Nazwisko i imię:
Kraczkowskij J.
Opis/komentarz:
ob. Kraczkowskij Julian Fomicz.
Całość:
Kraczkowskij J.
ob. Kraczkowskij Julian Fomicz.