Nazwisko i imię:
Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882).
Tytuł:
Wymowa porównywana z kościelną, parlamentarną, sądową, pochwalną i akademicką, przez X. Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Missyonarza Apostolskiego. Penitencyonarza i Beneficyata Katedry Wrocławskiej, Lectora Wymowy i Literatury polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim. Członka Towarzystwa Paryskiego Nauk wzajemnych, Kawalera Krzyża wojskowego.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, nakł. własnym Wydawcy, druk. A. Neumanna, 1866,
Opis/komentarz:
w 4ce mniejszej, str. VI, 539, 8 nl. Na s. III-VI: Przedmowa (autora). W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1974, s. 462, w oparciu o sztuczny komplet w zbiorach Jag. podano mylną informację: Pism Tom VIII. Czart. - Jag. - Lub.Un.Kat. (def.) - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. - Śl. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882).
Wymowa porównywana z kościelną, parlamentarną, sądową, pochwalną i akademicką, przez X. Wincentego Kraińskiego, Dr. O. P. Missyonarza Apostolskiego. Penitencyonarza i Beneficyata Katedry Wrocławskiej, Lectora Wymowy i Literatury polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim.
Członka Towarzystwa Paryskiego Nauk wzajemnych, Kawalera Krzyża wojskowego.
Wrocław, nakł. własnym Wydawcy, druk. A. Neumanna, 1866,
w 4ce mniejszej, str. VI, 539, 8 nl.
Na s. III-VI: Przedmowa (autora).
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1974, s. 462, w oparciu o sztuczny komplet w zbiorach Jag. podano mylną informację: Pism Tom VIII.
Czart. - Jag. - Lub.Un.Kat. (def.) - Nar. - Ossol. - Pozn.Un. - Śl. -
Wrocł.Un.