Nazwisko i imię:
Krafft Adam.
Opis/komentarz:
ob. Bergau R. (Der Bildschnitzer 1884, Veit Stoss 1877).
Całość:
Krafft Adam.
ob. Bergau R. (Der Bildschnitzer 1884, Veit Stoss 1877).