnowicz; Piotr Kiełbassa (Kiołbassa, Kiolbassa); Władysław Teodor Kiślański; ks. Erazm Kazimierz Kluczewski; St. Kluczyński; Aleksander Kłobukowski; Stanisław Kobierzycki; Adolf Kobyliński; Michał Kojałowicz; A. Komarska; Jan Wacław Komierowski (jako Wacław Pomian); Leopold Kondracki; Koppel; Bronisław Koraszewski (jako Górnoślązak); Józef Korzeniowski; Józef Kościelski; Platon Kostecki; J. Kossak; Eugeniusz Kowalewski; Jan Stefan Kowerski; Kazimierzowie Koziccy; Stefan Rafał Kozłowski; Władysław Kraiński; Adam Krasiński; Bogusław Kraszewski; J. W. Krause; F. Kreutz; Leopold Kronenberg; M. Krzymowska; Edmund Krzymuski; Władysław Kuszel; W. Laskowska; Gustaw de Laveaux; Zygmunt Leśniewicz; Teodor Leszetycki; J. Lewenstein; Witold Lewicki; Jan Lubieniecki; Adam Łaszczyński; Ignacy Łuczyński; ks. Piotr Łukasiewicz; Wiktoria Łuskina z Greków; Włodzimierz Mackiewicz; Wiktor Magnus; L. Malinowski; Godzimir Małachowski; S. Mandel; Zdzisław Marchwicki; St. Markiewicz; S. Marków; P. Maszyński; Męczyński; P. P. Meller; Iza Michałowska; Władysław Mickiewicz; Ignacy Karol Milewski; J. Milewski; Stanisław Mogilnicki; Stanisław Montwiłł; Jerzy Moszyński; Jerzy Mycielski; Wacław Nakęski; Mieczysław Niedźwiedziński; A. T. Nielubowicz; Jan Chryzostom Niemira; Zygmunt Noskowski; A. Nowiński; Jerzy Ohrenstein (jako Jerzy Ohr); A. Okolski; Rudolf Okręt; W. M. Olendzki; Bolesław Olszamowski; Wacław Ołtarzewski; J. Ossowiecki; Stanisław Rokszyc Pągowski; A. Pajewski; Teodor Paprocki; Edward Pawłowicz (także jako Jasieńczyk); Zdzisław Piasecki; Ambro Pietor; J. K. Korwin Piotrowski; Emanuel Pogorski; J. Polak; Jan Półjanowski (jako Pobóg); A. Pomian; K. J. Poniatowski; Szczęsny Poniatowski; Paweł Popiel (jako P. P.); M. Potulicki; Józef Poznański; Józef F. Prizgint; S. Przewuski; Gustaw Przeździecki; Konstanty Przeździecki; Jan Przysiecki; Jerzy Pułjanowski; Franciszek Puzyna; E. Raczyński; Radwan; Zygmunt Luba Radziminiński (także jako Z. L. R.); Maciej Radziwiłł (ojciec); Maciej Radziwiłł (syn); Jan Rakowski (jako Rolnik); Edward Reszke; Jan Reszke; Michał Rolle; K. Römer; S. Romiszowski; Jan Rosen; Józef Rostafiński; Roszkowski; Stan. Rotwand; J. O'Rourke; F. Sakowicz; Sanguszko; E. Sanguszko; ks. Grigorij Saparow; Stanisław Schnür-Pepłowski; Al. Ścibor-Marchocki; Henryk Siemiradzki; Józef Siemiradzki; Stanisław Skarżyński; Skibiński; Kazimierz Skrzyński; Kwiryn Sobieszczański; Marian Sokołowski; Ludwik Stempień; Zygmunt Stojałowski; Feliks Stronczyński; Jan Styka; Zygm. Luc. Sulima; ks. Świderski; Bolesław Syrewicz; Józef Szadurski; Michał Szawaorski (Szawarski?); Alfred Szczepański; Stefan Szolc-Rogoziński; W. Targoński; A. Tołoczanow; Tomkowicz; o. Cezar Tondini de Quarenghi; Z. Trzciński; Pius Twardowski; St. Walawski; Wincenty Walewski; Stanisław Wańkowicz; Z. Wasilewski; Hipolit Wawelberg; Ferdynand Weigel; Juliusz Werner; Wielopolski; Józef Wielopolski; Władysław Wielopolski; Zygmunt Wielopolski; Władysław Wilkosz; Wiktor Wittyg; W. Wołk-Łaniewski; Konstanty Wołodkowicz; Grzegorz Worobjew; Edward Woyniłłowicz; Stanisław Wydżga; Florian Wyganowski; J. Zabiełło; Jan Zagórski (jako Izet, I. Z.) Antoni Zajączkowski; Liberat Zajączkowski; Filip Zaleski; ks. St. Załęski; Józef Zawadzki; Władysław Żeleński; Florian Ziemiałkowski; Ziemski; Wł. Żółciński; Józef Zwoliński. Poza tym ogłoszono teksty następujących autorów żyjących (m.in.): Krzysztof Abrahamowicz; gen. Babjański; Kazimierz Badeni; Oswald Balzer; Beckerman; Adam Lada Bieńkowski (jako A-b); Jan Bełcikowski (jako Wb.?); ks. Jerzy Biankini; Antoni Biliński; Jakub Bojko; Aleksander Borawski; S. Boruta; Ferdynand Bostel (jako Z-z); prof. Brand; Brandt; W. Al. Branicki; Aleksander Bolesław Brzostowski (jako Br., Brz.); Władysław Bukowiński (jako Selim); ks. Zygmunt Chełmicki; K. Chłapowski; Stanisław Chłapowski; ks. Chotkowski; Wacław Ciechowski (jako Sam); Leon Czarliński; Józef Czarnowski; Czerkawski; Bronisław Czernik; Adolf Czerny; Aleksander Czuczyński; Wojciech Dąbrowski (jako Delta); Michał Danielak; Gustaw Daniłowski (jako G-do?); Edmund Diehl; Tadeusz Dmochowski; Adam Dobrowolski (jako Ad. D.); Eustachy Dobiecki; Edmund Drzewiecki; Seweryna Duchińska; Dunikowski; Lubomir Dymsza; Wiktor Dzierżanowski; Stanisław Dzierżbicki; Benedykt Elmer (jako Vidi); Zygmunt Szczęsny Feliński; Ksawery Gałęzowski; Ludomił German (także jako Junior); Adam Giełgud; Jan Marek Giżycki (jako Marek Gozdawa?, Wołyniak); Kazimierz Gliński; Zofia Golińska (1. v. Daszyńska) (jako Dr. Z. Daszyńska); Artur Górski (jako Obojętny); Piotr Górski; Wojciech Górski; Maria Groza; Jan Grzegorzewski (jako J. G.); Alfred Halban; Leon Halban-Blumenstock; Jul. Hart; B. Härtung; Stanisław Hassewicz; Gustaw Hensel; Stanisław Herburt-Heybowicz (jako Prandota); Florian Holesko (także jako Dr. F. H.); F. Hożyński; Z. Iwanowski; Maksymilian Jackowski; Ludwik Janowski; Jan Januszkiewicz (także jako Janusz); Maria Jarmund (jako Aria); Ignacy Jasiukowicz; Henryk Jędrzejewicz; Jordan; Henryk Karczewski; Wiktor Karliński; Józef Kleczyński; Józef Klemensiewicz; Teresa Klemensiewicz; Anna Kłopotowska; Feliks Karol Koneczny; Feliks Kopera; Wł. Kopiec; Jan Aleksander Kosłowicz; Piotr Kosobucki; Kazimierz Telesfor Kostanecki; Zofia Kowalewska z Łętowskich (jako Er.); abp Szymon Marcin Kozłowski; Stanisław Kożuchowski (jako A. G. Doliwa); Ksawery Krasicki; dr Krzymuski; Jan Kubisz (jako Szlązak?); Feliks Kucharzewski; Franciszek Kulesza; Józef Lange; Karol Ledochowski; Leonard Lepszy; Eustachy Lipnicki; Henryk Lisicki; Stosław Łaguna (jako Ł.); W. M. Ławrow; Hleb Łazarewski (jako H. L.); Hieronim Łopaciński; W. Łoś; Bronisław Łoziński (także jako Dr. B. Ł.); Ernest Łuniński; Ignacy Maciejowski (także jako Sewer); St. Madeyski; Władysław Maleszewski (jako Sęp); A. Małecki; Gustaw Manteuffel; Zdzisław Marchwicki; S. Markow; Wacław Masłowski (jako Samson); Marceli Maternowski; Ignacy Matuszewski (jako ut); Stanisław Michałowski; Antoni Mieszkowski (jako Mora); Maurycy Mitte, St. Motty, Adam Münchheimer; Michał Mutermilch (jako Wierny); Maurycy Mycielski; Włodzimierz Natanson; Anna Neumanowa; Ignacy Nikorowicz (jako Zagłoba); Witold Noskowski (jako Ego); O. K. Notowicz; Julian Ochorowicz; Antoni Ossowski (jako Ant. Os., A. Oss., Ant. Oss.); Bronisława Ostrowska (jako Edma Mierz); Józef Ostrowski; Władysław Ostrożyński; Fryderyk Pacak; Alfons Józef Parczewski; Edward Paszkowski (jako E. P., Edw. P., Edw. Paszk.); Aleks. Pawłowski; Franciszek Piekosiński; Ida Pilecka; Antoni Pilecki; Paweł Popiel (jako P. P.); abp Wincenty Popiel; Anna Potocka z Działyńskich; J. Prawnicki (Kirszrot-); Władysław Józef Prokesch (także jako W. Pr.); Stanisław Ptaszycki; Józef Puzyna; ks. St. Puzyna; Stanisław Eliasz Radzikowski; Ferdynand Radziwiłł; Michał Radziwiłł; Konrad Rakowski (jako Kr.); Wincenty Rapacki; ks. Euzebiusz Rejman; Aleksander Rembowski; Jan Roch; Stanisław Rodkiewicz (jako Stanisław Pobóg); J. Rozwadowski; bp Ruszkiewicz; Justyn Rybaczkow; Eugeniusz Rychter; Adam Rydel; Lucjan Rydel; dr Rydygier; Krystyna Saryusz-Zaleska (jako K. Laskeza); Antoni Ścibor-Rylski (jako Ziomek); Aleksander Sianożęcki; Natalia Siemkowska-Szer (jako J. K.); Henryk Sienkiewicz; A. Augusta Sikorska; Stanisław Skarżyński; Aleksander Skirmunt; Henryk Skirmuntt; Wincenty Skowroński; Edw. Słoński; Jan Śnieżek; August Sokołowski; ks. Stablewski; Leopold Staff; Piotr Stebelski; ks. Stanisław Stojałowski; Zygmunt Straszewicz; Adolf Suligowski; St. Sunderland; Alina Świderska; J. A. Święcicki; Andrzej Świętochowski; Michał Synoradzki (jako Pątnik); Teodor Szabłowski; Stanisław Szczepanowski; Maciej Szuklewicz; B. Tarcza; Adam Thullie; Bolesław Tomaszewicz; Bolesław Ulanowski; Władysław Umiński (jako Wł. U.); Wiktor Ungar; Ina Walska; Maria Warnka; Zygmunt Wielopolski; Stanisław Windakiewicz; M. Winiarski; Wodziński; Feliks Wojciechowski; Maryla Wolska; Stanisław Wyrzykowski; Włodzimierz Wysocki; Tadeusz de Wyzewa Wyżewski; Zaleski; Gabriela Zapolska; Stanisław Zdziarski; Włodzimierz Zenowicz (jako Q); Albert Zipper; Zoll; Ludwik Żychliński (jako L. Ż, Lambda). Pośmiertnie drukowani byli m.in.: Ludwik