Nazwisko i imię:
Kradzież, kradzieże.
Opis/komentarz:
obacz Abraham Władysław (Pojęcie 1882); Bandtkie Stężyński Jan Wincenty (Zbiór 1812); Budziński Stanisław (O kradzieży 1876, Prawo 1884, Zakon 1886); Domaszewski Jan Wacław (O kradzieży 1870); Fryderyk Wilhelm III (Ustanowienie 1808); Fryderyk Wilhelm IV (Projekt ustawy względem kradzieży, przed 1861); Grabowski Edward Stanisław (Furtum 1865); Hube Romuald (De furtis 1828); Kierski Emil (Prawo względem ukarania kradzieży drzewa 1852); Maciejowski Franciszek (Nabywanie skradzionych rzeczy 1839); Moll Henryk (De natura furti 1865); Publiczności (Do światłej i patriotycznej; 1868) Wodzicki Stanisław (Prefekt Departamentu 27 listopada 1810).
Całość:
Kradzież, kradzieże.
obacz Abraham Władysław (Pojęcie 1882); Bandtkie Stężyński Jan Wincenty (Zbiór 1812); Budziński Stanisław (O kradzieży 1876, Prawo 1884, Zakon 1886); Domaszewski Jan Wacław (O kradzieży 1870); Fryderyk Wilhelm III (Ustanowienie 1808); Fryderyk Wilhelm IV (Projekt ustawy względem kradzieży, przed 1861); Grabowski Edward Stanisław (Furtum 1865); Hube Romuald (De furtis 1828); Kierski Emil (Prawo względem ukarania kradzieży drzewa 1852); Maciejowski Franciszek (Nabywanie skradzionych rzeczy 1839); Moll Henryk (De natura furti 1865); Publiczności (Do światłej i patriotycznej; 1868) Wodzicki Stanisław (Prefekt Departamentu 27 listopada 1810).