Nazwisko i imię:
Kraczkowskij Jul. F.
Opis/komentarz:
ob. Kraczkowskij Julian Fomicz.
Całość:
Kraczkowskij Jul. F.
ob. Kraczkowskij Julian Fomicz.