Brzozowski; Napoleon Ciągliński; Aleksander Fredro; Stanisław Jachowicz; Jan III Sobieski; Ludwik Kondratowicz (jako Stanisław Sobolewski, Władysław Syrokomla); Wincenty Korotyński; Andrzej Edward Koźmian; Zygmunt Krasiński; Karol Kucz; Teofil Lenartowicz; Juliusz Ligoń; Adam Mickiewicz; Aleksander Mniszewski; Franciszek Morawski; Jan Neruda; Wincenty Pol; Franciszek Smolka; Stanisław August Poniatowski; Juliusz Słowacki; Józef Szujski; August Wilkoński; Józef Bohdan Zaleski; Roman Zmorski. Nadto pośmiertnie opublikowano opowiadanie Jana Krzeptowskiego (Sabały), spisane przez Stanisława Dembowskiego. Tłumaczeni byli m.in.: Aleksander III; A. W. Amfitieatrow; S. A. Andriejewskij; K. S. Arabażyn; Paweł Arène; Arystofanes (tł. Stanisław Koźmian z przeróbki Donnaya); Lubomir Babič (jako Lubomir Babicz, tł. Bronisław Grabowski jako Br. Gr.); Karol Baissac (tł. Helena Glücksberg); Pompiej Batiuszkow; Rudolf Baumbach; (tł. Jan Finkelhaus jako Iks, Czesław Jankowski jako Cz. J.); Henri Becque (tł. Ludwik Szczepański); Emil Berr (tł. W.); Otto von Bismarck; Piotr Boborykin; gen. Bobrikow; Paul Bonnetaine (tł. J.); Georg Brandes; William Cullen Bryant (tł. A. Lange); Siergiej Konstantynowiez Bulitsch; G. v. Bülow; Ludwik de Burges; Caplain; Alfred Capus; Henryk Castelnuovo; von Celsing; Adolf Černy (jako J. Rokyta, tł. B. G., Al. Świderska); Jules A. A. Clarétie; Franciszek Coppée; Dymitr Cwietajew; Kamil Débaus; Hans Gottlieb Leopold Delbrück; Gustav Eim (jako Ejm); dr Emanuel Engel; Michaił A. Engelhardt (Engielgardt); Guglielmo Ferrero; Fitz-Gerald; Vojtěch Formánek; Henry Fouquier; Anatol France (właść. Anatole Thibault); Franciszek Józef I; Viktor Fuchs; Wiktor Aleksandrowicz Golcew; Edward Grégr; Gustav Gross; Gustaw Guesviller (tł. A. G. B.); Ludwik Halévy (tł. J. Ł); Wilhelm von Hartel (tł. J. Ł.); Alfred v. Hedenstierna; Józef Herold; J. M. Horsburgh; Wiktor Hugo (tł. Wiktor Gomulicki); P. N. Isakow; R. Izmajłow; Heřmann Janda; Nikołaj Iwanowicz Kariejew; dr Theodor von Kathrein; Rudyard Kipling (tł. Wilhelmina Zyndram Kościałkowska); Onno Klopp; W. W. Komarow; Fieodor A. Koni; Władimir Korolenko (tł. Stan. Ber.); Joseph von Kundrat; Cezar Lambroso; kard. Charles Martial Allemand Lavigerie; Wiliam Edward Hartpole Lecky; Leon XIII; Edmund Lepelletier (właść. Edmond Adolphe de Bouhélier); Hugues Leroux; Anatole Leroy-Beaulieu; margrabia de Licolampi; ks. Alojzy Liechtenstein; Johann von Lupul; Grigorij Aleksandrowicz Macztiet; Paul Margueritte (tł. J., P. K.); Jules Mary; Guy de Maupassant; Karl Ludwig Michelet (1893); Mikołaj II; Danyło Łukycz Mordowcew (Mordowec) (jako Danił Mordowcew); F. Max Müller; Siemion Nadson (tł. Mariusz Zaruski); Napoleon I; królowa serbska Natalia; Constantino Nigra; Felicjan Nucla; Leonid Jegorowicz Obolenskij; Balthazar Odescalchi; Georg von Opmteda; Hermann Osthoff; Eduard Pálffy von Erdöd (jako hr. Palffy); Aug. Pantens; A. F. Pantielejew; Adolphe Louis Albert Perraud; Francesco Petrarca; Leonard Piętak; Pius IX; Konstantin Pobiedonoscew; Jakub Połoński (tł. Wiktor Gomulicki); Josef Stanislav Prachenský (mylnie jako Stanislaw Parchensky); dr Alois Pražák (jako prof. dr. Prażak); Aleksander Puszkin (tł. Wiktor Gomulicki); gen. Puzyrewski; Alfred Rambeaud; Wiliam Ramsay; I. Riepin; Jean Richepin (tł. K. L.); František Ladislav Rieger (jako Władysław Rieger); Jovan Ristić; Romańczuk; Friedrich Rückert (tł. Czesław Jankowski, także jako Cz. J.); W. R. Sabler; M. Sałtykow (jako Szczedrin, tł. Ludomir Grendyszyński jako lg.); Albert Samain (tł. Czesław Jankowski jako Czesław); Franciszek Sarcey; Josef Schwegel; Seymour; J. Sigaux; Władimir Sołowjow; Giuro Spahić; Herbert Spencer; Friedrich Spielhagen; Henry Morton Stanley (właść. John Rowlands); Jean Marie E. Stephan; Adolf Stránský; August Strindberg (tł. J.); Suchodolski; Hermann Sudermann; Eduard Suess; Berta v. Suttner; Aleksiej S. Suworin; S. N. Syromiatnikow; Olga Szapiro; Kálmán Széll; Nikołaj S. Tagancew; Lew Tołstoj; o. Alexander (Leo Maria) Treuinfels (mylnie jako ks. opat Troninfels); Esper Uchtomskij; Louis Maria Julien Viaud (jako Pierre Loti); Jaroslav Vrchlický (tł. Zenon Przesmycki jako Miriam); F. C. Whitney; Wiktor Emanuel; Wilhelm II; Serge Juliévitch Witte; E. Woyniłłowicz; Eduard Žďárský (jako Zdarsky); Jovan Jovanović Zmaj (tł. K.); Emil Zola. Nadto według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XXIX, Kraków 1986, s. 348, z czasopismem współpracował Eugeniusz Puffke. Czart. - Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Muz.Nar.Krak. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz. Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraj.
Tygodnik polityczno-społeczny (od nru 36 z r. 1886: Kraj. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki; od nru 2 z r. 1888: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 27 z r. 1890: Kraj; od nru 4 z r. 1891: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 5 z r. 1895: Kraj. Pismo polityczno-literackie; od nru 40 z r. 1896: Kraj). (Ukazuje się raz w tygodniu, początkowo w niedzielę, następnie w piątek).
Petersburg, redaktor: Erazm Piltz, wydawca: Erazm Piltz (od 9 XII 1890 r. w imieniu spółki wydawniczej w składzie: Jan Bloch, Władysław Branicki, Edward Herbst, Leonard Jankowski, Józef Potocki, Włodzimierz Spasowicz), druk. Trenke i Fusnot (od nru 2 z r. 1888: Druk. Kraju Trenke i Fusnot), 1882 (nr 1 z 4/16 VII) - 1900 (i dalej do 1909),
w 8ce (od nru 3 z 1882: folio, od 1891: folio mniejsze, od r. 1896 format ponownie zmniejszony, od r. 1897: w 4ce), pojedynczy numer liczy przeciętnie str. 12 (od r. 1888: przeciętnie str. 32), paginacja odrębna dla każdego numeru; cena pojedynczego numeru w różnych
okresach od kop. 20 do kop. 25, prenumerata roczna w Petersburgu rs. 8, półroczna rs. 4, kwartalna rs. 2 (od r. 1885: prenumerata roczna w Petersburgu rs. 10, półroczna rs. 5, kwartalna rs. 2,5).
Skład redakcji: Ludomir Grendyszyński (sekretarz redakcji); Czesław Jankowski (kierownik działu literackiego w latach 1891-1901); Adam Mahrburg (dział naukowo-literacki); Leon Płoński (dział polityczno-społeczny); Włodzimierz Spasowicz (artykuły wstępne); Ludwik Straszewicz (członek red.); Józef Szyszło (dział korespondencji prowincjonalnych i polityki zagranicznej); Józef Tokarzewicz (kierownik działu literackiego do 1891 r.); Władysław Żukowski (członek red. i referent działu ekonomicznego, od r. 1887 kierownik). - W Petersburgu stale współpracują: Wilhelm Bogusławski; Aleksander Bronisław Hirszband (Hirschband); Jan Łoś; Józef Poznański; Stanisław Ptaszycki; Feliks Stronczyński; Roman Statkowski; Fr. Szymański; Marian Zdziechowski; poza Petersburgiem dwustu współpracowników.
Od nru 1 z r. 1886 osobny dodatek o własnej paginacji rzymskiej: Dział Literacki Kraju (od nru 37 z r. 1886: Przegląd Literacki. Dodatek do Kraju), 1886-1890, folio, pojedynczy numer liczy przeciętnie str. VIII, paginacja osobna dla każdego numeru. W nrze 52 z r. 1890 redakcja zapowiedziała zniesienie dodatku. - Zawartość hybrydowego rocznika 1886 uwzględniona w poniższym opisie zawartości czasopisma. Zawartość za lata 1887-1890 ob. Przegląd Literacki. Dodatek do Kraju.
Od nru 1 z r. 1891 do nru 9 z r. 1894 ukazuje się dodatek powieściowy w ramach wydania dla prenumeratorów (tzw. wydania niebieskiego, z niebieską okładką). Dodatek ten nie był dołączany do wydania przeznaczonego do sprzedaży pojedynczej (tzw. wydania czerwonego, z czerwoną okładką).
Od nru 1 z r. 1894 dział literacki ponownie wyodrębniony jako dodatek, bez osobnego tytułu, z podwójną paginacją (u góry paginacja numeru Kraju; u dołu kolejno numerowane szpalty dodatku, numeracja szpalt ciągła w obrębie rocznika). - W r. 1895 dział mieści się w paginacji numeru Kraju. - Od nru 1 z r. 1896 przekształcony w osobny dodatek, na papierze satynowym, oddzielnie zbroszurowany: Dział Literacko-Artystyczny, 1896-1898 (nr 39 z 24 IX/ 6 X), folio (od r. 1897: w 4ce), przeciętnie od str. 8 do str. 12, o własnej paginacji, początkowo paginacja osobna dla każdego numeru (od nru 27 z r. 1896
paginacja ciągła w obrębie rocznika). - Od nru 40 z r. 1898 włączony do czasopisma.
