Nazwisko i imię:
Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860).
Tytuł:
A' Lengyelek a' Magyarokhoz. Poloni ad Hungaros.
Miejsce i rok wydania:
Parisiis, Typis A. Pinard, b. r. (po 1831),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8 (1 nl., 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 nl.) Tekst po łacinie i po węgiersku, zamieszczony równolegle na sąsiadujących stronach z osobną paginacją. Na końcu tekstów data: Lutetiis Parisiorum, pridie kal. Ian., MDCCCXXXI. - Pârisba, 31ik Déc. 1831. Autor podpisany pod tekstem jako jeden z wielu. - Według Floriana Stasika, Działalność Karola Kraitsira w czasie powstania listopadowego i na emigracji (1831-1842), "Przegląd Historyczny", t. LX, zesz. 1, 1969, s. 117, był głównym autorem odezwy, przetłumaczył ją na węgierski i na swój koszt ogłosił drukiem. Nar. - Śl.
Całość:
Kraitsir Karol, polsko-węgierski działacz polityczny, lekarz, językoznawca (1804-1860).
A' Lengyelek a' Magyarokhoz. Poloni ad Hungaros.
Parisiis, Typis A. Pinard, b. r. (po 1831),
w 8ce, str. 8 (1 nl., 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 nl.)
Tekst po łacinie i po węgiersku, zamieszczony równolegle na sąsiadujących stronach z osobną paginacją.
Na końcu tekstów data: Lutetiis Parisiorum, pridie kal. Ian., MDCCCXXXI. - Pârisba, 31ik Déc. 1831.
Autor podpisany pod tekstem jako jeden z wielu. - Według Floriana Stasika, Działalność Karola Kraitsira w czasie powstania listopadowego i na emigracji (1831-1842), "Przegląd Historyczny", t. LX, zesz. 1, 1969, s. 117, był głównym autorem odezwy, przetłumaczył ją na węgierski i na swój koszt ogłosił drukiem.
Nar. - Śl.