Nazwisko i imię:
Kr..... F. A.
Opis/komentarz:
ob. Kraszewski F. A.
Całość:
Kr..... F. A.
ob. Kraszewski F. A.