Od nru 14 z r. 1899 do nru 50 z r. 1900 ukazuje się dodatek Kraj. Dział Ilustrowany, w 4ce, przeciętnie od str. 12 do str. 16, początkowo w paginacji numeru Kraju (nry 22 i 27 z r. 1899 wyjątkowo z własną paginacją osobną dla pojedynczego numeru, od nru 28 z r. 1899 konsekwentnie z własną paginacją ciągłą w obrębie rocznika).
W r. 1888 od nru 6 do nru 11 ukazuje się dodatek Ekonomista (obacz).
Od nru 52 z r. 1896 r. do egzemplarzy przeznaczonych dla prenumeratorów dołączano karty albumowe (reprodukcje znanych dzieł sztuki), które miały tworzyć dodatek, tzw. Album Kraju.
W razie niemożności pomieszczenia materiałów wydawano również sporadycznie dodatki do poszczególnych numerów, o objętości od str. 2 do str. 6. Ukazywały się również dodatki okolicznościowe o różnej objętości.
Nadto od r. 1884 wychodzą roczne spisy rzeczy (od r. 1886: półroczne).
Zawartość dodatków (z wyjątkiem Ekonomisty i Przeglądu Literackiego za lata 1887-1890) włączona jest do opisu głównego czasopisma.
W latach 1882-1890 z pismem współpracowali m.in.:
Kajetan Sołtan Abgarowicz (także jako Abgar Sołtan); Juozas Adomaitis-Šernas (jako Budrys); Mikołaj Akielewicz (także jako Agricola, Chłop z Mariampolskiego, A. Vytautas); Adam Asnyk (także jako E-ly); Lubomir Babicz (jako Ksawery Szandor-Gjalski); Fabian Baczkowski; Michał Bałucki (także jako M. B.); Marian Aleksander Baraniecki; Artur Bardzki; Kazimierz Bartoszewicz (także jako ABZ, Diabeł, Emeryt, K. B., K. Barx., Kabe, Kb., kb., nkb., Obserwator, Średnik, Świadek?, X. Y. Z.); S. Bartoszewicz; Jan Baudouin de Courtenay (także jako J. B. de C); Romualda Baudouin de Courtenay (także jako R. B. de Courtenay, Świadek); J. Bełcikowski; Stanisław Bełza; Władysław Bełza; Antoni Gustaw Bem (także jako A. G. B.); E. Bendaszewski; Michał Benisławski; Władysław Bentkowski; A. Białobrzeski; Henryk Biegeleisen (także jako B. Żeleziński); Stanisław Biernacki; Michał Bobrzyński; Dominik Bociarski; Józef Boczyński; Edmund Bogdanowicz (także jako Bożydar); Władysław Bogorya (pseud.?); A. Bogucki; Henryk Boguski (jako J. K. Chodkiewicz); Bogusławski; Edward Bogusławski; Wilhelm Bogusławski; Władysław Bogusławski; Franciszek Bohuszewicz (także jako A. D., Dem., Demos, B. Huszicz, Ten, Tamten); K. Bołs; Stanisław Brandowski (jako Longinus); Achilles Breza; Leonard Brokl; Jan Brzeziński (także jako Incognitus); Karol Brzozowski; Włodzimierz Butkiewicz; Józef Leopold Caro; ks. Zygmunt Chełmicki; Wincenty Chełmiński (jako Korwin); Edward Chłopicki; B. Chodakowski; Edmund Chojecki; Antoni Chołoniewski; Adam Chrucki; Z. Cieszkowski; Wiktor Ciuńdziewicki; Józef Czarnowski; Stanisław Jan Czarnowski (jako St. Janczar); Zdzisław Czartoryski; Ig. L. Czechowicz; Gustaw Czernicki; Fr. Czerny; B. Danielewicz; Józef Długosz; Leon Dmochowski; ks. Julian Dobkiewicz; Mieczysław Doboszyński (jako Feliks Starogrodzki); A. Donicz; Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz; Joanna Dubiecka; Jan Dus; Benedykt Dybowski; Henryk Elzenberg; Felicjan Faleński; Michał Faleński; Wilhelm Feldman; Karol Filipowicz; Ludwik Finkel; Iwan Franko (także jako Fr. Iw., M., Miron, Myron, Rusin?, Taras); Fratelicz; Daniel Freudensohn (jako X. X., Zg., Daniel Zgliński); Aleksander Gierymski; Aleksander Gilewicz; Rafał Glikson; Otto Glinka (jako Mikołaj Trzaska); Franciszek Gliński (także jako F. G., Fr. Gl.); Henryk Gliński (także jako Alf, H. G., H. Gl, Zoil); Zygmunt Gloger (także jako Glo..., Hr., N. N., N. Pruski); Aleksander Głowacki (jako Al G., Bolesław Prus); Józef Godlewski (także jako Gozdawa, J. Gozdawa); Mieczysław Goldberg; Waldemar von Golitz; Wiktor Gomulicki (także jako wg.); Bronisław Grabowski (także jako bg., B. G.); Edward Grabowski (także jako E. G., E. Gr.); Ludomir Grendyszyński (także jako L. Gr., L. Gren., Lud. Gren., lg.); Jan Grzegorzewski (także jako J. G.); Grzymała (z Piotrkowskiego); Handrij; Maria Harsdorfowa z Gniewoszów; Otton Hausner (także jako Unus, Verax); Karol Hertz; C. Hildej; Bronisław Hirszband; Stanisław Hłasko (także jako Ignotus); Julian Talko Hryncewicz (jako Jan Iłgowski); M. Hryniewiecki; Tadeusz Huszcza; Zygmunt Iwaszkiewicz; B. Janczar; Nikołaj Janczuk; Czesław Jankowski (także jako cj.; Cz. J., Cześnik, Czesław, Litwin, C. Marwicz, C. M. Marwicz, Skierka); Edmund Jankowski; Józef Jankowski (jako Jota); Kazimierz Janowicz; Kazimierz Jarochowski (także jako J., Ja., Jar., K.); Kazimierz Julian Jasiński (jako R. Swój); Adam Jastrzębski; Kazimierz Jaworowski; Oktawian Jeleński; Edward Jelinek (także jako E. J.); Aleksander Jelski (także jako Al Jel); Ludwik Jenike; St. Jerski; Teodor Józef Fryderyk Jeske-Choiński; A. Jewsiew; Karol Jokisz; Józef Jurewicz (także jako Józef Sosna); Łukasz Kalina; Walerian Kalinka; Henryk Korwin Kałussowski; Jan Maurycy Kamiński; Jan Aleksander Ludwik Karłowicz; Józef Dunin Karwicki; Jan Kasprowicz (także jako Piotr Huta); Kaznow; Adam Honory Kirkor (także jako Jan ze Śliwina); Julian Klaczko (jako Kreska); Aleksander Kłobukowski; Stanisław Kłobukowski; Jan Wacław Komierowski (jako J. Pomian, Wacław Pomian); Medard Kończa; Konicz; Kazimierz Konopacki; Maria Konopnicka; Korczak (pseud.?); Marcin Korczyński (jako Markor B.); Ad. Korzeniowski; Tadeusz Korzon; Wilhelmina Zyndram Kościałkowska (jako W. Z. K.); Józef Kościelski; Stefan Kossuth; M. Kot; Józef Karol Kotarbiński (także jako K., J. K., J. K. K., Karol); Miłosz Kotarbiński (także jako M. Kotarb.); Stanisław Kozicki (jako St. Lubicz); Nikodem Krakowski; Stanisław Kramsztyk; Józef Ignacy Kraszewski; Kajetan Kraszewski; Aleksander Kraushar (także jako A., Alkar, Al. K.); Jan Kryński; Władysław Książek (jako Julian Łętowski); Józef Kuczyński; Bohdan Kutyłowski; Henryk Kwiatkowski; Jan Lam; Jerzy Laskarys (także jako Omega); Antoni Lech (jako Lechita); Aleksander Lednicki; Gustaw Lewandowski; Maksym Lewart; Stanisław Libicki; Zygmunt Librowicz; Loricz; Adolf Lubicz; Edward Lubowski (także jako Ed. Lub.); Ignacy Ludgewski; J. Lupus; M. Lwowicz; W. K. Lada; Julian Łapicki; Alesander Łaski; Władysław Łebiński (także jako Domarat); Antoni Łopuszański; Jan Łoś; Henryk Łubieński; Edward Łuszcz; Wł. Łuszczkiewicz; Ignacy Łychowski (także jako Ig. Ł., Ign. Ł.); Ferdynand Łuszczyński; Władysław Maciejowski; M. Mackiewicz; Adam Mahrburg (także jako A. Mg., Ad. M-g, Tymon, X.); Lud. Makowiecki; AL Malinowski; Z. Malski; Jan Małecki; Wiktor Mańkowski; Margier; Wł. Mars; Marian Massonius (także jako Mns); L. Max; Cezar Meduniecki; Henryk Merzbach (także jako Agricola); Michał Korowaj Metelicki; A. Lubjewa Michalski; S. Michniewicz; A. J. Miecznik; Wincenty Mienicki; Zygmunt Miłkowski (jako T. T. Jeż); Konstancja Mińkiewiczówna; Antoni Mioduszewski (także jako A. Poręka); W. Światopełk Mirski; Marek Modesta; Ludwik Modzelewski; Fr. Morgulec; S. Mrówka; Edmund Naganowski (także jako Latarnik, Never Mind); Józef Zygmunt Naimski (jako Witimir); Edward Natanson; Władysław Natanson (także jako Wł. N. Wł.); Władysław Nowakowski; Maks. Obrębski (także jako Forward, Hel., Helota, Helota z Grodna, XY); Julian Ochorowicz; L. Odyniec; M. Ogonowska (jako Wilejka); Leon