Nazwisko i imię:
Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903).
Tytuł:
Byt zapadno-russkago sielanina. Soczinienije Jul. F. Kraczkowskago. (Odb. z: Cztenija w Impieratorskom Obszczestwie Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie 1873 g. kn. 4-ja).
Miejsce i rok wydania:
Moskwa, Izdanije Impieratorskago Obszczestwa Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie, w Uniwiersitietskoj tipografii (Katkow i K°), 1874,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 212. Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Nar. - Petersb. Ros.Bibl.Nar.
Całość:
Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903).
Byt zapadno-russkago sielanina. Soczinienije Jul. F. Kraczkowskago. (Odb. z: Cztenija w Impieratorskom Obszczestwie Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie 1873 g. kn. 4-ja).
Moskwa, Izdanije Impieratorskago Obszczestwa Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie, w Uniwiersitietskoj tipografii (Katkow i K°), 1874,
w 4ce, str. 2 nl., 212.
Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Nar. - Petersb. Ros.Bibl.Nar.