Nazwisko i imię:
Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882).
Tytuł:
Prawodawstwo i rząd boski na ziemi przez Ks. Wincentego Kraińskiego.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. A. Neumana, 1872,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VI, 2 nl., 192, 2 nl., 507, 1 nl., X. Zawartość: Na s. III-VI (pierwszej paginacji): Przedmowa (autora). Na s. 1-2 nl., 1-192 (pierwszej paginacji): Pierwsza Część o Prawodawstwie Boskiem na ziemi. Na s. 1-2 nl., 1-507 (drugiej paginacji): Druga Część o Rządzie Boskim na ziemi. Na s. I-X (drugiej paginacji): Spis Przedmiotów. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1974, s. 462, w oparciu o sztuczny komplet w zbiorach Jag. podano mylną informację: Pism Tom XII. Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraiński Wincenty Czesław, dr praw, ks. (1786-1882).
Prawodawstwo i rząd boski na ziemi przez Ks. Wincentego Kraińskiego.
Wrocław, druk. A. Neumana, 1872,
w 8ce, str. VI, 2 nl., 192, 2 nl., 507, 1 nl., X.
Zawartość:
Na s. III-VI (pierwszej paginacji): Przedmowa (autora).
Na s. 1-2 nl., 1-192 (pierwszej paginacji): Pierwsza Część o Prawodawstwie Boskiem na ziemi.
Na s. 1-2 nl., 1-507 (drugiej paginacji): Druga Część o Rządzie Boskim na ziemi.
Na s. I-X (drugiej paginacji): Spis Przedmiotów.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1974, s. 462, w oparciu o sztuczny komplet w zbiorach Jag. podano mylną informację: Pism Tom XII.
Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. -
Wrocł.Un.