Okręt; K. B. Olendzki; Władysław Olendzki (jako Jacek Soplica); Zygmunt Ołdakowski; Artur Oppman (jako Art); H. Orgelbrandt; Antoni Orłowski; Eliza Orzeszkowa; Aleksander Oskierka; Franciszek Ostrowski; Stanisław Nałęcz Ostrowski (jako Lemiesz); Helena Pajzderska z Boguckich (jako Hajota); Alfons Józef Parczewski; Adolf Pawiński; Ignacy Pawłowski (także jako Ig. P.); Zenon Pietkiewicz (także jako Z. P.); Pijanowski; Erazm Piltz (także jako E. P., Er. P., Liber, Scriptor, Tensam); Wincenty Korwin Piotrowski; W. Plater; Płamenac; Kazimierz Podiernia; Leon Połoński; K. Poraj; J. Porzęcki; Józef Poznański; J. Prawnicki (Kirszrot-); ks. K. Propolanis; Zenon Przesmycki (także jako Miriam); Edward Przewóski (także jako Kapral, E. P., Parisis, Zyzma); Walery Przyborowski; Stanisław Ptaszycki (także jako S-cki); Józef Raczkiewicz; Józef Radwan; J. B. Rahoza; Stanisław Rajłło; Jan Rakowski (jako Rolnik); Wł. Rawicz; Józef Rogosz (także jako Verax); Tadeusz Rogoziński; A. Rok; J. Rola; Antoni Józef Rolle (także jako Dr A. J., Ant. J., dr Antoni J.); Michał Rolle; T. Romanowicz; Aleksander Ronthaler (Rontaler) (jako Leszek Niezabudka); Rosenblatt; A. Rosset; Józef Rostafiński; K. Rosz; Stanisław Roszkowski; Z. Równy; Albin Rudzki; Bolesław Rugiewicz; Władysław Sabowski (także jako Omikron); Przemysław Sawa; Józefa Sawicka (jako Ostoja); P. Schmitt; Artur Schroeder (jako Ars); August Ścisławski; J. Siemiradzki; Henryk Sienkiewicz (także jako Lit.); Lech Skała; M. Skałka; W. K. Skibniewski; Henryk Skirmuntt; L. Słonimski; K. Słuczewski; Tadeusz Smarzewski; Smolar; Stanisław Smolka; Grzegorz Smólski; Stevo Spahić; Włodzimierz Spasowicz (także jako W. S., W. S-cz., W. Sp., W-z S-z); Feliks Staniszewski; W. J. Stankiewicz; Roman Statkowski; Włodzimierz Stebelski; J. Stecki; Strański; Ludwik Straszewicz (także jako L. S.; Lach); Feliks Stronczyński; A. Stulgiński; Fil. Sulimierski; R. Sułowski; Olgierd Świda; St. Szczepanowski; K. Szczerski; Michał Szołkowski (jako Brolis); Józef Szujski; Stefan Szyller; Adam Szymański; Fr. Szymański; Konrad Szymański; Józef Szyszło; A. J. Tchórznicki; Z. Terpiłowski; Józef Tokarzewicz (także jako Eli., eli., H., h., J. T. H., T. H., J. Hodi, J. T. Hodi, T. Hodi, T. T. Hodi, J., Krajowiec, B. N., J. S., St., J. St., J. Stekint, Jan Stekint, T., t., J. T., th., tok., Widz); Stanisław Tomkowicz; Towciwiłł; Mścisław E. Trepka; Józef Tretiak; Tudik; Twardowski; L. Udał; K. Ujazdowski; Lucjan Uziębło (jako Letuwisław, L. U.); A. Vintbor; Aleksander Walicki (także jako Nowogrodzianin); Kazimierz Waliszewski (także jako Nemo, W., Wb.); Melchior Wańkowicz (także jako Mel. Wań.); L. Wasilewski; M. Wątróbski; Kazimierz Wereszczyński; Bronisław Werher; Kazimierz Weydlich; Wiczuk; dr Wierzbicki; Jan Wierzbowski; Roman Wierzchlejski; St. Wilczyński; A. Wiśniewski; Wł. Wiszniewski; J. Witort; Tadeusz Wojciechowski; L. Wojewódzki; J. Wolman; Michał Wołowski (także jako Eol); Artur Wołyński; Włodzimierz Wołyński; E. Woyniłowicz; Zygmunt Woysław; Zygmunt Wróblewski; Wł. Wścieklica; Włodzimierz Wysocki; ks. Henryk Wyszyński; Jan Zachariasiewicz; Tadeusz Zadurowicz (jako Nota); ks. J. Żagiell; Teresa Zakrzewska; Adam Zakrzewski; Julia Zaleska (jako Henryk Wernic?); Tadeusz Zaleski; Ryszard Zamojski; Gabriela Zapolska (jako Gabriela Śnieżko-Zapolska); Tomasz Zawadyński (także jako T. Z., T. Zaw., Tom. Zaw.); W. Zawadzki; Marian Zdziechowski; Michał Żelinda; Żemajtis (?); Jan Zengteller (także jako Jan Zdora); Żibar; Antoni Zieliński; Eugeniusz Zieliński; Teofil Ziembicki (jako Teofil Ziemba); J. Żmogus; Jan Zmorski; Rudolf Zuber; Władysław Żukowski (także jako W. Ż., Scarabejus); A. L. Żurawa; Ludwik Żychliński (jako Lambda).
Ponadto z łamów pisma korzystali (listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne, odezwy itp.) m.in.: H. Altenberg; E. Andrejew; Aleksander Bąkowski; S. Bederski; Antoni Białobrzeski; Józef Bieliński (jako dr Szeliga); Otton Bogdaszewski; Adam Bohdanowicz; Henryk Bohdanowicz; Ignacy Bohdanowicz; Seweryn Bohdanowicz; Aleksander Borowski; W. Branicki; Aleksander Brückner; Brzeski; M. Brzeziński; W. Busz; Fr. Chłapowski; Chrapowicki; Karol Cieszkowski; Andrzej Cinciała; Leopold Cymerski; Jan Czarnecki; Mieczysław Czechowicz; Antoni Czyżewski; I. Dąb; Dachewicz; ks. Dębski; Sylwester Doboszyński; Edmund Dobrzański; Mirosław Dobrzański (także jako M. D.); Ignacy Domejko; Achilles Dückert; Antoni Dybka; Wojciech Dzieduszycki; Ehrlich; Franciszek Eysmont; Władysław Eysmont; Edmund Farenholz; Fejchtner; Kazimierz Filipowicz; Bolesław Frąckiewicz; Feliks Fryze; Ludomir Gadon; Adam Giełgud; Bronisław Godlewski; S. H. Goldschmidt; Gołembiowski; Wojciech Górski; Marian Gorzkowski; Władysław Gosiewski; Bolesław Grabczyk; Gralay; Constantin Haller; Antoni Wyręb Hanyżkiewicz; Zygmunt Heryng; Onufry Honwalt; ks. Józef Horbaczewski; Antoni Hrehorowicz; Józef Hrehorowicz; Wiktor Hrehorowicz; Edmund Jankowski; Halina Korwin Jasieńska; Ignacy Jasiukowicz; B. J. Jazdowski; Erazm Józef Jerzmanowski; Władysław Jerzykiewicz; K. Jurewicz; St. Kaftal; J. Kalka; Teodor Kalkstein; Józef Kallenbach; Czesław Karpiński; L. Karśnicki; Franciszek Ksawery Kasparek; Czesław Kędzierski (także jako Cz. K.); Chrysto Kessiakow; Konstanty Kiermżycki; Tekla Kirkorówna; Józef Kleczyński; Henryk Kotłubaj; Ferdynand Kotula; Eugeniusz Kowalewski; Henryk Krajewski; W. Krażowski; Stanisław Kronenberg; Adam Antoni Kryński; Wł. Kwietniewski; Anna Lachowiczowa; Karol Lanckoroński; Teofil Lenartowicz (także jako Autor Lirenki); Juliusz Leo; Leszczyńska; Edward Letki; Salomon Lewental; Ksawery Liske; Apollo Lubicz; Al. Łętowski; Maculewicz; Józef Mączewski; St. Majerski; Makuszew; Władysław Maleszewski; O. Mazarokowa; Leopold Méyet; L. Michalski; Z. Mierzyński; T. Mikiewicz; Ignacy Karol Korwin Milewski; Józef Minkiewicz; B. S. Mohuczy; ks. Morawicz; Jerzy Moszyński; Edmund Naganowski; Wacław Nałkowski; Henryk Nussbaum; Michał Ordyniec; J. Palmow; A. Paszek; Zdzisław Piasecki; Pluciński; J. L. Popławski; Józef Karol Potocki; Konrad Prószyński; Ryszard Puciata; Kazimierz Pułaski; H. Raczkowski; Bohdan Ratyński; Władysław Rohoziński; A. Rohr; T. Romanowicz; Kazimierz Romański; Jan Rusiecki; Bronisława Rymowicz; Zygmunt Sarnecki; Zofia Sawicka; Marcella Sembrich; Stanisław Skarżyński; W. Skarżyński; Zygmunt Skirmunt; Feliks Sobański; Sokołowski; P. Spasskij; Juliusz Starkel; S. Starynkiewicz; E. Stokalski; A. Świda; Ludwik Świda; Oktawia Świdowa; Eustachy Świeżawski; Szeliga; Zygmunt Szembek; Jakub Szkiłłądź; Szlachtowski; Karol Szlenker; Stefan Szolc-Rogoziński; Szpilmann; Szuman; Stanisław Tarnowski; Aleksander Temler; Maria Tomkiewiczowa; Florian Trawiński; Kazimierz Trepka; Jan Kanty Trzebiński; Ignacy Tukałło; Twarowski; Tyborowski; Maria Tyszkiewicz; Wincenty Walewski; K. Wargunin; ks. Mateusz Weitl; Zygmunt Wielopolski; T. Witkowski; Aleksy Władimirow; Malwina Wojciechowska; ks. Wojciechowski; Wojtkiewicz; Aleksander Wysocki; A. Zaborowski; A. Zakrzewski; ks. Stanisław Załęski; W. Zawadzki; Marceli Zboiński; Władysław Żeleński; Żołnowski; St. Żółtowski; Żurawa; Mikołaj Zyblikiewicz.
