Nazwisko i imię:
Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903).
Tytuł:
Staraja Wilna do konca XVII stoletija. K. Kraczkowskij.
Miejsce i rok wydania:
Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1893,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 206, 1 nl., plany rozkładane 4. Tytuł okładkowy. Tytuł nagłówkowy: Staraja Wilna. Opyt izsledowanija topografii goroda Wilny do końca XVII stoletija. Zawiera następujące plany: 1. Plan czasti g. Wilny s podlinnika sostawlennago w 1672 godu, nachodiaszczegosia w archiwie Troickago Wilenskago Prawoslawnago Monastyria. (W lewym dolnym rogu:) Litografija N. Maca, Wilna. 2. Vilna Litvaniae Metropolis. (W prawym dolnym rogu:) Kopirował i litografirował N. Mac, Wilna. (Kopia mapy z atlasu Georga Brauna i Fransa Hogenberga: Civitates orbis terrarum). 3. Płan goroda Wilny w 1840 godu. (W prawym dolnym rogu:) Litografija N. Maca, Wilna. 4. Płan goroda Wilny. Izdanije F. Dobrianskago. 1890 g. (W prawym dolnym rogu:) Lit. N. Maca, Wilna. Tekst pracy został opublikowany również jako przedmowa w tomie: Akty izdawajemyje Wilenskoju kommissijeju dla razbora driewnich aktów (t. XX). Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Nar. - Petersb. Ros.Bibl.Nar.
Całość:
Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903).
Staraja Wilna do konca XVII stoletija. K. Kraczkowskij.
Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1893,
w 4ce, str. 2 nl., 206, 1 nl., plany rozkładane 4.
Tytuł okładkowy.
Tytuł nagłówkowy: Staraja Wilna. Opyt izsledowanija topografii goroda Wilny do końca XVII stoletija.
Zawiera następujące plany:
1. Plan czasti g. Wilny s podlinnika sostawlennago w 1672 godu, nachodiaszczegosia w archiwie Troickago Wilenskago Prawoslawnago Monastyria. (W lewym dolnym rogu:) Litografija N. Maca, Wilna.
2. Vilna Litvaniae Metropolis. (W prawym dolnym rogu:) Kopirował i litografirował N. Mac, Wilna. (Kopia mapy z atlasu Georga Brauna i Fransa Hogenberga: Civitates orbis terrarum).
3. Płan goroda Wilny w 1840 godu. (W prawym dolnym rogu:) Litografija N. Maca, Wilna.
4. Płan goroda Wilny. Izdanije F. Dobrianskago. 1890 g. (W prawym dolnym rogu:) Lit. N. Maca, Wilna.
Tekst pracy został opublikowany również jako przedmowa w tomie: Akty izdawajemyje Wilenskoju kommissijeju dla razbora driewnich aktów (t. XX).
Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Nar. - Petersb. Ros.Bibl.Nar.