Nazwisko i imię:
Krafft (von) Karl August Adolf, generał pruski (1764-1840).
Tytuł:
Publicandum an die Unteroffiziere und Soldaten der auf das Königliche Preussische Gebiet-Schutzsuchend übergetretenen Polnischen Corps. Obwieszczenie Podofficierom y żołnierzom (!) tych Korpusów Polskich, którzy szukaiąc Protekcią przechodzili w Kray Nayiaśmieyszego (!) Króla Polskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Królewiec, 1831),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl. Tekst w dwóch szpaltach, po niemiecku i po polsku. Pod tekstem: Königsberg, den 28. November 1831. Der kommandirende General des Königlich Preussischen l sten Armee-Corps (gen.) von Krafft. - Królewiec, dnia 28go Listopada 1831. Komenduiący General lszego Korpusa Woysk Pruskich General de Krafft. Obwieszczenie wzywające żołnierzy polskich, którzy schronili się na terenie Prus, do powrotu do Królestwa Polskiego. Czart.
Całość:
Krafft (von) Karl August Adolf, generał pruski (1764-1840).
Publicandum an die Unteroffiziere und Soldaten der auf das Königliche Preussische Gebiet-Schutzsuchend übergetretenen Polnischen Corps. Obwieszczenie Podofficierom y żołnierzom (!) tych Korpusów Polskich, którzy szukaiąc Protekcią przechodzili w Kray Nayiaśmieyszego (!) Króla Polskiego.
B. m. b. r. (Królewiec, 1831),
w 4ce, str. 2 nl.
Tekst w dwóch szpaltach, po niemiecku i po polsku.
Pod tekstem: Königsberg, den 28. November 1831. Der kommandirende General des Königlich Preussischen l sten Armee-Corps (gen.) von Krafft. - Królewiec, dnia 28go Listopada 1831. Komenduiący General lszego Korpusa Woysk Pruskich General de Krafft.
Obwieszczenie wzywające żołnierzy polskich, którzy schronili się na terenie Prus, do powrotu do Królestwa Polskiego.
Czart.