Poza tym ogłoszono teksty następujących autorów żyjących (m.in.):
Abramowicz; Badeni; Oswald Balcer; Ignacy Baranowski; Julian Bartoszewicz; Beckerman; Benedyktowicz; Mikołaj Rodoć Biernacki (jako M. Rodoć); Anna Bilińska; Brandt; K. Brochocki; Józef Brudziński; Karol Brzozowski; Stefan Buszczyński; Piotr Jaxa Bykowski; Bronisław Chlebowski; Piotr Chmielowski (także jako Wieniawa); ks. Chotkowski; F. Czacki; Czajewski; Jan Czaplieński; Karol Czapski; Leon Czarliński; Jerzy Czartoryski; Władysław Czartoryski;
Wiktor Czermak; Danielewski; Ludwik Zygmunt Dębicki; S. Dickstein; Eustachy Dobiecki; (Henryk?) Dobrzycki; Antoni Brochwicz Donimirski; Adolf Dygasiński; Wiktor Dzierżanowski; ks. Zygmunt Szczęsny Feliński; Kazimierz Filipowski; Józef Friedlein; Fryling; Józef Gałęzowski; Marian Gawalewicz; Maria Gorecka (jako Maria Mickiewiczowa, Maria Mickiewiczówna); Edward Grégr; Jan Grzegorzewski; Jachowicz; Eryk Jachowicz; Wincenty Jarociński; Władysław Leopold Jaworski (także jako Leopold?); ks. Ludwik Józef Walenty Jażdżewski; Jocher; Łukasz Kal; Maria Elżbieta Kamińska (jako Marya Elżbieta); Jan Nepomucen Kamiński; Kazimierz Kantak; M. Kantak; Maurycy Karasowski; Józef Marcin Karnicki; Hipolit Kieniewicz; K. Kłodzianowski; Fran. Konarski; Józef Korzeniowski; Juliusz Kossak; Henryk Kowalewski (także jako Akord); Stanisław Gabriel Kozłowski; Henryk Krajewski; Stanisław Kraków; Ludwik Krasiński; Leopold Kronberg; Franciszek Krupiński (także jako F. K.); Ludwik Krzywicki (także jako L. K.); Franciszek Kuźnicki (także jako Fr. K.); Jan Lam; Karol Langie (także jako Długosz); Laski; Władysław Laskowicz; abp Mieczysław Ledóchowski; Leonard Lepszy; Feliks Lewicki; Zygmunt Librowicz (także jako Zyg. Lib., Zyg. Libr.); Jan Lier; Aleksander Lisiewicz; Józef Łoski (także jako J. Ł.); Łuskina; Jadwiga Łuszczewska (jako Deotyma); Ignacy Łyskowski; Ignacy Maciejowski (jako Sewer), Majer; L. Malinowski; Jan Matejko; Antoni Gabriel Mazanowski; A. Mejerson; Józef R. Mickiewicz; Władysław Mickiewicz; Juliusz Mien (jako Smok?); Ludwik Mizerski (jako Igor); Molicki; Zofia Mrozowicka (jako Iza); Narzymski; Władysław Nehring; C. Neyman; Jan Nitowski (także jako Jan z Wołynia); Feliks Ochimowski (jako F. O.); Franciszek Olszewski; M. B. Opusz; Aleksander Oskierka; ks. Ostrowicz; Józef Ostrowski; Papieski; Mieczysław Pawlikowski; Franciszek Pawłowski; Adam Pług; ks. Polkowski; Połujański; Alfred Potocki; Józef Karol Potocki (jako M. Bohusz, Marian Bohusz); Antoni Prochaska; Walery Przyborowski; Ignacy Pstrokoński; ks. St. Puzyna; Ferdynand Radziwiłł; Konstanty Rey; Romańczuk; Romanowicz; Teodor Romer; Adam Sapieha; Sarnecki; Ściborowski; Aleksander Sianożęcki; ks. J. Siemieński; Artur Sienkiewicz; Stanisław Skarżyński; Konstanty Skirmuntt; Eugeniusz Skrodzki (jako Wielisław); Słupski; ks. Stablewski; Włodzimierz Stebelski; Adolf Suligowski; A. Świetlik; Klemens Szaniawski; Szlachtowski; Józef Szubin; Szumski; Wacław Szymanowski; J. Tarnowski; Toner; Adam Towiański; Henryk Ułaszyn; Aureli Urbański; Warschauer; Weigel; Wł. Wierzbiński; ks. Wikidal; Kazimierz Wolner; Włodzimierz Zagórski (także jako Różowe domino); A. Zakrzewski; Ignacy Zakrzewski; Bohdan Zaleski; Dionizy Zaleski; Roman Zaleski; Kazimierz Zalewski; Bronisław Zawadzki; Wł. Zawadzki; Zeddeler; J. K. Zieliński; Albert Zipper; Antoni Złotnicki; Marceli Żółtowski.
Pośmiertnie drukowani byli m.in.:
August III; Maria Bartusówna; elektor saski Fryderyk Krystian Wettyn (jako królewicz Fryderyk); Aleksander Groza; Henryk Jabłoński; Zygmunt Krasiński; Józef Ignacy Kraszewski; Jan Lam; Karol Libelt; Adam Mickiewicz; Cyprian Norwid; Julian Ursyn Niemcewicz; Henryk Rzewuski; Lucjan Siemieński (jako Jan Dąbrowa); Juliusz Słowacki; Antoni Stanisławski; Józef Szujski; Roman Wierzchlejski; Michał Wiszniewski; Eugeniusz Żukowicz.
Tłumaczeni byli m.in.:
M. Albow; Aleksander III; Juliusz Andrássy; S. Atawa; Robert Freiherr Lucius von Ballhausen; Bamberger; Otto von Bismarck; Bitter; Oskar Blumenthal; Börne (tł. St. J. R.); Georg Brandes; C. Cartou; Ada Christen; Gawrił A. Chruszczow-Sokolnikow; Svatopluk Čech (jako Światopełk Czech, tł. Z. Przesmycki jako Miriam); Franciszek Copée (tł. Klemens Junosza); Leopoldyna Croy-Sternberg; Mikołaj Cwylew; Alfons Daudet (tł. Maria Siemaszkówna); Friedrich Dernburg; abp Juliusz Dinder; Peter Gustav Lejeune Dirichlet; królowa rumuńska Elżbieta (jako Carmen Sylva); Jurij (Ossyp) Feďkowycz (tł. Adolf Inlender); Franciszek Józef I (tł. Adolf Inlender); Iwan Franko; Fryderyk III; Wsiewołod Michajłowicz Garszyn; Giewlicz; Johann Wolfgang Goethe (tł. T. Stahlberger); A. Goleniszczew-Kutuzow (tł. J. Tokarzewicz jako Tokarzewicz Hodi); Gustaw von Gossler; Graevenitz; Grelot; Guillaume; Albert Haenel; Ludwik Halévy; Haugwitz; August Harambašić; Francis Bret Harte; Čeněk Hevera; Bethman Hollweg; Wiktor Hugo; Mór (Maurycy) Jókai; Kachanow; Anastazja Kairowa (jako N. S.); Kasatkin-Rostowskij; Aleksander Kielland; Hugo von Kleist-Retzow; bp Georg Kopp; Fr. Krauss; F. Kripiakiewicz; Aleksander Kriwcow; Pantelejmon Kulisz (tł. J. Romańczuk); Louis Léger; Ernest Legouvé (tł. Wład. Bogusławski); Leon XIII; Ernest Manuel L'Épine (jako Quatrelles, tł. Hen. B.); Hugues Leroux; Aleksiej Łusznikow; John Henry Mackay; Majdel; W. Maksimow; Guy de Maupassant (tł. L. S. K.); Catulle Mendès; Meyer; de Montessuy; W. R. Morfill; Siemion Nadson (tł. Zdora, czy nie Jan Zengteller?); Iwan Naumowicz; ks. Neugebauer; Nikołaj A. Niekrasow (tł. T. Z.); Georg von Ompteda; Felix Porsch; Gjorgjević Prizrenac; Robert Puttkamer; Rauchhaupt; Ernst Renan; N. Rennenkampf; František Ladislav Rieger, Romańczuk; arcyksiążę Rudolf (tł. Józef Tokarzewicz jako J. Tokarzewicz Hodi); Mikołaj Rybnikow; M. Sałtykow (jako Szczedrin, tł. Ludomir Grendyszyński jako lg.); Saphir; Schorlemer-Alst; William Shakespeare (tł. Adam Mickiewicz); Percy B. Shelley (tł. J. Kasprowicz); Édouard-Étienne-Auguste Simon (jako Édouard Lockroy); Skarda; Josef Václav Sládek (tł. Zenon Przesmycki, także jako Miriam); Władimir Sołowjow (tłum. Czesław Jankowski, także jako Czesław); Udo Stolberg; bp Józef Jerzy Strossmayer; Hippolyte Taine; Nik. Tegin; Aleksander Tichomirow; Wiktor Tissot (tł. Zdora, czy nie Jan Zengteller?); Lew Tołstoj; A. Treskow; Ewa Treu (tł. H. B.); Triboulet; Iwan Turgieniew; Nik. Aleks. Umnow; Virchow; Jaroslav Vrchlicki (tł. Zenon Przesmycki jako Miriam); Wehr; Wessel; Aleksander Wiesiełowskij (przedr. z Wiestnik Jewropy); Wilhelm I; Wilhelm II; Ludwik Windthorst; Winter; Wilhelm Wundt; Juliusz Zeyer (tł. Zenon Przesmycki, także jako Miriam); Emil Zola.
W latach 1891-1900 z pismem współpracowali m.in.:
Kajetan Sołtan Abgarowicz; Andrzejkowicz; Jan Bo³oz Antoniewicz; Adam Asnyk (tak¿e jako El....y, Stożek); ks. Jan Badeni; Otton Baehr; Józefa Bąkowska (także jako Szczęsna); Michał Bałucki; Juliusz Bandrowski; Marian Aleksander Baraniecki; Artur Bardzki; Józef Bart; Kazimierz Bartoszewicz (także jako B., K. B., K. Bart., Kaz. Bart., K. Barx., K., kb., Kb., Obserwator, Średnik, Świadek?, X., X.Y.Z.); S. Bartoszewicz; Jan Baudouin de Courtenay; Romualda Baudouin de Courtenay (także jako R. B. de C., Rom. B. de C., R. Baud, de C., Daleki, Świadek); S. S. Będzikiewicz; Franciszek Bełcikowski; Stanisław Bełza; Władysław Bełza; Antoni Gustaw Bem; Mieczysława Biegańska; Henryk Biegeleisen; Józef Bieliński (także jako dr Szeliga); Jan Bloch; Leopold Blumental (jako L. B., Leo Belmont); Wacław Stefan Błociszewski (jako Stefan Ostoja); Edmund Bogdanowicz (jako Bożydar); Władysław Bogorya (pseud.?); Edward Bogusławski; Wilhelm Bogusławski; Franciszek Bohuszewicz (także jako Demos, Ten, Tamten); K. Bołs; Bronisław Bouffałł; Jan Brak; Stanisław Brandowski (jako Longinus); Achilles Breza; Szczęsny Bronowski; Bronisław Brzozowski; Tomasz Buczyński; Włodzimierz Butkiewicz; M. Cholewita; Antoni Chołoniewski (jako Ch., A. Ch., Pełka, Sz, Szary); Ignacy Chrzanowski; St. Chrzanowski; Jan Ciągliński; E. Corot; Napoleon Cybulski; Stefan Cybulski (także jako Stefan C., Sigma); Al. Czechowski; Józef Czopowski; B. Danielewicz; Lotar Dargun; Adam Weryha Darowski (także jako Da., W., Weryha); Józef Dębicki; Ludwik Zygmunt Dębicki (także jako L. D.); Bronisław Dembiński; Er. Dłuski; ks. Julian Dobkiewicz (także jako Ks. J. D., Ksiądz J. Dobk.); Michał Doboszyński; H. Dobrzycki; Gustaw Doliński; Tadeusz Dołęga; Antoni Brochwicz Donimirski; Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz; Joanna Dubicka; Adolf Dygasiński; Wojciech Dzieduszycki; Stanisław Dzierzbicki; J. B. Erdziwiłł (pseud.?); K. Estreicher; Felicjan Faleński (jako Felicjan); Michał Federowski (jako Kaszuba); Wilhelm Feldman (także jako F., W. F., Homo); Karol Filipowicz; Ludwik Finkel; Jan Finkelhaus (jako Jan Finot, Iks); Firlej; Maksymilian Flaum (także jako Dr. M. F.); Marian Gawalewicz (także jako G., M. Gaw., Mn. Gcz., n., Q., Quis); Jakub Kazimierz Gieysztor (także jako J. G.); Aleksander Gilewicz; M. Gilewicz; Ludwik Glatman; Otto Glinka (jako Mikołaj Trzaska); Franciszek Gliński (także jako F. G., Fr. G., Fr. Gl.); Henryk Gliński (także jako Alf, hg., Zoil, Ż.?); Zygmunt Gloger; Stanisław Głąbiński; Aleksander Głowacki (jako Bolesław Prus); ks. Jan Gnatowski (jako Jan Łada); Stefan Godlewski (także jako Chorąży); Alfons Goldberg (jako Algo?, Semper, Idem); Wiktor Gomulicki (także jako (f.), G., W. G., W. Gom., Gom., Fantazy, Urbanus, wg.); W. Gorazdowski; Górnicki; Franciszek Górski; Konstanty Marian Górski; Władysław Górski; Bronisław Grabowski (także jako bg., B. G., b. g., Br. Gr.); Władysław Grabowski; Ludomir Grendyszyński (także jako L. Gr., Lud. Gr., L. Grend.); Artur Gruszecki (także jako Prut); J. Gryf; Witold Hanicki; J. Haraburda; Julian Harbaszewski; Maria Harsdorfowa z Gniewoszów (jako Maria Rawicz); Otto Hausner (także jako Verax); Helecki; Jan Herniczek; Karol Hertz; Zygmunt Heryng; Florian Hłasko (także jako Dr. F. H., Dr. F. Hł.); Stanisław Hłasko (także jako H., S. H., Hł., St. Hł., Ignotus); Ferdynand Hösick (także jako F. H., Meloman); Julian Tatko Hryncewicz (jako Jan Iłgowski); J. Hurczyn; Adolf Inlender (jako Adin); Leon Iwanicki; Z. Iwaszkiewicz; Aleksander Jabłonowski; Stefan Jamontt; Nikołaj Janczuk; Czesław Jankowski (także jako C., cj., Cz., Czesław, Cześnik, J., C. J., Litwin, C. M. Marwicz, Przygodny); Józef Jankowski (jako Jota); Kazimierz Julian Jasiński (także jako R. Swoj); Adam Jastrzębski; Oktawian Jeleński; Edward Jelinek (jako E. J.); Aleksander Jelski (także jako Al. J., Al. Jel.); Witold Jełowicki; Teodor Jendl (Jendel); Ludwik Jenike; Teodor Józef Fryderyk Jeske-Choiński; Hipolit Dominik Jewniewicz; Józef Jeziorański; Witold Jodko-Narkiewicz (także jako Dr. W. N. J.); Antoni Jodła; Zygmunt Kaczkowski; Jan Kal; Teodor Kalkstein; Wacław Karczewski (także jako Helveticus, Marian Jasieńczyk); Br. Karny; Józef Dunin Karwicki; Jan Kasprowicz (także jako Piotr Huta); Stanisław Aleksander Kempner; W. Kępiński; ks. K. Kierszis; Aleksander Kłobukowski (także jako A. Kł.); Stanisław Knoll; Adam Koiszewski; Kazimierz Konopacki; Maria Konopnicka (także jako Ursus); Medard Kończa; B. Korab; Bronisław Koraszewski (jako Górnoślązak); Korczak; Władysław Rajnold Korotyński (także jako Wł. K., W.); Ad. Korsak; Okt. Korsak; Tadeusz Korzon; Wincenty Kosiakiewicz (także jako icz, W. K., W. Kos, Łowczy?); Paweł Kośmiński; Jan Kossko; Józef Karol Kotarbiński (także jako J. K. K., Nux); Stanisław Kozicki (jako St. L-cz, Lubicz, Stanisław Lubicz); Władysław Koziebrodzki; Władysław Adolf Kozłowski; Stanisław Koźmian; Alfred Krajewski; J. Krak; Aleksander Kraushar (także jako Alkar); Adam Krechowiecki; Stefan Krukowski; Stanisław Krzeczkowski; Stefan Krzywoszewski (także jako K., S. K., St. K., Kr.?, S. Kr., S. Krz., Stef. Krz., St. Krzyw., Stef. Krzyw.); Władysław Książek (jako Julian Łętowski); Józef Kuczyński; Medard Kupść; Fr. Ks. Kusz; Bohdan Kutyłowski (także jako B., b., bk, K., B. K., Bohdan K.); A. Kwaśnicki; Wł. Ladżiko; Antoni Lange; Kazimierz Laskownicki (jako St. Szczery); Kazimierz Laskowski (jako Amer, Łowczy?); B. Lech; Aleksander Lednicki; Zygmunt Librowicz; Anna Lisicka; Adolf Lubicz; K. Lubicz; Edward Lubowski (także jako E. L., E. Lub.); Ignacy Ludgewski; Bolesław Lutomski (także jako B. L.); Wincenty Lutosławski (także jako Alfari); ks. Franciszek Lutrzykowski; M. Lwowicz; Aleksander Łaski; Władysław Łebiński (także jako Dramat); Antoni Łopuszański; Jan Łoś (także jako Ł., J. Ł.); Henryk Łubieński (także jako Semper idem); Bohdan Łukocz; Jadwiga Łuszczewska (jako Deotyma); Ignacy Łychowski; Antoni Madeyski; Adam Mahrburg; ks. Józef Malcewicz; Piotr Markiewicz; Waleria Marrené Morzkowska; Marian Massonius (także jako mns, Mus); W. Mąkowski; Henryk Merzbach (także jako Agricola, H. M.); Aleksander Meysztowicz; Tadeusz Miączyński; Wincenty Mienicki; Józef Milewski; Zygmunt Miłkowski (jako T. T. Jeż); Ksawery Młot; Henryk Monat; Konstancja Dzierżykraj Morawska (także jako N.); Kazimierz Dzierżykraj Morawski (także jako K. M.); ks. M. Morawski; Mroczkowski; S. Mrówka; Maurycy Mycielski; Jan Mzura (także jako J. Mz.); Edmund Naganowski (także jako Latarnik); Józef Zygmunt Naimski (jako Witimir); A. Napiórkowski; J. S. Nieczułko; Karol Antoni Niedziałkowski (jako ks. Antoni Rawicz); Miecz. Niedźwiedziński; R. Nieławicki; Jan Niesłuchowski; Aleksander Niewiarowski (także jako Aleksander Półkozic); Alfred Nossig (jako Stwosz); Albert Neuwert Nowaczyński; Jan Nykiel; Maksymilian Obrębski (także jako Hel., Helota); Mieczysław Offmański; M. Ogonowska (także jako Wilejka); Jan Oksza; K. B. Olendzki; Władysław Olendzki (Olędzki) (jako Jacek Soplica, S. Wojski); Franciszek Olszewski (jako F. O., Wandalin); Wincenty Olszowski; Artur Oppman (jako Or-Ot); Antoni Orłowski (także jako Jastrzębiec); Eliza Orzeszkowa; Adam Ostaszewski; Franciszek Ostrowski; Stanisław Padlewski; Melania Parczewska; Edward Paszkowski; Adolf Pawiński; Kazimierz Pawlikowski; Ignacy Pawłowski; Włodzimierz Perzyński (także jako P.); Ad. Pietkiewicz; Franciszek Pik (jako Franciszek Mirandola); Władysław Piłat; Antoni Pilecki; Erazm Piltz (także jako Elmo, Mohort, P., E. P., Er. P., Scriptor, Sw., Swojak, Piotr Warta); Antoni Piotrowski; St. Pobóg; August Podczaski (jako Litawor); S. Podgórski; Fr. Pol; Polak; Leon Połoński (także jako L., Lepo, L-ski, L. P.); ks. K. Propolanis; Zenon Przesmycki (jako Miriam); Edward Przewóski (także jako Kapral, Par., Parisis, Zyzma); Walery Przyborowski (także jako Z. L. S., Sigma); Stanisław Pstrokoński; Józef Puzyna (także jako Old Gentleman); Michał Radoszewski; E. Radwan; Kazimierz Rakowski; A. Rembowski; Maria Rodziewiczówna; Józef Rogosz (także jako Verax); Antoni Józef Rolle (jako Adscriptus, Dr Antoni J., D-r Antoni J.); Jarosław Romańczuk; J. Romanowicz; W. Ronisz; Aleksander Edward Ronthaler (jako Leszek Niezabudka); ks. J. Rosołowski; Stanisław Rossowski (także jako St. R.); Gustaw Roszkowski; Stanisław Roszkowski; Władysław Rozdrażewski (jako Władysław Burtykinas); Albin Rudzki; T. Rudzki; Władysław Rupniewski; Jan Rutkowski; B. Sakiel; Zygmunt Sarnecki (jako Radost'); Wł. Sawaniewski; Józefa Sawicka (jako Ostoja); Stanisław Schnür-Pepłowski; Artur Schroeder (jako Ars); Siemion; J. Siemiradzki; Konstanty Siemiradzki; W. Sikorski; Lech Skała; Tadeusz Żuk Skarszewski (także jako T. Ż. S., Ż. S., Sk., Ż., Żet, Żuk); Konstanty Skirmuntt (także jako K. Sk.); Tadeusz Smarzewski (także jako T. S., Sm., T. Sm., Tad. Sm., Tad.); ks. Wincenty Smoczyński; Smolař; Stanisław Šmolka; Grzegorz Smólski (także jako Marius, G. Sm.); Stevo Spahić; Włodzimierz Spasowicz (także jako S., W. S., W. S-cz., W-rz S-cz, Sp., W. Sp., Wł. Sp., Wł. Sp-cz, W-rz Sp-cz, ws.); Kazimierz Stabrowski; Cezary Staniewicz; Artur Stanisławski; Juliusz Starkel (jako Alfa); Bolesław Starża; Włodzimierz Stebelski (także jako Maska, Stb); W. Stodolnicki; M. Stonogi; Dominik Straszewski; Ludwik Straszewicz (także jako L..., Lach, ls, S., L. S., Str., L. Str.; L. Strasz.); G. Suczowski; Felicjan Suryn; A. Świda; Olgierd Świda; Antoni Sygietyński (jako Gama); J. Szadurski; Stanisław Szczepanowski; Ludwik Szczepański; Leon Szepielewicz; Maciej Szukiewicz (także jako Zygmunt Odrowąż, także mylnie jako Wojciech Szukiewicz); Wojciech Szukiewicz; Konrad Szymański; Józef Szyszło; Jan Stanisław Tarnowski; Stanisław Tarnowski (także jako S. T.); Stanisław Tchórzewski; Józef Tchórznicki; Julia Terpiłowska; Kazimierz Przerwa Tetmajer; Józef Tokarzewicz (także jako bn., Józef Grodzicki, H., J. T. H., T. H., Hodi, J. T. Hodi, jh., Krajowiec, B. N., B. Nieb., St., J. St., Jan St., J. Stek., Jan Stek, J. Stekint, Jan Stekint, t., J. H. T., th., to.); Stanisław Tomkowicz; M. E. Trepka; Józef Tretiak (także jako T., t., J. T.); Trocki; K. Ujazdowski; Lucjan Uziębło (jako Letuwisław); Aleksander Walicki; Kazimierz Waliszewski (także jako K., K. W., Kaz. W., Nemo, Paryżanin, W., Wb., Wierz., Wierzb., Wierzbięta); Czesław Wańkowicz; Melchior Wańkowicz; Leon Wasilewski (także jako D., Daleki, L. W., Leon. W); Edmund Wechsler; Bronisław Werner; Wilczyński; Albert Wilczyński; St. Wilczyński; M. Witoroza; J. Witort; Felicjan Wojciechowski; W. Wojciechowski; E. A. Wojcikowski; Wojnicz; J. Wolski; Alfred Wysocki (także jako A. W.); J. Boreysza Wysocki; Józef Zaborski; Honorata Żabrońska; Jan Zachariasiewicz (także jako J. Z.); Tadeusz Zadurowicz (jako Nota); Włodzimierz Zagórski (także jako Chochlik); Władysław Zahorski (jako Zygmunt); Adam Zakrzewski; Tadeusz Zaleski (także jako T. Z.); Jan Zamarajew (także jako Z., J. Z., J. Zam., Ursyn, Vigilax); St. Zaręba; Tomasz Zawadyński (także jako Tomasz Z.); Roman Zawiliński; Zdekauer; Marian Zdziechowski (także jako M. Z.); Żegota (pseud.?); Władysław Żeleński; Żemajtis; S. Zembrzuski; Jan Zengteller (także jako Jan Zdora); Konstanty Zieliński; W. K. Zieliński; Teofil Ziembicki (jako Teofil Ziemba); J. Żmogus; Ignacy Żółtowski; Władysław Żukowski (także jako W., Scarabejus); Kazimierz Żurawski (jako Zet).
Ponadto z łamów pisma korzystali (listy do redakcji, sprostowania, noty polemiczne, odezwy itp.) m.in.:
ks. J. Ambrożewicz; Dariusz Bagnicki; Tadeusz Balicki; Stanisław Badeni; Ignacy Baranowski; Beaupré; J. Bejnarowicz; Adam Bełcikowski; J. Biały; Leon Bielecki; Mikołaj Biernacki; Zygmunt Biliński; Władysław Boerner; Bohdanowicz; Michał Eustachy Brensztejn (także jako K-S, Wer); Włodzimierz Brodowski; Wilhelm Bruchnalski; Mendl Brujde; K. Bujwidowia; Stefan Cegielski; Konrad Ceysinger; Kazimierz Chłędowski; Witold Chłopicki; Chyliński; Ciechanowski; August Cieszkowski; Enrico Cipriani; Witold Ciundziewicki; E. Czajkowski; Tadeusz Czapelski; J. Czapikowski; Bronisław Czarnik; ks. Witold Czeczott; ks. Marcin Czermiński; ks. Czerniachowicz; Jan Czyżewski; Jan Władysław Dawid; Klemens Dębicki; ks. Włodzimierz Michał Dębicki; Konrad Dobrski; J. Domaszewicz; Aureli Drogoszewski (jako Drogosław); Bolesław Druć; Drzewiecki; Elżbieta Dunajewska z Estreicherów (wraz z mężem Julianem jako Dunajewscy); Julian Dunajewski (także wraz z żoną Elżbietą jako Dunajewscy); Włodzimierz Dworzaczek; Stanisław Dzierzbicki; Mieczysław Dzikowski (jako Mieczysław Dzikowski-Chamski); Karol Estreicher; Stanisław Estreicher; M. Filipski; Edward von Füller; Ludomir Gadon; Wojciech Gawroński; ks. Antoni Giedroyć (Giedrojć, Gedroyć); Gird; Agenor Gołuchowski; Ignacy Górski; Ludwik Górski; Bronisław Grąbczewski; Grott; Erazm Grass; Bronisław Gubrynowicz; Stanisław Gutowski; Korneli Juliusz Heck; Antoni Hild; Aleksander Hirschberg; Stanisław Hlebicki-Józefowicz; Leon Idzikowski; Eugeniusz Jabłoński; Wł. Jakubowski; W. Janczewski; L. Jankowski; Wincenty Janowski; Roman Janta-Połczyński; Wojciech Jarochowski; Aleksander Marian Jasieński; Apolinary Jakub Jaworski; Edward Jelinek; Leon Jelski; Erazm Józef Jerzmanowski; Adam Jędrzejowicz; Edward Jędrzejowicz; Seweryn Jung; Maria Kaczowska z Czarneckich; Bronisław Kader-Kadaras; Teodor Kalkstein; Józef Kallenbach; Adam Karwowski; ks. Jan Każarnowicz; Piotr Kiełbassa (Kiołbassa, Kiolbassa); Władysław Teodor Kiślański; ks. Erazm Kazimierz Kluczewski; St. Kluczyński; Aleksander Kłobukowski; Stanisław Kobierzycki; Adolf Kobyliński; Michał Kojałowicz; A. Komarska; Jan Wacław Komierowski (jako Wacław Pomian); Leopold Kondracki; Koppel; Bronisław Koraszewski (jako Górnoślązak); Józef Korzeniowski; Józef Kościelski; Platon Kostecki; J. Kossak; Eugeniusz Kowalewski; Jan Stefan Kowerski; Kazimierzowie Koziccy; Stefan Rafał Kozłowski; Władysław Kraiński; Adam Krasiński; Bogusław Kraszewski; J. W. Krause; F. Kreutz; Leopold Kronenberg; M. Krzymowska; Edmund Krzymuski; Władysław Kuszel; W. Laskowska; Gustaw de Laveaux; Zygmunt Leśniewicz; Teodor Leszetycki; J. Lewenstein; Witold Lewicki; Jan Lubieniecki; Adam Łaszczyński; Ignacy Łuczyński; ks. Piotr Łukasiewicz; Wiktoria Łuskina z Greków; Włodzimierz Mackiewicz; Wiktor Magnus; L. Malinowski; Godzimir Małachowski; S. Mandel; Zdzisław Marchwicki; St. Markiewicz; S. Marków; P. Maszyński; Męczyński; P. P. Meller; Iza Michałowska; Władysław Mickiewicz; Ignacy Karol Milewski; J. Milewski; Stanisław Mogilnicki; Stanisław Montwiłł; Jerzy Moszyński; Jerzy Mycielski; Wacław Nakęski; Mieczysław Niedźwiedziński; A. T. Nielubowicz; Jan Chryzostom Niemira; Zygmunt Noskowski; A. Nowiński; Jerzy Ohrenstein (jako Jerzy Ohr); A. Okolski; Rudolf Okręt; W. M. Olendzki; Bolesław Olszamowski; Wacław Ołtarzewski; J. Ossowiecki; Stanisław Rokszyc Pągowski; A. Pajewski; Teodor Paprocki; Edward Pawłowicz (także jako Jasieńczyk); Zdzisław Piasecki; Ambro Pietor; J. K. Korwin Piotrowski; Emanuel Pogorski; J. Polak; Jan Półjanowski (jako Pobóg); A. Pomian; K. J. Poniatowski; Szczęsny Poniatowski; Paweł Popiel (jako P. P.); M. Potulicki; Józef Poznański; Józef F. Prizgint; S. Przewuski; Gustaw Przeździecki; Konstanty Przeździecki; Jan Przysiecki; Jerzy Pułjanowski; Franciszek Puzyna; E. Raczyński; Radwan; Zygmunt Luba Radziminiński (także jako Z. L. R.); Maciej Radziwiłł (ojciec); Maciej Radziwiłł (syn); Jan Rakowski (jako Rolnik); Edward Reszke; Jan Reszke; Michał Rolle; K. Römer; S. Romiszowski; Jan Rosen; Józef Rostafiński; Roszkowski; Stan. Rotwand; J. O'Rourke; F. Sakowicz; Sanguszko; E. Sanguszko; ks. Grigorij Saparow; Stanisław Schnür-Pepłowski; Al. Ścibor-Marchocki; Henryk Siemiradzki; Józef Siemiradzki; Stanisław Skarżyński; Skibiński; Kazimierz Skrzyński; Kwiryn Sobieszczański; Marian Sokołowski; Ludwik Stempień; Zygmunt Stojałowski; Feliks Stronczyński; Jan Styka; Zygm. Luc. Sulima; ks. Świderski; Bolesław Syrewicz; Józef Szadurski; Michał Szawaorski (Szawarski?); Alfred Szczepański; Stefan Szolc-Rogoziński; W. Targoński; A. Tołoczanow; Tomkowicz; o. Cezar Tondini de Quarenghi; Z. Trzciński; Pius Twardowski; St. Walawski; Wincenty Walewski; Stanisław Wańkowicz; Z. Wasilewski; Hipolit Wawelberg; Ferdynand Weigel; Juliusz Werner; Wielopolski; Józef Wielopolski; Władysław Wielopolski; Zygmunt Wielopolski; Władysław Wilkosz; Wiktor Wittyg; W. Wołk-Łaniewski; Konstanty Wołodkowicz; Grzegorz Worobjew; Edward Woyniłłowicz; Stanisław Wydżga; Florian Wyganowski; J. Zabiełło; Jan Zagórski (jako Izet, I. Z.) Antoni Zajączkowski; Liberat Zajączkowski; Filip Zaleski; ks. St. Załęski; Józef Zawadzki; Władysław Żeleński; Florian Ziemiałkowski; Ziemski; Wł. Żółciński; Józef Zwoliński.
