Nazwisko i imię:
Kraiński Maurycy (Eustachy Walenty Maurycy, 1804-1885).
Opis/komentarz:
obacz Album Muzeum Narodowego w Rapperswylu (1881); Chłędowski Kazimierz (Album 1870); Głos (Lwów 1861); Goethe (von) Johann Wolfgang (Lis Mykita 1860); Kraj (Krak. 1870); Polska (Lwów 1848); Rozprawy c. k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego (Lwów t. I 1846, t. II 1847, t. IV 1848, t. V 1848, t. IX 1851, t. XI 1851, t. XX 1856, t. XXII 1857, t. XXIII 1858); Unia (Lwów 1870); Wieniec pamiątkowy (Rapperswil 1882-1885). Nadto w czasopiśmie Czas (Krak., 1857, nr 166) opublikował tekst w obronie Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego.
Całość:
Kraiński Maurycy (Eustachy Walenty Maurycy, 1804-1885).
obacz Album Muzeum Narodowego w Rapperswylu (1881); Chłędowski Kazimierz (Album 1870); Głos (Lwów 1861); Goethe (von) Johann Wolfgang (Lis Mykita 1860); Kraj (Krak. 1870); Polska (Lwów 1848); Rozprawy c. k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego (Lwów t. I 1846, t. II 1847, t. IV 1848, t. V 1848, t. IX 1851, t. XI 1851, t. XX 1856, t. XXII 1857, t. XXIII 1858); Unia (Lwów 1870); Wieniec pamiątkowy (Rapperswil 1882-1885).
Nadto w czasopiśmie Czas (Krak., 1857, nr 166) opublikował tekst w obronie Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego.