Nazwisko i imię:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
Tytuł:
(List okólny z okazji 25-lecia istnienia Zgromadzenia sióstr św. Feliksa).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1879),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 3 nl. Por. Maria Mazurek, Bibliografia prac o. Honorata Koźmińskiego kapucyna, [w:] Honorat Koźmiński, Wybór pism, wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Florian Duchniewski i Gabriel Bartoszewski, "Nasza Przeszłość" XXVIII, 1968, s. 25. - Por. też Słownik polskich teologów katolickich, t. II, Warszawa 1982, s. 402.
Całość:
Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916).
(List okólny z okazji 25-lecia istnienia Zgromadzenia sióstr św. Feliksa).
(Kraków, 1879),
w 4ce, str. 3 nl.
Por. Maria Mazurek, Bibliografia prac o. Honorata Koźmińskiego kapucyna, [w:] Honorat Koźmiński, Wybór pism, wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Florian Duchniewski i Gabriel Bartoszewski, "Nasza Przeszłość" XXVIII, 1968, s. 25. - Por. też Słownik polskich teologów katolickich, t. II, Warszawa 1982, s. 402.