Nazwisko i imię:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
Tytuł:
(List okólny do sióstr św. Feliksa na Nowy Rok, inc.: Wielebne matki i najmilsze siostry w Chrystusie...).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1900),
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 4. Por. Maria Mazurek, Bibliografia prac o. Honorata Koźmińskiego kapucyna, [w:] Honorat Koźmiński, Wybór pism, wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Florian Duchniewski i Gabriel Bartoszewski, "Nasza Przeszłość" XXVIII, 1968, s. 29. - Por. też Słownik polskich teologów katolickich, t. II, Warszawa 1982, s. 403.
Całość:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
(List okólny do sióstr św. Feliksa na Nowy Rok, inc.: Wielebne matki i najmilsze siostry w Chrystusie...).
(Kraków, 1900),
w 16ce, str. 4.
Por. Maria Mazurek, Bibliografia prac o. Honorata Koźmińskiego kapucyna, [w:] Honorat Koźmiński, Wybór pism, wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Florian Duchniewski i Gabriel Bartoszewski, "Nasza Przeszłość" XXVIII, 1968, s. 29. - Por. też Słownik polskich teologów katolickich, t. II, Warszawa 1982, s. 403.