Poza tym ogłoszono teksty następujących autorów żyjących (m.in.):
Krzysztof Abrahamowicz; gen. Babjański; Kazimierz Badeni; Oswald Balzer; Beckerman; Adam Lada Bieńkowski (jako A-b); Jan Bełcikowski (jako Wb.?); ks. Jerzy Biankini; Antoni Biliński; Jakub Bojko; Aleksander Borawski; S. Boruta; Ferdynand Bostel (jako Z-z); prof. Brand; Brandt; W. Al. Branicki; Aleksander Bolesław Brzostowski (jako Br., Brz.); Władysław Bukowiński (jako Selim); ks. Zygmunt Chełmicki; K. Chłapowski; Stanisław Chłapowski; ks. Chotkowski; Wacław Ciechowski (jako Sam); Leon Czarliński; Józef Czarnowski; Czerkawski; Bronisław Czernik; Adolf Czerny; Aleksander Czuczyński; Wojciech Dąbrowski (jako Delta); Michał Danielak; Gustaw Daniłowski (jako G-do?); Edmund Diehl; Tadeusz Dmochowski; Adam Dobrowolski (jako Ad. D.); Eustachy Dobiecki; Edmund Drzewiecki; Seweryna Duchińska; Dunikowski; Lubomir Dymsza; Wiktor Dzierżanowski; Stanisław Dzierżbicki; Benedykt Elmer (jako Vidi); Zygmunt Szczęsny Feliński; Ksawery Gałęzowski; Ludomił German (także jako Junior); Adam Giełgud; Jan Marek Giżycki (jako Marek Gozdawa?, Wołyniak); Kazimierz Gliński; Zofia Golińska (1. v. Daszyńska) (jako Dr. Z. Daszyńska); Artur Górski (jako Obojętny); Piotr Górski; Wojciech Górski; Maria Groza; Jan Grzegorzewski (jako J. G.); Alfred Halban; Leon Halban-Blumenstock; Jul. Hart; B. Härtung; Stanisław Hassewicz; Gustaw Hensel; Stanisław Herburt-Heybowicz (jako Prandota); Florian Holesko (także jako Dr. F. H.); F. Hożyński; Z. Iwanowski; Maksymilian Jackowski; Ludwik Janowski; Jan Januszkiewicz (także jako Janusz); Maria Jarmund (jako Aria); Ignacy Jasiukowicz; Henryk Jędrzejewicz; Jordan; Henryk Karczewski; Wiktor Karliński; Józef Kleczyński; Józef Klemensiewicz; Teresa Klemensiewicz; Anna Kłopotowska; Feliks Karol Koneczny; Feliks Kopera; Wł. Kopiec; Jan Aleksander Kosłowicz; Piotr Kosobucki; Kazimierz Telesfor Kostanecki; Zofia Kowalewska z Łętowskich (jako Er.); abp Szymon Marcin Kozłowski; Stanisław Kożuchowski (jako A. G. Doliwa); Ksawery Krasicki; dr Krzymuski; Jan Kubisz (jako Szlązak?); Feliks Kucharzewski; Franciszek Kulesza; Józef Lange; Karol Ledochowski; Leonard Lepszy; Eustachy Lipnicki; Henryk Lisicki; Stosław Łaguna (jako Ł.); W. M. Ławrow; Hleb Łazarewski (jako H. L.); Hieronim Łopaciński; W. Łoś; Bronisław Łoziński (także jako Dr. B. Ł.); Ernest Łuniński; Ignacy Maciejowski (także jako Sewer); St. Madeyski; Władysław Maleszewski (jako Sęp); A. Małecki; Gustaw Manteuffel; Zdzisław Marchwicki; S. Markow; Wacław Masłowski (jako Samson); Marceli Maternowski; Ignacy Matuszewski (jako ut); Stanisław Michałowski; Antoni Mieszkowski (jako Mora); Maurycy Mitte, St. Motty, Adam Münchheimer; Michał Mutermilch (jako Wierny); Maurycy Mycielski; Włodzimierz Natanson; Anna Neumanowa; Ignacy Nikorowicz (jako Zagłoba); Witold Noskowski (jako Ego); O. K. Notowicz; Julian Ochorowicz; Antoni Ossowski (jako Ant. Os., A. Oss., Ant. Oss.); Bronisława Ostrowska (jako Edma Mierz); Józef Ostrowski; Władysław Ostrożyński; Fryderyk Pacak; Alfons Józef Parczewski; Edward Paszkowski (jako E. P., Edw. P., Edw. Paszk.); Aleks. Pawłowski; Franciszek Piekosiński; Ida Pilecka; Antoni Pilecki; Paweł Popiel (jako P. P.); abp Wincenty Popiel; Anna Potocka z Działyńskich; J. Prawnicki (Kirszrot-); Władysław Józef Prokesch (także jako W. Pr.); Stanisław Ptaszycki; Józef Puzyna; ks. St. Puzyna; Stanisław Eliasz Radzikowski; Ferdynand Radziwiłł; Michał Radziwiłł; Konrad Rakowski (jako Kr.); Wincenty Rapacki; ks. Euzebiusz Rejman; Aleksander Rembowski; Jan Roch; Stanisław Rodkiewicz (jako Stanisław Pobóg); J. Rozwadowski; bp Ruszkiewicz; Justyn Rybaczkow; Eugeniusz Rychter; Adam Rydel; Lucjan Rydel; dr Rydygier; Krystyna Saryusz-Zaleska (jako K. Laskeza); Antoni Ścibor-Rylski (jako Ziomek); Aleksander Sianożęcki; Natalia Siemkowska-Szer (jako J. K.); Henryk Sienkiewicz; A. Augusta Sikorska; Stanisław Skarżyński; Aleksander Skirmunt; Henryk Skirmuntt; Wincenty Skowroński; Edw. Słoński; Jan Śnieżek; August Sokołowski; ks. Stablewski; Leopold Staff; Piotr Stebelski; ks. Stanisław Stojałowski; Zygmunt Straszewicz; Adolf Suligowski; St. Sunderland; Alina Świderska; J. A. Święcicki; Andrzej Świętochowski; Michał Synoradzki (jako Pątnik); Teodor Szabłowski; Stanisław Szczepanowski; Maciej Szuklewicz; B. Tarcza; Adam Thullie; Bolesław Tomaszewicz; Bolesław Ulanowski; Władysław Umiński (jako Wł. U.); Wiktor Ungar; Ina Walska; Maria Warnka; Zygmunt Wielopolski; Stanisław Windakiewicz; M. Winiarski; Wodziński; Feliks Wojciechowski; Maryla Wolska; Stanisław Wyrzykowski; Włodzimierz Wysocki; Tadeusz de Wyzewa Wyżewski; Zaleski; Gabriela Zapolska; Stanisław Zdziarski; Włodzimierz Zenowicz (jako Q); Albert Zipper; Zoll; Ludwik Żychliński (jako L. Ż, Lambda).
Pośmiertnie drukowani byli m.in.:
Ludwik Brzozowski; Napoleon Ciągliński; Aleksander Fredro; Stanisław Jachowicz; Jan III Sobieski; Ludwik Kondratowicz (jako Stanisław Sobolewski, Władysław Syrokomla); Wincenty Korotyński; Andrzej Edward Koźmian; Zygmunt Krasiński; Karol Kucz; Teofil Lenartowicz; Juliusz Ligoń; Adam Mickiewicz; Aleksander Mniszewski; Franciszek Morawski; Jan Neruda; Wincenty Pol; Franciszek Smolka; Stanisław August Poniatowski; Juliusz Słowacki; Józef Szujski; August Wilkoński; Józef Bohdan Zaleski; Roman Zmorski.
Nadto pośmiertnie opublikowano opowiadanie Jana Krzeptowskiego (Sabały), spisane przez Stanisława Dembowskiego.
Tłumaczeni byli m.in.:
Aleksander III; A. W. Amfitieatrow; S. A. Andriejewskij; K. S. Arabażyn; Paweł Arène; Arystofanes (tł. Stanisław Koźmian z przeróbki Donnaya); Lubomir Babič (jako Lubomir Babicz, tł. Bronisław Grabowski jako Br. Gr.); Karol Baissac (tł. Helena Glücksberg); Pompiej Batiuszkow; Rudolf Baumbach; (tł. Jan Finkelhaus jako Iks, Czesław Jankowski jako Cz. J.); Henri Becque (tł. Ludwik Szczepański); Emil Berr (tł. W.); Otto von Bismarck; Piotr Boborykin; gen. Bobrikow; Paul Bonnetaine (tł. J.); Georg Brandes; William Cullen Bryant (tł. A. Lange); Siergiej Konstantynowiez Bulitsch; G. v. Bülow; Ludwik de Burges; Caplain; Alfred Capus; Henryk Castelnuovo; von Celsing; Adolf Černy (jako J. Rokyta, tł. B. G., Al. Świderska); Jules A. A. Clarétie; Franciszek Coppée; Dymitr Cwietajew; Kamil Débaus; Hans Gottlieb Leopold Delbrück; Gustav Eim (jako Ejm); dr Emanuel Engel; Michaił A. Engelhardt (Engielgardt); Guglielmo Ferrero; Fitz-Gerald; Vojtěch Formánek; Henry Fouquier; Anatol France (właść. Anatole Thibault); Franciszek Józef I; Viktor Fuchs; Wiktor Aleksandrowicz Golcew; Edward Grégr; Gustav Gross; Gustaw Guesviller (tł. A. G. B.); Ludwik Halévy (tł. J. Ł); Wilhelm von Hartel (tł. J. Ł.); Alfred v. Hedenstierna; Józef Herold; J. M. Horsburgh; Wiktor Hugo (tł. Wiktor Gomulicki); P. N. Isakow; R. Izmajłow; Heřmann Janda; Nikołaj Iwanowicz Kariejew; dr Theodor von Kathrein; Rudyard Kipling (tł. Wilhelmina Zyndram Kościałkowska); Onno Klopp; W. W. Komarow; Fieodor A. Koni; Władimir Korolenko (tł. Stan. Ber.); Joseph von Kundrat; Cezar Lambroso; kard. Charles Martial Allemand Lavigerie; Wiliam Edward Hartpole Lecky; Leon XIII; Edmund Lepelletier (właść. Edmond Adolphe de Bouhélier); Hugues Leroux; Anatole Leroy-Beaulieu; margrabia de Licolampi; ks. Alojzy Liechtenstein; Johann von Lupul; Grigorij Aleksandrowicz Macztiet; Paul Margueritte (tł. J., P. K.); Jules Mary; Guy de Maupassant; Karl Ludwig Michelet (1893); Mikołaj II; Danyło Łukycz Mordowcew (Mordowec) (jako Danił Mordowcew); F. Max Müller; Siemion Nadson (tł. Mariusz Zaruski); Napoleon I; królowa serbska Natalia; Constantino Nigra; Felicjan Nucla; Leonid Jegorowicz Obolenskij; Balthazar Odescalchi; Georg von Opmteda; Hermann Osthoff; Eduard Pálffy von Erdöd (jako hr. Palffy); Aug. Pantens; A. F. Pantielejew; Adolphe Louis Albert Perraud; Francesco Petrarca; Leonard Piętak; Pius IX; Konstantin Pobiedonoscew; Jakub Połoński (tł. Wiktor Gomulicki); Josef Stanislav Prachenský (mylnie jako Stanislaw Parchensky); dr Alois Pražák (jako prof. dr. Prażak); Aleksander Puszkin (tł. Wiktor Gomulicki); gen. Puzyrewski; Alfred Rambeaud; Wiliam Ramsay; I. Riepin; Jean Richepin (tł. K. L.); František Ladislav Rieger (jako Władysław Rieger); Jovan Ristić; Romańczuk; Friedrich Rückert (tł. Czesław Jankowski, także jako Cz. J.); W. R. Sabler; M. Sałtykow (jako Szczedrin, tł. Ludomir Grendyszyński jako lg.); Albert Samain (tł. Czesław Jankowski jako Czesław); Franciszek Sarcey; Josef Schwegel; Seymour; J. Sigaux; Władimir Sołowjow; Giuro Spahić; Herbert Spencer; Friedrich Spielhagen; Henry Morton Stanley (właść. John Rowlands); Jean Marie E. Stephan; Adolf Stránský; August Strindberg (tł. J.); Suchodolski; Hermann Sudermann; Eduard Suess; Berta v. Suttner; Aleksiej S. Suworin; S. N. Syromiatnikow; Olga Szapiro; Kálmán Széll; Nikołaj S. Tagancew; Lew Tołstoj; o. Alexander (Leo Maria) Treuinfels (mylnie jako ks. opat Troninfels); Esper Uchtomskij; Louis Maria Julien Viaud (jako Pierre Loti); Jaroslav Vrchlický (tł. Zenon Przesmycki jako Miriam); F. C. Whitney; Wiktor Emanuel; Wilhelm II; Serge Juliévitch Witte; E. Woyniłłowicz; Eduard Žďárský (jako Zdarsky); Jovan Jovanović Zmaj (tł. K.); Emil Zola.
Nadto według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XXIX, Kraków 1986, s. 348, z czasopismem współpracował Eugeniusz Puffke.
Czart. - Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Muz.Nar.Krak. - Nar. -
Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.
Un. - Wrocł.Un.