Nazwisko i imię:
Kożyn Ilja Fłorianowicz.
Tytuł:
Kriticzeskije etiudy o niekotorych liriczeskich proizwiedienijach Ja. Kochanowskago. (Odb. z: Uniwiersitietskija Izwiestija 1898).
Miejsce i rok wydania:
Kijew, Tipografija Impieratorskago Uniwiersitieta Sw. Władimira N. T. Korczak-Nowickago, 1898,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., II, 50. Na s. I-II: Priedisłowije. Inst.Bad.Lit. - Jag. - Moskwa, Ros. Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar.
Całość:
Kożyn Ilja Fłorianowicz.
Kriticzeskije etiudy o niekotorych liriczeskich proizwiedienijach Ja. Kochanowskago. (Odb. z: Uniwiersitietskija Izwiestija 1898).
Kijew, Tipografija Impieratorskago Uniwiersitieta Sw. Władimira N. T. Korczak-Nowickago, 1898,
w 8ce, str. 2 nl., II, 50.
Na s. I-II: Priedisłowije.
Inst.Bad.Lit. - Jag. - Moskwa, Ros. Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar.