Nazwisko i imię:
Kraczkowskij Ju.
Opis/komentarz:
ob. Kraczkowskij Julian Fomicz.
Całość:
Kraczkowskij Ju.
ob. Kraczkowskij Julian Fomicz.