Nazwisko i imię:
Krafft Guido dr (1844-1907).
Tytuł:
Uprawa roślin gospodarskich na podstawie nauki i praktyki. Część szczegółowa. Przełożył z niemieckiego Dr. M. Laurysiewicz.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk J. Ungra, 1876 (na okładce: 1877),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 284, III. Tytuł okładkowy: Uprawa roślin gospodarskich jako to: zbóż, roślin pastewnych, okopowych, handlowych, olejnych, farbierskich, etc. z opisaniem szkodliwych roślin i owadów. Z 136 drzeworytami w tekście. Przełożył M. Laurysiewicz. Ak. (?) - Jag. - Nar. - Płock
Całość:
Krafft Guido dr (1844-1907).
Uprawa roślin gospodarskich na podstawie nauki i praktyki. Część szczegółowa. Przełożył z niemieckiego Dr. M. Laurysiewicz.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk J. Ungra, 1876 (na okładce: 1877),
w 8ce, str. 284, III.
Tytuł okładkowy: Uprawa roślin gospodarskich jako to: zbóż, roślin pastewnych, okopowych, handlowych, olejnych, farbierskich, etc. z opisaniem szkodliwych roślin i owadów. Z 136 drzeworytami w tekście. Przełożył M. Laurysiewicz.
Ak. (?) - Jag. - Nar. - Płock